Pro Planetu

Your description

L'Oréal pro budoucnost, naše závazky v oblasti udržitelnosti do roku 2030

Globální oteplování je doprovázeno změnami životního prostředí, které hrozí potenciálně trvalou degradací přírody i míst obývaných lidmi. Roste hladina moří, tají ledovce, oceány se oteplují a okyselují, a počasí má extrémní projevy. S vyššími riziky musí přijít i silnější závazky.

To je důvod, proč se společnost L'Oréal rozhodla posunout své úsilí ještě dále prostřednictvím programu nazvaného "L'Oréal pro budoucnost". Naše závazky do roku 2030 znamenají začátek radikálnější transformace a vyjadřují náš názor na to, jaká by měla být vize, účel a odpovědnost společnosti, aby čelila výzvám, kterým čelí svět.

Stáhněte si brožuru L'Oréal For The Future 

Přizpůsobení našich činností tak, aby respektovaly limity planety

Už nestačí, aby společnosti snižovaly svůj dopad na životní prostředí pomocí cílů, které si samy stanoví. Ve společnosti L'Oréal se snažíme zajistit, aby naše aktivity respektovaly takzvané "Planetární meze", tedy to, co planeta podle definice vědy o životním prostředí snese.

Abychom sladili naše potřeby se zachováním planety s omezenými zdroji, zvedáme laťku a zavádíme nový interní transformační program. Na rozdíl od prvního programu se naše nové závazky nezaměřují pouze na náš přímý dopad. Budou se zabývat také naším nepřímým, rozšířeným dopadem, který souvisí například s činností našich dodavatelů a používáním našich produktů spotřebiteli.

Objevte Naše závazky pro rok 2030

Stanovili jsme si odvážné a měřitelné cíle pro rok 2030 v oblasti klimatu, vody, biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů v souladu s tím, co požadují odborníci a co naše planeta skutečně potřebuje.

Přispívání k řešení problémů světa

V posledních letech se očekávání, jakou roli by měly společnosti hrát, výrazně změnila. Ve společnosti L'Oréal chceme převzít větší odpovědnost a jít nad rámec pouhé transformace našeho obchodního modelu. Naším novým programem udržitelnosti chceme ukázat, že společnosti mohou být součástí řešení některých nejpalčivějších ekologických a sociálních problémů dneška.

Z tohoto důvodu vyčleníme 100 milionů eur na investice s dopadem věnované regeneraci ekosystémů a rozvoji cirkulárního hospodářství a 50 milionů eur na charitativní nadační fond na podporu velmi zranitelných žen.

Investice pro přírodu

O závazcích společnosti L'Oréal v oblasti udržitelnosti: nezačínáme od nuly

Společnost L'Oréal si velmi brzy uvědomila, že je třeba reagovat na problémy životního prostředí. Jako průmyslová společnost se rozhodla, že řešení dopadu svých továren a distribučních center na životní prostředí je nejzřejmějším prvním a nezbytným krokem k zahájení procesu transformace.

V roce 2013 se společnost L'Oréal rozhodla zaměřit se na podstatu své činnosti: vývoj kosmetických produktů, svůj globální program udržitelnosti "Sharing Beauty With All" a vyhlásila konkrétní cíle udržitelnosti do roku 2020. Jeho jádro tvořil inovativní nástroj známý jako SPOT (zkratka pro Sustainable Product Optimization Tool), vytvořený za účelem hodnocení a zlepšování environmentální a sociální výkonnosti produktů všech značek. Udržitelnost je plně integrována do procesu navrhování nových výrobků skupiny, a to již od nejranějších fází.

  • V roce 2023 mělo 96 % nových nebo renovovaných produktů L'Oréal lepší environmentální a sociální profil.
  • Do konce roku 2023 pomohla společnost L'Oréal prostřednictvím svých solidárních nákupních a inkluzivních programů najít zaměstnání 37 284 lidem ze znevýhodněných komunit.
  • V roce 2023 dosáhla společnost L'Oréal hodnocení " A " ve všech třech žebříčcích CDP - boj proti změně klimatu, udržitelné hospodaření s vodou a ochrana lesů. Jsme tak jedinou společností na světě, která toto ocenění získala 8 let v řadě.

Publikace a zdroje