L'Oréal Group

Dbamy o to, by być tak różnorodni, jak ludzie, którym służymy.

W 2020 r. znaleźliśmy się na 6. miejscu rankingu najbardziej zróżnicowanych i inkluzywnych firm na świecie. Ranking został stworzony przez Refinitiv, niezależnego dostawcę danych.

Jak zmieniamy piękno


Piękno ma wiele odcieni. Balanda Atis opowiada historię poszukiwań idealnego dopasowania dla każdego z nich. Chemiczka z L'Oréal, Balanda Atis, wiedziała, że sytuacja powinna ulec zmianie, dlatego zebrała swój zespół, by wspólnie odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego kosmetyki nie pasują do każdego z odcieni skóry?”. Ich wnioski pomogły w realizacji misji Piękno dla Wszystkich (Beauty for All).
Zajrzyj za kulisy pracy w L'Oréal, aby odkryć naukę o pięknie i dowiedzieć się, jak powstają produkty kosmetyczne w Multicultural Beauty Lab w L'Oréal USA.

video link : L'Oréal Scientist Breaks Beauty Boundaries with Expanded Foundation Range

"Z każdym dzieckiem rodzi się nowy odcień skóry, dlatego mamy świadomość, że nasza praca nigdy się nie kończy"

Nasza strategia różnorodności i inkluzywności

4 filary naszych działań

DIVERSITYINCLUSION-image1

Gender i LGBTQIA+

L’Oréal zobowiązuje się do osiągnięcia równości płci na wszystkich szczeblach funkcjonowania firmy; przyczyniania się do tworzenia bardziej inkluzywnego środowiska na rzecz osób LGBTQIA+ na całym świecie; angażowania się w walkę przeciwko wszelkiego rodzaju molestowaniu lub przemocy, w szczególności molestowaniu seksualnemu i przemocy ze względu na płeć.

DIVERSITYINCLUSION-image1

Niepełnosprawność

Zobowiązujemy się do pracy na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami wewnątrz naszych struktur i mamy określonone cele do osiągnięcia we wszystkich krajach. Grupa przyjmuje również inkluzywne podejście do konsumentek i konsumentów, dostawców i wszystkich interesariuszy.

DIVERSITYINCLUSION-image1 

Wiek i pokolenia

Naszym celem jest promowanie dialogu i współpracy między pracownikami z różnych pokoleń, zarówno dla dobra osób doświadczonych, jak i młodych absolwentów.

DIVERSITYINCLUSION-image1

Ekonomia społeczna i wielokulturowość

Zależy nam na zwiększaniu społeczno-ekonomicznej i kulturowej różnorodności w naszych zespołach. Szczególną uwagę zwracamy na dywersyfikację procesów rekrutacji i gwarantowanie równych szans w zakresie rozwoju zawodowego oraz podnoszenie świadomości pracowników i kadry zarządzającej w tej kwestii.


Chcemy być najbardziej inkluzywnym liderem branży beauty i przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa, w którym każdy człowiek może żyć bezpiecznie, spokojnie i w równości.

L’Oréal tworzy produkty dla osób o wszystkich tożsamościach, ze wszystkich kultur i środowisk. Zróżnicowane zespoły mają szerszą perspektywę - lepiej rozumieją różne ideały piękna, służą różnorodnej grupie konsumentów i wykorzystują pojawiające się możliwości.

Dołącz do nas, by kształtować przyszłość pięknaOdkryj Jak tworzymy piękno, które porusza świat

Nicolas Hieronimus
Chief Executive Officer

Od ponad stu lat jesteśmy oddani tworzeniu piękna. Nasz cel to odkrywanie przed każdą osobą na świecie jego pełnego wymiaru - najlepszego pod względem jakości, skuteczności, bezpieczeństwa, uczciwości i odpowiedzialności. Chcemy zaspokoić wszystkie, nieskończenie różnorodne potrzeby i pragnienia dotyczące piękna.