L’Oréal door het cdp erkend als wereldleider in duurzame ontwikkeling voor het 5de opeenvolgende jaar

17.12.2020 - Commitments

Voor het vijfde jaar op rij wordt L’Oréal erkend als wereldleider in duurzame ontwikkeling. Het CDP geeft het bedrijf immers een Triple A voor zijn initiatieven op het gebied van klimaatverandering, bescherming van bossen en duurzaam waterbeheer.

Clichy, 8 december 2020 – Voor het vijfde jaar op rij wordt L’Oréal door het CDP erkend als wereldleider in duurzame ontwikkeling. Deze organisatie zonder winstgevend doel spoort bedrijven aan om hun milieugegevens openbaar te maken en evalueert hun prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling en hun inspanningen voor meer transparantie.

L’Oréal is het enige bedrijf dat al vijf jaar op rij een A-score kreeg voor elk van de criteria die het CDP hanteert: strijd tegen klimaatverandering, bescherming van bossen en duurzaam waterbeheer. In totaal maakten in 2020 meer dan 9.600 bedrijven hun gegevens over ecologische impact, risico’s en opportuniteiten via de vragenlijsten van het CDP openbaar.

Jean-Paul Agon, CEO van L’Oréal, verklaart het volgende: “Deze Triple A is een erkenning voor onze jarenlange inzet en van het schitterende werk dat onze teams samen met onze leveranciers en partners wereldwijd leveren. Dit jaar staan voor het eerst tien bedrijven op de Triple A-lijst. En dat alleen al is een feestje waard. Een steeds groeiend aantal bedrijven neemt deel aan dit krachtige initiatief. Stuk voor stuk leveren ze uitzonderlijk werk op het gebied van duurzame ontwikkeling en geven ze blijk van leideschap in de aanpak van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat. In ecologie is er geen plaats voor concurrentie: het is een collectieve verantwoordelijkheid die ernstig moet worden genomen. Het is maar wanneer we samenwerken dat we de loop van de dingen kunnen veranderen.”

Paul Simpson, CEO van het CDP, voegt hieraan toe: “We feliciteren L’Oréal voor zijn leiderschap en inzet voor meer transparantie in milieuzaken. De Groep is het enige bedrijf dat al vijf jaar op rij een plaats kreeg op de Triple A-lijst van het CDP. Steeds meer bedrijven gaan tot actie over, iets wat in een moeilijk Covid-19-jaar des te indrukwekkender is. De risico’s voor de bedrijven als gevolg van klimaatverandering, ontbossing en onzekerheid over de watervoorraad zijn enorm. Maar we weten dat de mogelijkheden die ontstaan wanneer we tot actie over gaan het ruimschoots halen van de risico’s die we lopen wanneer we niets doen. Onze Triple A-lijst is een eerbetoon aan de bedrijven die hun welvaart willen bestendigen door vandaag nog de nodige maatregelen te nemen.”

Deze score is het resultaat van de ambitieuze doelstellingen die L’Oréal zichzelf stelt en van de initiatieven die het onderneemt om de koolstofuitstoot te verminderen, de ontbossing in zijn voorraadketen te bestrijden en zijn waterbeheer te verbeteren. Volledig in lijn met zijn inzet voor duurzame ontwikkeling en de tastbare resultaten die dit al opleverde, lanceerde de Groep in juni 2020 L’Oréal for the Future, zijn nieuwe programma voor duurzame ontwikkeling waarin een lijst van ambitieuze doelstellingen voor klimaat, water, biodiversiteit en grondstoffen voor het komende decennium is opgenomen.

Het CDP gebruikt een precieze en onafhankelijke methode om de bedrijven te evalueren. De organisatie kent een score gaande van A tot D toe aan de hand van volgende criteria: de volledigheid van de geleverde gegevens, het opnemen van milieurisico’s in het strategisch plan, het beheer van milieurisico’s en de good practices op het gebied van ecologisch leadership – iets wat vooral blijkt uit de definitie van adequate en ambitieuze doelstellingen. Wie zijn gegevens niet bekendmaakt of onvoldoende informatie geeft, krijgt een F. Meer informatie is beschikbaar op: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.

 

Over het CDP

Het CDP is een internationale organisatie zonder winstgevend doel die bedrijven en regeringen helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de watervoorraad en bossen te beschermen. Omdat het door de investeerders beschouwd wordt als grootste leverancier van onderzoeksgegevens naar klimaatverandering en omdat het werkt met institutionele investeerders met activa ter waarde van 106 miljard dollar, kan het CDP een beroep doen op de invloed van investeerders en kopers om bedrijven aan te sporen hun impact op het milieu openbaar te maken en te beheren. Meer dan 9.600 bedrijven, goed voor meer dan 50% van de mondiale beurswaarde, hebben in 2020 hun milieugegevens via het CDP openbaar gemaakt. Zij komen bij de honderden steden, staten en regio’s die ook hun milieugegevens bekend maken waardoor het platform van het CDP op wereldniveau een van de rijkste informatiebronnen is over de manier waarop bedrijven en regeringen de transitie naar een duurzame economie bespoedigen. Het CDP is een stichtend lid van de We Mean Business Coalition. Meer informatie is beschikbaar op: https://cdp.net/en of @CDP.

 

Over L’Oréal

L’Oréal is al meer dan 100 jaar actief in de beautysector. Met een internationale portefeuille van 36 diverse en complementaire merken behaalde de Groep in 2019 een omzet van 29,87 miljard euro. L’Oréal telt wereldwijd 88.000 medewerkers en is wereldleider in de beautysector. Het bedrijf is aanwezig in alle distributiecircuits: massmarket, supermarkten, apotheken, parafarmacie, kapsalons, travel retail, merkboetieks en e-commerce. L’Oréal kan een beroep doen op een uitmuntend departement Onderzoek & Innovation en 4.100 onderzoekers waarmee het kan voldoen aan alle schoonheidsverwachtingen wereldwijd. Op het gebied van duurzame ontwikkeling heeft L’Oréal het ambitieuze plan om tegen 2030 zijn hele ecosysteem te engageren voor een inclusievere en duurzamere maatschappij. Meer informatie is beschikbaar op: https://mediaroom.loreal.com/

 

Over het programma L’Oréal for the Future

Het nieuwe programma voor duurzame ontwikkeling van L’Oréal, L’Oréal for the Future, werd gelanceerd in juni 2020. In lijn met de concrete resultaten die al behaald werden, zet de Groep zich verder in om haar activiteiten binnen de planetaire grenzen te houden. Deze grenzen bepalen wat onze planeet volgens de milieu-experten aan kan. L’Oréal rolt een nieuw programma van interne transformatie met meetbare doelstellingen uit om de impact van zijn activiteiten op klimaat, water, biodiversiteit en natuurlijke grondstoffen te beperken. Deze nieuwe doelstellingen gelden niet enkel voor de rechtstreekse impact van de Groep, maar gelden ook voor de onrechtstreekse impact die gebonden is aan de activiteiten van haar leveranciers en aan het gebruik van haar producten door de consument.

Op het gebied van klimaat wil L’Oréal tegen 2030 wereldwijd zijn uitstoot van broeikasgassen per afgewerkt product in elke sector met 50% verminderen. Als lid van het initiatief Business Ambition for 1,5°C heeft de Groep zich eveneens geëngageerd voor een netto-nulemissie tegen 2050. In 2025 moeten alle sites koolstofneutraal zijn. Een ander strategisch engagement houdt in dat L’Oréal tegen 2030 100% van het water dat het gebruikt in zijn industriële processen in een waterloop wil hergebruiken. Bovendien wil het dat tegen het einde van dit decennium 100% van de ingrediënten van onze formules en verpakkingsmaterialen van biologische afkomst traceerbaar en afkomstig van duurzame bronnen is en dat geen enkel van deze ingrediënten ontbossing in de hand zal werken.

Om de meest dringende ecologische en sociale uitdagingen waar de wereld voor staat op te lossen, trekt L’Oréal een budget van 100 miljoen euro uit voor ecologische impactinvesteringen. Deze hebben als doel de ecosystemen te herstellen en de circulaire economie te ontwikkelen. Een extra 50 miljoen euro gaat naar een liefdadigheidsfonds dat dient om vrouwen in kwetsbare situaties te ondersteunen. Meer informatie over L’Oréal for the Future is beschikbaar op: https://www.loreal.com/fr/nos-engagements/pour-la-planete/