LOREAL0283622MD hero

Устойчиво управление на водите

В L'Oréal водата, като основен компонент при създаването и използването на нашите продукти, е от основно значение за нашия бизнес. Способността ни да работим ефективно и да задоволяваме всички нужди на нашите потребители зависи от устойчивия достъп, управление и опазване на водата. Ето защо L'Oréal от години се ангажира да осигури принос към високото качество на водата и устойчивото й количество в цялата си верига на стойността, както и във водосборните басейни и общностите, в които работим и обслужваме. Продуктовите иновации ще играят жизненоважна роля в усилията ни за опазване на този ценен ресурс.

Нашите цели

100%

До 2030 г. ще извършваме оценка на всички наши формули благодарение на нашата платформа за екологични тестове, за да гарантираме, че те са щадящи за всички водни екосистеми, независимо дали са на континентални или крайбрежни територии.

-25%

До 2030 г. ще въведем иновации, за да дадем възможност на нашите потребители да намалят с 25%, средно за всеки готов продукт, потреблението на вода, свързано с използването на нашите продукти, в сравнение с 2016 г.

100%

През 2030 г. 100% от водата, използвана в нашите промишлени процеси, ще бъде рециклирана и повторно използвана.

100%

През 2030 г. всички наши стратегически доставчици ще използват водата по устойчив начин в районите, в които работят.

Какво сме постигнали досега?

-53%

Намалихме количеството вода, използвано в нашите заводи и дистрибуторски центрове, с 53% в сравнение с 2005 г., на единица продукция.

5

Пет от нашите фабрики са "фабрики с воден цикъл", което означава, че цялата промишлена вода се пречиства, рециклира и използва повторно в цикъл.

Политика на L'Oréal в областта на водите

В L'Oréal водата, като основен компонент при създаването и използването на нашите продукти, е от основно значение за нашия бизнес.

Способността ни да работим ефективно и да задоволяваме всички нужди на нашите потребители зависи от устойчивия достъп, управление и опазване на водата.

Прочетете повече за политиката на L'Oréal в областта на водите

Партньорството между L'Oréal и Gjosa

Водата е основен елемент за живота на Земята. Тя ни е необходима за производството на козметични продукти, особено на хигиенни продукти, като най-голямо количество е необходимо по време на фазата на употреба. Потреблението на вода, поради енергията, необходима за нейното загряване, също така допринася значително за емисиите на парникови газове. Намаляването на количеството вода, необходимо за употребата на козметичните продукти, ще помогне за постигането на две цели: борба с климатичните промени и адаптацията към тях.

За да направи това, L'Oréal си партнира с Gjosa, компания за екологични иновации, и през януари 2021 г. представи L'Oréal Water Saver. Тази иновация прави революция в миенето на косата, като намалява потреблението на вода и същевременно подобрява изживяването и ефективността на грижата, както във фризьорските салони, така и у дома.

Стартъпът Gjosa е разработил душ глава с нисък дебит (2,4 л вода в минута вместо обичайните 7 л), която намалява дебита на водата, като същевременно ускорява скоростта на капките.
За да оптимизират процеса, учените на L'Oréal са разработили по-лесни за изплакване шампоани, които се прилагат директно през главата на душа. Определени параметри бяха коригирани в реални условия на употреба, за да се осигури правилното изплакване и да се допринесе за намаляване на потреблението на енергия и вода с почти 65%.

Научете повече за Water Saver