hero biodiversity 1

Respekt k biologické rozmanitosti

Úspěchy 2022
Zachovat krásu planety znamená také zachovat její biologickou rozmanitost. Přírodní ekosystémy byly poškozeny, což má závažné důsledky pro krajinu a komunity po celém světě, mimo jiné z hlediska jejich odolnosti vůči změně klimatu. Jsme odhodláni chránit a zachovat biologickou rozmanitost, toto jedinečné bohatství.
 
V L'Oréal používáme přibližně 1 778 ingrediencí z téměř 345 druhů rostlin. Proto považujeme biologickou rozmanitost za důležitý a stále rostoucí zdroj inovací a zavazujeme se získávat naše ingredience udržitelným a odpovědným způsobem.
 
Naše týmy také neustále zlepšují ekologický profil našich výrobků. Zaměřují se zejména na zlepšování biologické rozložitelnosti našich formulí a vodní stopy a své úsilí nadále zintenzivňují.

“Současně je 93 % našich ingrediencí na biologické bázi, jsou  sledovatelné a pochází z udržitelných zdrojů, žádné z nich nejsou spojené s odlesňováním. Do roku 2030 chceme dosáhnout 100 %"

Naše konkrétní závazky pro rok 2030 

Naše závazky pro rok 2030 pomohou prohloubit naše úsilí o ochranu biologické rozmanitosti v celém našem hodnotovém řetězci a zároveň minimalizovat nároky na využívání půdy pro všechny naše aktivity. Ale i když je snížení našeho dopadu v celém našem hodnotovém řetězci nezbytné, víme, že to nestačí. Chceme jít ještě dál a pomoci řešit některé z nejpalčivějších environmentálních výzev současnosti, včetně potřeby obnovy poškozených přírodních ekosystémů.


Naše cíle

100%

Chceme, aby do roku 2030 bylo 100 % našich ingrediencí na biobázi pro naše receptury a obalové materiály sledovatelných a z udržitelných zdrojů. Žádná z nich nebude spojena s odlesňováním..

0

Abychom omezili náš dopad na přírodní celky, zavazujeme se, že do roku 2030 udržíme na stejné úrovni objem půdy, který je nezbytný pro získávání našich ingrediencí, ve srovnání s rokem 2019.

100%

Chceme, aby do roku 2030 mělo 100 % našich průmyslových areálů a všech provozovaných budov pozitivní dopad na biologickou rozmanitost ve srovnání s rokem 2019..

Čeho jsme dosud dosáhli

96%

V roce 2023 mělo našich nových nebo renovovaných produktů vylepšený environmentální nebo sociální profil, tzn. že byly navrženy ekologicky .

100%

100 % našich zdrojů palmového oleje, derivátů palmového oleje a oleje z palmových jader je od roku 2012 certifikované jako udržitelné v souladu s kritérii RSPO.

100%

100 % papíru použitého na návody přiložené k produktům je certifikováno jako udržitelný.

Společnost L'Oréal se zavázala respektovat větší biologickou rozmanitost

V roce 2023 bylo mezi ingrediencemi, na které se skupina nově odkazovala, 63 % obnovitelných a 25 % respektovalo zelenou chemii.
 
To představuje přibližně 1778 ingrediencí z téměř 345 rostlinných botanických druhů pocházejících z více než stovky zemí. Z těchto obnovitelných ingrediencí pochází 93 % ze zdrojů certifikovaných jako udržitelné.

Více

Přínos k regeneraci přírody

Jsme přesvědčeni, že snížení našeho dopadu je nezbytné, ale nedostatečné, a že je třeba napravit škody, které již byly způsobeny.
 
Abychom pomohli tento problém řešit, chceme jít nad rámec našeho úsilí o snížení dopadu na biologickou rozmanitost v celém našem hodnotovém řetězci a přispět k nápravě přírodních ekosystémů.
 
Proto vytváříme L'Oréal Fond pro obnovu přírody.

Více o Fondu pro obnovu přírody