L'Oréal Group

Tworzymy piękno, które porusza świat

Piękno to niezwykła siła.

To siła tworzenia, innowacji i autoekspresji. Umacnia wolność i niezależność. 

To siła, która sprzyja wymianie kulturowej i promuje wspieranie się. Znosi bariery i łączy społeczności. 

To siła, która może poruszać i kształtować świat, wywierając pozytywny wpływ na naszą planetę i wszystkich jej mieszkańców. 

Wspólnie tworzymy piękno, które porusza świat.Odkryj Jak tworzymy piękno, które porusza świat

Nicolas Hieronimus
Chief Executive Officer

Od ponad stu lat jesteśmy oddani tworzeniu piękna. Nasz cel to odkrywanie przed każdą osobą na świecie jego pełnego wymiaru - najlepszego pod względem jakości, skuteczności, bezpieczeństwa, uczciwości i odpowiedzialności. Chcemy zaspokoić wszystkie, nieskończenie różnorodne potrzeby i pragnienia dotyczące piękna.

Troszczymy się o piękno naszej planety. Jako światowy lider branży beauty mamy możliwość podejmowania rzeczywistych kroków w celu ochrony bioróżnorodności i dbania o klimat.

Działamy na rzecz powstrzymania zmian klimatu.

Od 2005 r. obniżyliśmy emisję CO₂ w naszych fabrykach i centrach dystrybucyjnych o 81%.


zobacz więcej

Wierzymy, że każda osoba ma moc zmieniania świata, a ludzkość ma wpływ na postęp.Dołącz do nas, by kształtować przyszłość piękna

Dbamy o to, by być tak różnorodni, jak ludzie, którym służymy.

Dla nas piękno nie ma granic i barier. Wierzymy w piękno, które każdemu daje przestrzeń do wyrażania siebie i które odzwierciedla różnorodność naszego świata.


Zobacz więcej

Dziś wyobrażamy sobie piękno jutra. Wykorzystując moc nauki i najnowocześniejszych technologii, tworzymy przyszłość piękna.

Innowacje dla ludzi: wspieranie wszystkich aspiracji piękna

Na Ziemi istnieje tyle form piękna, ilu jest ludzi, a naszą misją jest dostarczanie produktów, które afirmują tę różnorodność i indywidualność. Naszym celem jest zaspokojenie wszystkich potrzeb i pragnień naszych kosnumentek i konsumentów, aby mogli w pełni wyrażać siebie.

Zobacz więcej