L'Oréal Group

ลอรีอัล ประเทศไทย : การเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัจจุบันส่วนผสมที่มาจากพืช 87% ถูกสรรหามาด้วยวิธีการตามพันธกิจของลอรีอัล และภายในปี 2573 เราจะดำเนินการให้ได้ถึง 100%

การรักษาความงามของโลกใบนี้ หมายถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเช่นกัน เนื่องจากระบบนิเวศทางธรรมชาตินั้นเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นผลมาจากการใช้งานเพื่อการเกษตร จึงเกิดผลพวงต่างๆ นานาตามมาในภูมิภาคและชุมชนต่างๆ ในแง่ของการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เราจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้อง และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นสิ่งล้ำค่าไว้ 

เครือ ลอรีอัล กรุ๊ป ใช้วัตถุดิบราว 1,600 อย่างจากพืชพันธุ์ต่างๆ เกือบ 350 ชนิด บริษัทมองว่าความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเติบโตของนวัตกรรมที่สำคัญ เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสรรหาส่วนผสมด้วยวิธีการตามพันธกิจของลอรีอัล

"ปัจจุบัน ส่วนผสมที่มาจากพืช 87% ของเรามาจากแหล่งที่ยั่งยืน และภายในปี 2573 เราจะไปให้ถึง 100%"

Image 1

พันธกิจที่เป็นรูปธรรมของลอรีอัล สำหรับปี 2573

พันธกิจของลอรีอัลสำหรับปี 2573 จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับความพยายามที่จะปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบของเรา ขณะเดียวกันก็ลดการครอบครองที่ดินที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมของเราทั้งหมดให้เหลือน้อยที่สุด

การแปลงที่ดินให้กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เราจึงตัดสินใจดำเนินงานด้านนี้ โดยจะประเมินข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการใช้นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ (ในแง่ของการครอบครองระบบนิเวศวิทยา) ของกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของเรา และกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของคู่ค้าของเรา (การจัดหา, บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสม)เป้าหมายของลอรีอัล

100%

ภายในปี 2573 ส่วนผสมที่มาจากชีวภาพ 100% สำหรับสูตรและวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และจะมาจากแหล่งที่ยั่งยืน โดยไม่มีส่วนผสมใดที่จะเกี่ยวพันกับการตัดไม้ทำลายป่า 

0

เพื่อจำกัดผลกระทบของเราที่มีต่อถิ่นที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาการครอบครองที่ดินทั้งหมด ที่มีความสำคัญต่อการจัดหาส่วนผสมของเรา ให้อยู่ในระดับที่ทรงตัว ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2562

100%

ภายในปี 2573 โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสถานประกอบการของเราทั้งหมดทั้ง 100% จะมีผลกระทบด้านบวก ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อเทียบกับปี 2562

สิ่งที่ลอรีอัลได้ทำสำเร็จแล้ว

96%

ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือที่ปรับโฉมใหม่ 96% มีคุณลักษณะที่ดีขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม.

100%

น้ำมันปาล์ม, สารอนุพันธ์น้ำมันปาล์ม และน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดปาล์มที่เราใช้ 100% ได้รับการรับรองแล้วว่า มีความยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO มาตั้งแต่ปี 2564

100%

กระดาษ 100% ที่ใช้จัดทำแผ่นพับข้อมูลคำแนะนำ ที่บรรจุในกล่องผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองว่ามีความยั่งยืน

ลอรีอัลมุ่งมั่นในการเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ

ในปี 2562 วัตถุดิบ 59% ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของลอรีอัลเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถเกิดขึ้นทดแทนได้ ซึ่งหมายความว่า วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากแหล่งกำเนิดจากพืช ลอรีอัลมุ่งมั่นที่จะเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนั่นหมายถึงส่วนผสมประมาณ 1,600 อย่างจากพืชพันธุ์ต่างๆ เกือบ 350 ชนิดที่ถูกนำมาจากกว่า 100 ประเทศ มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองว่ามีความยั่งยืน ซึ่งนั่นหมายถึง 68% ของส่วนผสมของเราถูกสรรหามาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองว่ามีความยั่งยืน

Image 2

Image 3

การสนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติ

เราเชื่อว่า การลดผลกระทบของเราเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนั้นจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม ดังนั้น เพื่อที่จะช่วยจัดการกับปัญหานี้ เราจึงต้องทำมากยิ่งกว่าความพยายามที่จะลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา และสนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราก่อตั้งกองทุน L'Oréal Fund for Nature Regeneration

ลงทุนเพื่อธรรมชาติ

พบกับ เคารพความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการยุติการตัดไม้ทำลายป่า

ตามพันธกิจของลอรีอัลเรื่อง 'การยุติการตัดไม้ทำลายป่า' เราจึงทำแผนปฏิบัติการเพื่อรับรองการจัดหาน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไม้ (กล่องกระดาษ และกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์) อย่างยั่งยืน เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า