Your title

Your description

Ông Phạm Mạnh Khôi, Giám Dốc Nhân Sự

Ông Phạm Mạnh Khôi là Giám đốc Nhân sự của L’Oréal Việt Nam từ năm 2015.

Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Giám ĐốcTruyền Thông & Phát Triển Bền Vững

Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Truyền thông của L'Oréal Việt Nam vào tháng 5 năm 2008.

Pierre-Olivier Guy, Giám Đốc Kỹ Thuật Số

Ông Pierre-Olivier Guy đảm nhận vị trí Giám đốc Kỹ thuật số của L'Oréal Việt Nam vào năm 2018.

Valéry Gaucherand, Giám Đốc Điều Hành, L'Oréal Việt Nam

Valéry has spent 22 years at L'Oréal working in various markets, in the Latin Americas, Europe and Asia Pacific. In that time, Valéry has distinguished himself as a modern business leader known for operational excellence, visionary brand management, digital marketing innovation, a passion for beauty in all of its diverse expressions, and a commitment to corporate social responsibility, ethics and sustainability.

Bà Võ Thị Thúy Quỳnh, Giám Dốc Chuỗi Cung Ứng Và Vận Hành

Bà Võ Thị Thúy Quỳnh gia nhập L’Oréal Việt Nam từ tháng Bảy 2016 với vai trò Giám đốc Chuỗi Cung ứng và Vận hành. Trước đó, Bà là Giám đốc Chuỗi cung ứng của DIAGEO Việt Nam, phụ trách quản lý chuỗi cung ứng, mua hàng và sản xuất.

Naresh Chitlangia, Giám Đốc Tài Chính

Ông Naresh Chitlangia được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính của L’Oréal Việt Nam vào tháng 1 năm 2020.

Lê Thị Ý Nhi, Giám Đốc Ngành Hàng Dược Mỹ Phẩm

Bà Lê Thị Ý Nhi Lê đảm nhận vị trí Giám đốc Ngành hàng Dược Mỹ phẩm của L'Oréal Việt Nam từ cuối năm 2019.

Lê Nguyễn Diệu Linh, Giám Đốc Ngành Hàng Chuyên Nghiệp

Bà Linh Lê được bổ nhiệm làm Giám đốc Ngành hàng Chuyên nghiệp của L’Oréal Việt Nam vào tháng 3 năm 2020, chịu trách nhiệm trực tiếp cho các hoạt động của ngành hàng.

Lê Thị Mai Linh, Giám Đốc Ngành Hàng Cao Cấp Của L’Oréal Việt Nam

Bà Lê Thị Mai Linh là Giám đốc Ngành hàng Cao cấp của L’Oréal Việt Nam từ tháng 5 năm 2019.