За планетата

„L'Oréal за бъдещето" - нашата стратегия за устойчивост до 2030 г.

Глобалното затопляне е съпроводено от промени в околната среда, които заплашват с потенциално трайно влошаване на състоянието на човешките и природните местообитания. Увеличават се нивата на моретата, топенето на ледниците, затоплянето и окисляването на океаните, както и екстремните метеорологични явления. Поради по-високите рискове трябва да се поемат и по-силни ангажименти за опазване на околната среда.

Това е причината, поради която L'Oréal реши да положи още повече усилия чрез програма, наречена „L'Oréal за бъдещето". Нашите ангажименти до 2030 г. бележат началото на една коренна трансформация и отразяват нашето разбиране за това каква трябва да бъде визията, целта и отговорностите на една компания, за да отговори на предизвикателствата, пред които е изправен светът.

Изтеглете брошурата „L'Oréal for the future“ 

Трансформиране на нашите дейности, за да зачитаме лимитите на планетата

Вече не е достатъчно компаниите да намаляват въздействието си върху околната среда с цели, които са „самозададени“. В L'Oréal нашият ангажимент е да гарантираме, че дейностите ни са съобразени с така наречените „планетарни лимити“, т.е. с това, което планетата може да издържи, както е определено от науката за околната среда.

За да съчетаем нуждите си с опазването на планетата с ограничените природни ресурси, ние си поставяме по-висока цел и започваме да прилагаме нова програма за вътрешна трансформация. За разлика от първата програма, новите ни ангажименти няма да се фокусират само върху прякото ни въздействие. Те ще се занимават и с нашето непряко, разширено въздействие, свързано с дейността на нашите доставчици и използването на нашите продукти от потребителите.

Открийте Нашите ангажименти за 2030 г.

Поставили сме си смели, приложими цели за 2030 г. в сферата на климата, водата, биоразнообразието и природните ресурси, в съответствие с изискванията на научните експерти и нуждите на нашата планета.

Принос за преодоляване на глобалните предизвикателства

През последните години очакванията за ролята на компаниите се промениха драстично. В L'Oréal искаме да поемем по-голяма отговорност, да отидем отвъд простото трансформиране на нашия бизнес модел. С нашата нова програма за устойчиво развитие искаме да покажем, че компаниите могат да бъдат част от решението на някои от най-належащите екологични и социални предизвикателства днес.

Поради тази причина отделяме 100 милиона евро за инвестиции с въздействие, посветени на възстановяването на екосистемите и развитието на кръговата икономика, и 50 милиона евро за благотворителен дарителски фонд в подкрепа на най-уязвимите жени.

Инвестиране в полза на природата

За поетите от L'Oréal ангажименти за устойчивост: не започваме от нулата

Много рано L'Oréal осъзна необходимостта от това да реагира на екологичните предизвикателства. Като индустриална компания тя реши, че справянето с въздействието върху околната среда на нейните фабрики и дистрибуторски центрове е най-очевидната първа стъпка, при това необходима, за да започне процеса на трансформация.

  • От 2005 г. насам компанията е намалила емисиите на въглероден диоксид на своите заводи и дистрибуторски центрове с 91%, надхвърляйки първоначалната си цел от 65% до 2020 г., докато обемът на производството се е увеличил с 45% за същия период.
  • В края на 2022 г. L'Oréal има 110 въглеродно неутрални обекта (което означава, че използват 100% възобновяема енергия), включително 22 фабрики.

През 2013 г. L'Oréal реши да се фокусира върху основния предмет на своята дейност: разработването на продукти за красота, като обяви своята глобална програма за устойчивост  „Sharing Beauty With All", обявявайки конкретни цели за устойчивост до 2020 г. В основата ѝ лежеше иновативен инструмент, известен като SPOT (за Sustainable Product Optimization Tool), направен за оценка и подобряване на екологичните и социалните показатели на продуктите на всички марки. Устойчивостта е напълно интегрирана в процеса на разработване на новите продукти на компанията, още от най-ранните етапи.

  • През 2022 г. 97% от новите или обновените продукти на L'Oréal са с подобрен екологичен и социален профил.
  • До края на 2020 г. L'Oréal е помогнала на 100 905 души от общности в неравностойно положение да намерят работа чрез своите програми за солидарни инвестиции и приобщаване.
  • През 2022 г. L'Oréal постигна резултат " А " и в трите класации на CDP - борба с изменението на климата, устойчиво управление на водите, опазване на горите. Това ни прави единствената компания в света, която получава това отличие 7 години подред.

Публикации и ресурси