Troy Seidle เกี่ยวกับความร่วมมือกับ L’Oréal

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพิษวิทยาของ Humane Society International ทำงานร่วมกับลอรีอัลเพื่อโลกที่ปราศจากการทดลองกับสัตว์