L'Oréal Group

สร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลก

ความงามคือพลังที่ทรงอำนาจ

ความงามคือพลังเพื่อการสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการแสดงออกซึ่งตัวตน ความงามขับเคลื่อนเสรีภาพและสร้างพลัง

ความงามเป็นพลังที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และสนับสนุนการแบ่งปันซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังทลายกำแพงแห่งอุปสรรรคลง และนำชุมชนกลุ่มต่างๆ ให้มารวมตัวกัน

ความงามเป็นพลังที่สามารถขับเคลื่อน และกำหนดทิศทางให้กับโลก ตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่โลกของเรา และผู้อยู่อาศัยบนโลกใบนี้ทั้งหมด

เราสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปด้วยกัน  พบกับ เราสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้อย่างไร

นับเป็นเวลากว่า 1 ศตวรรษ ที่เราได้ทุ่มเทให้กับงานหนึ่งเดียวของเรา นั่นคือการสร้างสรรค์ความงาม เป้าหมายของเราคือการมอบความงามที่ดีที่สุดทั้งในแง่คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ด้วยความจริงใจ และมีความรับผิดชอบ ให้กับผู้คนทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาด้านความงามที่หลากหลายไร้ข้อจำกัดของทุกคน 

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสวยงามของโลกเรา ในฐานะผู้นำด้านความงามระดับโลก เรามีศักยภาพมหาศาลที่จะเคลื่อนไหวอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ 

ให้ความเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพ

เราดำเนินการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 

นับตั้งแต่ปี 2548 เราทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากโรงงานผลิตและศูนย์กระจายสินค้าของเราลดลง 81%.


ดูเพิ่มเติม

เราเชื่อว่า ทุกๆ คนมีพลังที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ และมนุษย์ก็เป็นกลไกขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างแท้จริงมาร่วมกำหนดอนาคตของความงามไปกับพวกเรา

เกี่ยวกับความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

เรามุ่งมั่นที่จะมีความหลากหลายเหมือนดังผู้บริโภคของเรา                                                                       

เราสนับสนุนความงามที่ไร้ซึ่งพรมแดน หรือขีดจำกัด เราเชื่อมั่นในความงามที่ทำให้ทุกคนมีพื้นที่เพื่อการแสดงออก ให้คุณค่ากับความแตกต่าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของโลกใบนี้ของเรา


ดูเพิ่มเติม

วันนี้ เราจินตนาการถึงความงามของวันพรุ่งนี้ โดยใช้พลังของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอันทันสมัย เรากำลังสร้างสรรค์อนาคตแห่งความงามขึ้นมา

เกี่ยวกับเทคโนโลยีความงาม

การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อผู้คน: คือการสร้างพลัง ทำให้ทุกๆ ความปรารถนาซึ่งความงามเป็นสิ่งที่เป็นไปได้  
                
ความงามมีหลายรูปแบบเหมือนกับผู้คนบนโลกใบนี้ และเป็นภารกิจของเราที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงการยอมรับในความหลากหลายและความเป็นตัวของตัวเอง เป้าหมายของเราคือการตอบสนองทุกความต้องการและความปรารถนาของผู้บริโภคของเรา เพื่อให้พวกเขาได้แสดงความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่    
ดูเพิ่มเติม

พบกับ