Imageherostage

Dbamy o to, by być tak różnorodni, jak ludzie, którym służymy

Jak zmieniamy piękno


Piękno ma wiele odcieni. Balanda Atis opowiada historię poszukiwań idealnego dopasowania dla każdego z nich. Chemiczka z L'Oréal, Balanda Atis, wiedziała, że sytuacja powinna ulec zmianie, dlatego zebrała swój zespół, by wspólnie odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego kosmetyki nie pasują do każdego z odcieni skóry?”. Ich wnioski pomogły w realizacji misji Piękno dla Wszystkich (Beauty for All).

Zajrzyj za kulisy pracy w L'Oréal, aby odkryć naukę o pięknie i dowiedzieć się, jak powstają produkty kosmetyczne w Multicultural Beauty Lab w L'Oréal USA.

"Z każdym dzieckiem rodzi się nowy odcień skóry, dlatego mamy świadomość, że nasza praca nigdy się nie kończy."

Nasza strategia różnorodności, równości i inkluzywności

4 filary naszych działań

Gender i LGBTQIA+

L’Oréal zobowiązuje się do osiągnięcia równości płci na wszystkich szczeblach funkcjonowania firmy; przyczyniania się do tworzenia bardziej inkluzywnego środowiska na rzecz osób LGBTQIA+ na całym świecie; angażowania się w walkę przeciwko wszelkiego rodzaju molestowaniu lub przemocy, w szczególności molestowaniu seksualnemu i przemocy ze względu na płeć.

Niepełnosprawność

Zobowiązujemy się do pracy na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami wewnątrz naszych struktur i mamy określone cele do osiągnięcia we wszystkich krajach. Grupa przyjmuje również inkluzywne podejście do konsumentek i konsumentów, dostawców i wszystkich interesariuszy.

 

Wiek i pokolenia

Naszym celem jest promowanie dialogu i współpracy między pracownikami z różnych pokoleń, zarówno dla dobra osób z dłuższym stażem, jak i młodych absolwentów.

Ekonomia społeczna i wielokulturowość

Zależy nam na zwiększaniu społeczno-ekonomicznej i kulturowej różnorodności w naszych zespołach. Szczególną uwagę zwracamy na dywersyfikację procesów rekrutacji i gwarantowanie równych szans w zakresie rozwoju zawodowego oraz podnoszenie świadomości pracowników i kadry zarządzającej w tej kwestii.

Monitorujemy nasze postępyChcemy być najbardziej inkluzywnym liderem branży beauty i przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa, w którym każdy człowiek może żyć bezpiecznie, spokojnie i na równych zasadach.

L’Oréal tworzy produkty dla osób o wszystkich tożsamościach, ze wszystkich kultur i środowisk. Zróżnicowane zespoły mają szerszą perspektywę - lepiej rozumieją różne ideały piękna, służą różnorodnej grupie konsumentów i wykorzystują pojawiające się możliwości.

Dołącz do nas, by kształtować przyszłość piękna