Inside Our Products

ความปลอดภัยของคุณ คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

Discover the international site in English

เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ที่ลอรีอัลได้อุทิศตนเพื่อความงาม

เรามีพันธสัญญาในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเราให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

เพราะเราตระหนักว่าการปรนนิบัติผิวเพื่อความงามสำคัญสำหรับคุณ และความเชื่อมั่นมาเหนือสิ่งอื่นใด เราจึงแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และส่วนผสมของเรา

พันธสัญญาของเราต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เรามีพันธสัญญาที่จะมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ และปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทุกคน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (แพทย์ และ แพทย์ผิวหนัง) และผู้ประกอบวิชาชีพด้านความงาม (ช่างผม และ ช่างเสริมสวย)

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยอย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านกระบวนการประเมินผลเชิงลึก 4 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวางแนวคิดของผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่องจนถึงเมื่อผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย

• องค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเรา
• การประเมินผลการใช้วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์และอายุเครื่องสำอางของเรา
• การตรวจสอบอาการแพ้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผ่านการทดสอบอย่างกว้างขวาง
• ติดตามผลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างต่อเนื่องหลังวางจำหน่ายในตลาด

คุณภาพคือสิ่งสำคัญของผลิตภัณฑ์ลอรีอัล

คุณภาพถือเป็นสิ่งสำคัญของผลิตภัณฑ์ลอรีอัล เริ่มตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการเลือกสรรวัตถุดิบ ส่วนผสมในเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์ การผลิต และการกระจายสินค้า

ที่ลอรีอัล ในแต่ละวัน เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตและปฏิบัติการ คุณภาพคือศูนย์กลางของทุกการดำเนินงานของเรา เรามีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับคุณ

ในแต่ละขั้นตอนของเรา มีความเข้มงวดด้านคุณภาพเป็นอย่างยิ่งในทุกระดับ โดยในทุกบริษัทสาขาของเรา ทุกแบรนด์ และทุกผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้น พนักงานของเราปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กรที่เข้มงวด ซึ่งสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ทางกฎหมายกำหนดไว้

เรามุ่งให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสุงในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดวงจรการผลิต แต่ละผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพถึง 100 ขั้นตอน

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคของเราคือ สิ่งสำคัญสูงสุดของลอรีอัลเสมอมา เช่นเดียวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์

ผลิตภัณฑ์ความงามของลอรีอัลไม่ทดสอบผลิตภัณฑ์กับสัตว์ และเป็นผู้นำด้านวิธีการทดสอบทางเลือกมากว่า 30 ปี

ลอรีอัลได้พัฒนากระบวนการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวด บนพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัย ก่อนที่ประเด็นด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์กับสัตว์จะได้รับความสนใจจากประชาสังคมหรือนำมาเป็นข้อบังคับทางกฏหมาย ลอรีอัลยึดมั่นแนวทางในการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดลองกับสัตว์

ในฐานะผู้บุกเบิก ลอรีอัลได้สร้างเนื้อเยื่อมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง เพื่อต่อยอดจากการทดสอบความปลอดภัยในหลอดทดลอง ตั้งแต่ปี 1979 เพือเป็นทางเลือกการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ นับตั้งแต่นั้นมา ลอรีอัลได้จัดตั้งศูนย์ Episkin Center ขึ้นที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส และเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อสร้างเนื้อเยื่อผิวหนังสังเคราะห์ขึ้น นอกเหนือนี้ ลอรัลยังมีเครื่องมือการประเมินผลผลิตภัณฑ์แบบอื่นๆ โดยไม่ใช้สัตว์ เช่น การจำลองโมเลกุล (molecular modeling) ระบบเชี่ยวชาญทางพิษวิทยา (toxicology) เทคนิคการสร้างภาพ (imaging technique) ฯลฯ

Focus on คำตอบต่อข้อซักถามของคุณ

เพราะเราตระหนักว่าความงามของคุณ สิ่งแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่น เราจึงมุ่งตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และส่วนผสมต่างๆ ของเรา