hero biodiversity 1

Szacunek dla bioróżnorodności

Troska o piękno planety to również troska o utrzymanie jej bioróżnorodności. Natrualne ekosystemy są coraz bardziej zagrożone, zwłaszcza w wyniku działań rolnictwa przemysłowego, co wiąże się ze zmianami klimatycznymi. Jesteśmy zobowiązani do pracy na rzecz zachowania różnorodności biologicznej na Ziemi.

Grupa L’Oréal wykorzystuje około 1704 surowców z blisko 328 gatunków roślin. Bioróżnorodność jest dla nas ważnym źródłem innowacji, a nasze składniki pozyskujemy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

„Obecnie 94% składników roślinnych pozyskujemy w sposób zrównoważony. Do roku 2030 osiągniemy 100%”

Nasze konkretne zobowiązania do 2030 r.

Nasze zobowiązania na 2030 r. wiążą się ze wzmocnieniem działań na rzecz ochrony bioróżnorodności w całym łańcuchu wartości, przy jednoczesnej minimalizacji potrzebnych nam gruntów.
Przekształcanie ziemi w obszary uprawne jest jedną z głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej naszej planety. W związku z tym zdecydowaliśmy się skupić na tym problemie - w sposób rzetelny, naukowy i innowacyjny mierzymy ślad zostawiany przez działalność przemysłową naszą i naszych dostawców (pod kątem wpływu na ekosystem).Nasze cele

100%

Do 2030 r., 100% składników pochodzenia biologicznego (wykorzystywanych zarówno w produktach, jak i w opakowaniach) będzie identyfikowalnych oraz pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Żaden z nich nie będzie powiązany z wylesianiem.

0

Aby ograniczyć nasz wpływ na obszary naturalne, zobowiązaliśmy się do 2030 r. nie zwiększać wykorzystywanych przez nas terenów w stosunku do roku 2019.

100%

Do roku 2030, 100% naszych zakładów przemysłowych oraz wszystkie inne używane przez nas budynki będą miały bardziej pozytywny wpływ na bioróżnorodność w porównaniu z 2019 r.

Nuestros resultados

97%

W 2022 r. 97% nowych lub unowocześnionych produktów miało lepszy profil środowiskowy lub społeczny.

100%

Od 2021 r., 100% naszych dostaw oleju palmowego, pochodnych oleju palmowego i pochodnych oleju z ziaren palmowych jest certyfikowanych jako zrównoważone i zgodne z kryteriami RSPO,

98%

98% papieru używanego w instrukcjach użytkowania produktów pochodzi z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł.

Zobowiązania L'Oréal do poszanowania bioróżnorodności

W 2022 roku, 63% surowców wykorzystywanych w produktach L’Oréal było odnawialnych, głównie pochodzenia roślinnego.
L'Oréal zobowiązuje się do poszanowania bioróżnorodności. Stanowi to około 1704 składników z prawie 328 gatunków roślin pozyskiwanych w ponad stu krajach. 94% tych odnawialnych składników pochodzi ze źródeł certyfikowanych jako zrównoważone.

Nasz wkład w odnowę natury

Wierzymy, że zmniejszenie naszego wpływu na środowisko naturalne jest konieczne, ale i niewystarczające, a szkody, które już zostały wyrządzone, wymagają naprawy. Aby pomóc rozwiązać ten problem, kładziemy nacisk na ograniczenie naszego wpływu na bioróżnorodność w całym łańcuchu wartości i przyczyniamy się do naprawy naturalnych ekosystemów. W tym celu tworzmy fundusz L'Oréal Fund for Nature Regeneration.

Inwestycje dla natury

Odkryj Jak tworzymy piękno, które porusza świat

Nicolas Hieronimus
Chief Executive Officer

Od ponad stu lat jesteśmy oddani tworzeniu piękna. Nasz cel to odkrywanie przed każdą osobą na świecie jego pełnego wymiaru - najlepszego pod względem jakości, skuteczności, bezpieczeństwa, uczciwości i odpowiedzialności. Chcemy zaspokoić wszystkie, nieskończenie różnorodne potrzeby i pragnienia dotyczące piękna.