Jeannie Ong, Giám đốc Tài chính

Your description

Bà Jeannie Ong được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính của L’Oréal Việt Nam từ tháng 9 năm 2022.

Bà Jeannie gia nhập L’Oréal tại Malaysia với tư cách là Kiểm soát viên Kinh doanh Doanh nghiệp từ tháng 11 năm 2014 và sau đó được thăng chức làm Kiểm soát viên Kinh doanh LUXE của L’Oréal Indonesia, sau đó là Giám đốc Kiểm soát Kinh doanh CPD. Jeannie được biết đến với tốc độ, độ chính xác và sự chủ động trong công việc, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và kỹ năng phát triển con người.