Борба с изменението на климата

Your description

В продължение на повече от 20 години работим за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, произтичащи от нашата промишлена дейност. За да постигнем това, подобрихме енергийната ефективност във всички наши обекти (сгради, оборудване и т.н.), увеличихме използването на възобновяема енергия на местно ниво, когато това беше възможно, и постигнахме целите си без да се наложи създаването на проекти за компенсация на въглеродните емисии. Разработихме нашата стратегия за възобновяема енергия в съответствие с местните възможности, предлагани от промишлените обекти в различните страни, в които работим: за повечето от нашите проекти за намаляване на въглеродните емисии използвахме местно произведена възобновяема енергия или директно произвеждахме собствена възобновяема енергия (биомаса, биометанизация, слънчеви панели и др.).

През 2017 г. бяхме сред първите сто компании, които си поставиха цели, одобрени от SBT (Science-Based Targets). Нашата основна цел, свързана с климатичните промени, е да приравним количеството на емисиите на парникови газове до 2030 г. към сценария +1,5°C, което означава, че ще намалим с 50% всички наши емисии на парникови газове по цялата ни верига на стойността (обхвати 1, 2 и 3) за всеки готов продукт в сравнение с 2016 г. За да постигнем това, сме си поставили числови стойности на целите за всеки аспект от нашата дейност, за да включим не само нашите производствени и дистрибуторски съоръжения, но и веригата за доставка на суровини и косвените въздействия, свързани с използването на нашите продукти от крайните им потребители. 

Нашите цели

100%

До 2025 г. всички наши обекти ще постигнат въглеродна неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и използване на 100% възобновяема енергия.

-25%

До 2030 г. ще въведем иновации, за да дадем възможност на нашите потребители да намалят емисиите на въглероден диоксид, произтичащи от употребата на нашите продукти, с 25% в сравнение с 2016 г., средно за всеки готов продукт.

-50%

До 2030 г. ще намалим с 50% средно и на готов продукт емисиите на парникови газове, свързани с транспорта на нашите продукти, в сравнение с 2016 г.

-50%

До 2030 г. нашите стратегически доставчици ще намалят своите преки емисии (обхват 1 и 2), с 50% в абсолютно отношение в сравнение с 2016 г.

Какво сме постигнали досега?

-91%

От 2005 г. насам сме намалили емисиите на въглероден диоксид на нашите заводи и дистрибуторски центрове с 91% в сравнение с 2005 г., докато обемът на производството се е увеличил с 45% за същия период.

110

В края на 2022 г. L'Oréal има 110 въглеродно неутрални обекта (използващи 100% възобновяема енергия), включително 22 фабрики.

65%

Днес 65% от всички наши обекти по света са въглеродно неутрални.

Нисковъглероден растеж: Нашата стратегия

За да намали въглеродния си отпечатък, L'Oréal прилага двустранен подход. На първо място, ние сме намалила вредните емисии на своите промишлени обекти с 91% в сравнение с 2005 г., като сме намалили вредните емисии, причинени от парникови газове в заводите и дистрибуторските центрове, използвайки възобновяема енергия и подобрявайки енергийната ни ефективност. През същия период обемът на производството се е увеличил с 45%, което потвърждава способността на L'Oréal да съчетава търговския успех с ангажимента си за предприемане на амбициозни мерки по отношение на климата.

Прочетете повече за нашата стратегия