for girls in science hero img

לוריאל ישראל משיקה תכנית חברתית ״קידום נערות במדע״

לוריאל ישראל גאה להשיק את תוכנית "קידום בנות במדע" של לוריאל ישראל, כחלק ממימוש חזון הקיימות שלנו "לוריאל למען העתיד" ופעילות "קרן לוריאל" ומתוך אמונה בפוטנציאל של כל נערה להגיע למימוש עצמי בתחומי המדע והטכנולוגיה.

התוכנית מייצגת את ערכי הליבה של לוריאל - חדשנות, העצמה נשית, וגיוון והכללה  - שמנחים תפיסת עולמנו ואת פעילותנו בחתירה לעתיד שוויוני יותר. בעולם שבו יש לנשים יש ייצוג של 33% בלבד בתחומי המדע, אנו פועלים להוביל שינוי. מטרת התוכנית "קידום נערות במעד" היא ליצור שינוי תפיסתי ולהעניק כלים יישומיים לעידוד השתלבותן ובחירתן של נערות מהפריפריה הגיאו-חברתית לעסוק בתחומים מדעיים וטכנולוגיים (STEM) בלימודיהן ובחייהן הבוגרים. על מנת ליצור השפעה משמעותית חברנו לארגון "כל ישראל חברים – אליאס" המפעילה את תוכנית "סודקות את תקרת הזכוכית" ברחבי הארץ.

for girls in science img 01

אנו נרגשים לצאת לדרך עם המחזור הראשון שכולל 30 נערות מוכשרות מכיתה ח' בתיכון תמר אריאל בנתניה שאותן נלווה במשך שלוש שנים במסע משנה חיים של צמיחה, חונכות ולמידה.

תוכנית "קידום נערות במדע" מבוססת על מודל גלובלי של קבוצת לוריאל וישראל הינה המדינה הראשונה שבה מיושמת התוכנית מחוץ לצרפת.  

for girls in science img 02