Пазим планетата си, като намаляваме пластмасовите опаковки от „девствена пластмаса“

За L'Oréal предлагането на качествени и устойчиви опаковки за нашите продукти е едновременно голямо предизвикателство и ключов ангажимент. От 2007 г. насам ние прилагаме различен подход на екодизайн към опаковките.

Възприемането на подобен подход означава цялостно да преосмислим как създаваме нашите продукти - от дизайна до рециклирането на опаковките след тяхната употреба.

„Вече близо 15 години L'Oréal се стреми да подобри екологичния отпечатък на своите опаковки. С програмата „L’Oréal for the Future” ние затвърдихме тази глобаолна практика, свързана с нашите продукти.

Насочихме усилията си към оптимизиране на опаковките, например чрез олекотяване, замяна на материалите с рециклирани, създаване на опаковки, които да могат да се използват повторно. Пример за това са флаконите за ароматизатори за многократно пълнене и разработването на начини за повторно пълнене, както е при все повече кремове за грижа за кожата, и създаване на опаковки, които да могат да се рециклират.

Не пропускаме да споменем и революционните пормени, които ни позволяват да обновим опаковките, като например твърдите шампоани, при които картонената опаковка замества пластмасовата бутилка.“

Вижте още
Глобален директор на отдел „Устойчиви опаковки и развитие

SPOT - уникален инструмент за оценка на въздействието на козметичните продукти

За да измерваме и подобряваме екологичното и социалното въздействие на нашите продукти, включително опаковките, нашите екипи създадоха Инструмента за оптимизация на устойчиви продукти (SPOT - Sustainable Product Optimization Tool).
SPOT вече е напълно интегриран в процеса на проектиране и пускане на продукта на пазара и може да се използва за:

  • Симулиране на различни варианти на проектиране, за да се оцени тяхното въздействие върху околната среда и обществото и да се установят възможните области на подобрение;
  • Да се определи количествено намаляването на въздействието във всеки аспект на продукта и да се наблюдава напредъкът, особено по отношение на отпечатъка на формулата или опаковката.Нашата стратегия за оптимизиране на опаковките. 

Вижте още

Нашата стратегия за оптимизиране на опаковките

За да го постигнем, реализирахме редица допълнителни инициативи:

  • използване на рециклирани материали;
  • намаляване на интензивността на опаковане;
  • използване на материали от възобновяеми ресурси вместо други такива, когато е възможно;
  • да се даде възможност за повторно зареждане на контейнерите и опаковките вкъщи или в пунктовете за продажба, за да се ограничат опаковките за еднократна употреба;
  • премахване на опаковките чрез иновативни формули, като например козметични продукти в твърдо състояние.

Докъде сме стигнали?

Всички тези инициативи вече ни позволиха да постигнем някои значими успехи. През 2021 г:

97%

от създадените или обновените продукти през 2022 г. са с подобрен екологичен профил.

100%

от създадените или обновени продукти през 2021 г. са били оценени с помощта на SPOT. 

98%

от хартията, използвана за листовките на продуктите, е била сертифицирана като произлизаща от устойчиво стопанисвани гори.

21%

от пластмасата, използвана в нашите опаковки, е от рециклирани или биологични източници.

78%

от обема на пластмасовия PET, използван от компанията в световен мащаб, е рециклиран през 2022 г.

Нашите цели за 2030 г.

Със стартирането на програмата „L’Oréal for the Future” нашата стратегия за създаване на устойчиви опаковки се развива още повече.

До 2030 г. ще намалим с 20% количеството на опаковките, използвани в нашите продукти, в сравнение с 2019 г.

През май 2020 г. L'Oréal пусна на пазара своето първо поколение иновативни опаковки, съдържащи картон, и по този начин съдържащи по-малко пластмаса в сравнение със стандартните пластмасови туби. През 2022 г. за La Roche-Posay и Garnier е разработено второ поколение на тази опаковка, която използва до 75% по-малко пластмаса в сравнение със стандартната пластмасова туба.

Вижте още

"Ангажиментът на Albéa за устойчиво развитие датира от 17 години и е отразен в широката ни гама от надеждни опаковки. Амбицията ни днес е да ускорим процеса ни на работа, да се осмелим да разчупим стандарите, да се стремим към пробив."

Брис Андре.
Вицепрезидент "Устойчивост и иновации" в Albéa.

До 2030 г. 100 % от пластмасата, използвана в нашите опаковки, ще бъде от рециклирани или биологични източници (до 2025 г. ще достигнем 50 %).

От 2020 г. бутилките Elsève се произвеждат от 100% рециклирана пластмаса и могат да се рециклират напълно.

До 2025 г. 100% от нашите пластмасови опаковки ще могат да се зареждат многократно, да се използват повторно, да се рециклират или да се компостират.

Касетите за четирите различни версии на серума Pure Shots - Light Up на Yves Saint Laurent могат да се зареждат в една и съща прозрачна бутилка, което намалява вредното въздействие на продукта върху околната среда. Този екодизайн също така спомага за спестяване на ресурси в сравнение с ресурсите, необходими за производството на бутилка, която не може да се презарежда. Чрез използването на контейнера и три пълнителя вместо четири бутилки общото тегло на опаковката се намалява с 52%.

Вижте още

Тъй като кръговата икономика е в основата на нашите проекти, ние си партнираме с иновативни стартъпи и партньори.