Piękno bez badań na zwierzętach

W L'Oréal dbamy o dobrostan zwierząt i nie prowadzimy badań z ich udziałem. Jesteśmy za pięknem bez badań na zwierzętach.

Od 1989 roku nie testujemy bezpieczeństwa naszych produktów na zwierzętach. Zaprzestaliśmy tego już na 14 lat przed pojawieniem się odpowiednich przepisów.L'Oréal od ponad 30 lat jest w czołówce firm stosujących metody badawcze niewymagające udziału zwierząt.

Wierzymy, że istnieją skuteczne, niewymagające wykorzystania zwierząt, sposoby zapewnienia bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Ponad 40 lat temu firma L'Oréal była pionierem w pracach nad zrekonstruowaną ludzką skórą, która może być wykorzystywana do oceny oddziaływania składników kosmetycznych i produktów na ludzką skórę. Obecnie produkujemy różne rodzaje sztucznej skóry w naszych laboratoriach Episkin we Francji, Chinach i Brazylii – i udostępniamy tę technologię rządom, organizacjom i innym firmom do celów badawczych, aby nie musiały przeprowadzać testów na zwierzętach.

Oprócz modeli skóry dysponujemy wieloma innymi narzędziami oceny prognozowania bez udziału zwierząt, takimi jak modelowanie molekularne, zaawansowane systemy toksykologiczne, techniki obrazowania i wiele innych. W naszych laboratoriach na całym świecie nasi naukowcy nadal są pionierami nowych metod i technologii badań bez udziału zwierząt, w tym sztucznej inteligencji.

Milestones in non-animal safety testing

Milestones in non-animal safety testing
Dowiedz się więcej o kluczowych datach w rozwoju metod testowania bez udziału zwierząt.

Wierzymy, że postęp naukowy i prawny w zakresie testowania produktów bez udziału zwierząt jest możliwy tylko dzięki interdyscyplinarnej współpracy.

Działania Grupy L'Oréal skupiają się na programach naukowych, mających na celu rozwój nowych metod badawczych bez udziału zwierząt, współpracy międzynarodowej oraz programach edukacyjnych w celu dalszego zachęcania do przyjmowania tych metod przez władze.

Od dziesięcioleci L'Oréal aktywnie współpracuje z organizacjami chroniącymi zwierzęta, środowiskami akademickimi, stowarzyszeniami branżowymi i odpowiednimi władzami, w celu ciągłego rozwoju metod testowania bez udziału zwierząt. W ramach tego zaangażowania dzięki badaniom naukowym i współpracy międzynarodowej przyczyniliśmy się do zatwierdzenia kilkunastu alternatywnych testów oceniających bezpieczeństwo naszych produktów.

Jesteśmy na przykład aktywnym członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych, takich jak LRSS (Cosmetics Europe Long Range Science Strategy), EPAA (Europejskie Partnerstwo na rzecz Alternatywnego Podejścia do Testów na Zwierzętach), finansowany przez UE projekt RiskHunt3R (RISK assessment of chemicals integrating HUman centric Next generation Testing strategies promoting the 3Rs – Ocena ryzyka związanego z chemikaliami z uwzględnieniem humanocentrycznych strategii badań nowej generacji promujących 3R) i wiele innych.

Nieustannie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem ze społecznością naukową, aby rozpowszechnić stosowanie metod badawczych bez udziału zwierząt wśród wszystkich interesariuszy (regulatorów, dostawców, organizacji pozarządowych i innych firm). Oferujemy szkolenia i webinaria poprzez Episkin Academy i AFSA (Animal-Free Safety Assessment) Collaboration. Aktywnie uczestniczymy też w kongresach naukowych, aby przedstawić najnowsze osiągnięcia i przygotować kolejne pokolenie naukowców i twórców prawa.

Jesteśmy zaangażowani w rozwój nowych metod badawczych bez udziału zwierząt oraz narzędzi oceny bezpieczeństwa, które mogą być stosowane przez wszystkich na całym świecie.

Jesteśmy za pięknem bez badań na zwierzętach.