התחייבויות

Your description

|

קבוצת לוריאל ישראל: לעולם ללא ניסויים בבעלי חיים

בלוריאל, אנו דואגים לרווחת בעלי חיים ואיננו בודקים על בעלי חיים כלל
|

קבוצת לוריאל ישראל: אבני הדרך של בדיקות הבטיחות שאינן בבעלי חיים

מידע נוסף על אבני הדרך המרכזיות בפיתוח שיטות בדיקה שאינן בבעלי חיים.

קבוצת לוריאל ישראל: לעולם ללא ניסויים בבעלי חיים

בלוריאל, אנו דואגים לרווחת בעלי חיים ואיננו בודקים על בעלי חיים כלל. אנחנו למען עולם ללא ניסויים בבעלי חיים.