Hero

Tworzymy piękno, które porusza świat

Pragnienie piękna towarzyszy ludzkości od początku dziejów – to uniwersalne, ponadczasowe dążenie przekraczające granice państw i kultur.  

Piękno to niezwykła siła, źródło naszej energii.  

Wiemy, że piękno to coś więcej, niż tylko wygląd.  

Piękno daje nam wiarę w to, kim jesteśmy i kim chcemy być, dodaje nam siły w relacjach z innymi. 

Od ponad stu lat jesteśmy oddani tworzeniu piękna.  

Zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez założyciela naszej firmy i dzięki wsparciu jego rodziny, które zawsze towarzyszyło nam w rozwoju. 

Nasz cel to odkrywanie przed każdą osobą na świecie pełnego wymiaru piękna – najlepszego pod względem jakości, skuteczności, bezpieczeństwa, uczciwości i odpowiedzialności. Chcemy zaspokoić wszystkie, nieskończenie różnorodne potrzeby i pragnienia dotyczące piękna. 

Poszukiwanie piękna to ciągłe wyzwanie. Dlatego innowacja pomaga nam tworzyć i doskonalić nasze produkty i usługi.  

Szanujemy i wierzymy w różnorodność – każda z naszych marek celebruje i oddaje piękno w innym jego wymiarze.  

Dążymy do tego, by nasza wizja piękna była uniwersalna i wiarygodna, dlatego w naszych działaniach kierujemy się niepodważalnymi wartościami i zasadami etycznymi.  

Jesteśmy globalnym liderem rynku kosmetycznego i wiemy, że wszystko, co robimy, ma wpływ na nasze otoczenie.  

Dlatego też: 

Wyznaczamy przyszłość branży kosmetycznej wykorzystując najlepsze osiągnięcia nauki i technologii, w coraz większym stopniu inspirując się przyrodą; 

Promujemy innowacje społeczne, oferując naszym pracownikom najlepsze warunki pracy, szkolenia, opiekę i ochronę socjalną; 

Jesteśmy firmą opartą na tolerancji – dbamy o to, by być tak różnorodni, jak wszyscy, którym służymy; 

Budujemy trwałe relacje z naszymi klientami oraz z dostawcami – partnerstwa oparte na wzajemnym zaufaniu i współpracy; 

Tworzymy wartość dla wszystkich naszych akcjonariuszy, utrzymując silny i trwały model biznesowy; 

Działamy na rzecz kobiet i wspieramy społeczności lokalne angażując się w rozwiązywanie ich problemów; 

Dbamy o piękno naszej planety przeciwdziałając zmianom klimatycznym, szanując bioróżnorodność i chroniąc zasoby naturalne. 

W L’Oréal, wspólnie: 

Tworzymy piękno, które porusza świat. 

Download PDF


Odkryj Jak tworzymy piękno, które porusza świat

Nicolas Hieronimus
Chief Executive Officer

Od ponad stu lat jesteśmy oddani tworzeniu piękna. Nasz cel to odkrywanie przed każdą osobą na świecie jego pełnego wymiaru - najlepszego pod względem jakości, skuteczności, bezpieczeństwa, uczciwości i odpowiedzialności. Chcemy zaspokoić wszystkie, nieskończenie różnorodne potrzeby i pragnienia dotyczące piękna.

Troszczymy się o piękno naszej planety. Jako światowy lider branży beauty mamy możliwość podejmowania rzeczywistych kroków w celu ochrony bioróżnorodności i dbania o klimat.

Działamy na rzecz powstrzymania zmian klimatu.

Od 2005 r. obniżyliśmy emisję CO₂ w naszych fabrykach i centrach dystrybucyjnych o 81%.


zobacz więcej

Wierzymy, że każda osoba ma moc zmieniania świata, a ludzkość ma wpływ na postęp.Dołącz do nas, by kształtować przyszłość piękna

Dbamy o to, by być tak różnorodni, jak ludzie, którym służymy.

Dla nas piękno nie ma granic i barier. Wierzymy w piękno, które każdemu daje przestrzeń do wyrażania siebie i które odzwierciedla różnorodność naszego świata.


Zobacz więcej

Dziś wyobrażamy sobie piękno jutra. Wykorzystując moc nauki i najnowocześniejszych technologii, tworzymy przyszłość piękna.

Innowacje dla ludzi: wspieranie wszystkich aspiracji piękna

Na Ziemi istnieje tyle form piękna, ilu jest ludzi, a naszą misją jest dostarczanie produktów, które afirmują tę różnorodność i indywidualność. Naszym celem jest zaspokojenie wszystkich potrzeb i pragnień naszych kosnumentek i konsumentów, aby mogli w pełni wyrażać siebie.

Zobacz więcej