ลอรีอัล ประเทศไทย : เพื่อโลกที่ปราศจากการทดลองกับสัตว์

ที่ลอรีอัล เราให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์ และเราไม่ทำการทดลองกับสัตว์ ลอรีอัลสนับสนุนโลกที่ปราศจากการทดลองกับสัตว์

For a World Without Animal Testing

ที่ลอรีอัล ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของลอรีอัลไม่ทำการทดลองกับสัตว์ เพราะเราสนับสนุนโลกที่ปราศจากการทดลองกับสัตว์

ตั้งแต่ปี 1989 นับเป็น 14 ปีก่อนที่สหภาพยุโรปจะออกข้อบังคับทางกฎหมายห้ามไม่ให้ทำการทดลองกับสัตว์ เราไม่ทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรากับสัตว์นับแต่นั้น

เพราะเราใส่ในสวัสดิภาพของสัตว์ เป็นเวลามากกว่า 40 ปี ที่ลอรีอัลเป็นผู้บุกเบิกโครงสร้างผิวหนังจำลองเสมือนจริง ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินปฎิกิริยาของส่วนผสม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบนผิวหนังของมนุษย์ ปัจจุบันเราผลิตโครงสร้างผิวหนังจำลองเสมือนจริงหลากหลายประเภท ในห้องปฏิบัติการ Episkin ของเรา ในประเทศฝรั่งเศส จีน และบราซิล พร้อมทั้งเผยแพร่วิทยาการนี้ให้กับภาครัฐ องค์กรและบริษัทอื่นๆ ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อที่พวกเขาจะไม่ต้องทดสอบกับสัตว์

ลอรีอัล ผู้นำด้านวิธีการทดสอบทางเลือกมากว่า 30 ปี

นอกจากแบบจำลองโครงสร้างผิวหนังจำลองเสมือนจริงแล้ว เรายังมีเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของลอรีอัลแบบอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์อีกเป็นจำนวนมาก เช่น การจำลองโมเลกุล ระบบผู้เชี่ยวชาญทางพิษวิทยา เทคนิคการสร้างภาพ และอื่นๆ อีกหลายเครื่องมือ นักวิทยาศาสตร์ของเรา ยังคงเป็นผู้บุกเบิกวิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในห้องปฏิบัติการของเราทั่วโลก

เพื่อเผยแพร่และเพิ่มการยอมรับ วิธีการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เราจึงทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์หลายแขนง องค์กรไม่แสวงผลกำไร และหน่วยงานต่าง ๆ จากทั่วโลก

เราสนับสนุนโลกที่ปราศจากการทดลองกับสัตว์

Commitment

Troy Seidle เกี่ยวกับความร่วมมือกับ L’Oréal

Troy Seidle เกี่ยวกับความร่วมมือกับ L’Oréal
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม การทำงานของลอรีอัลและ HSI