L'Oréal Group

ลอรีอัล ประเทศไทย : เป้าหมายในการสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลก

ความปรารถนาซึ่งความงาม คงอยู่มาตั้งแต่กำเนิดแห่งมนุษยชาติ เป็นความต้องการที่สากล เหนือกาลเวลา พรมแดน และวัฒนธรรม

ความงามคือเป้าหมายของลอรีอัลในการขับเคลื่อนที่ทรงอำนาจเพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการแสดงออกซึ่งตัวตน

เราตระหนักว่าความงามมิใช่เพียงรูปลักษณ์ที่ดูดีเท่านั้น  

ความงามได้สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเรา สิ่งที่เราต้องการจะเป็น และการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น

กว่าศตวรรษที่ผ่านมา เราได้อุทิศตนเพื่อเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือ การสร้างสรรค์ความงาม

คงยึดมั่นในจิตวิญญาณที่ผู้ก่อตั้งของเราได้ริเริ่มขึ้น ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากครอบครัวของเขา ซึ่งอยู่เคียงข้างพัฒนาการของเรามาโดยตลอด

 

เป้าหมายของเราคือ การนำเสนอความงามที่ดีที่สุดให้แก่ทุกคนทั่วโลกทั้งในแง่ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความจริงใจ และความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และความปรารถนาด้านความงามที่หลากหลายไม่มีที่สิ้นสุด

เพราะความงามคือความต้องการอันเป็นนิรันดร์เราจึงใช้ประโยชน์จากพลังแห่งนวัตกรรมของเรา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง  

เพราะเราตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายเราจึงสนับสนุนให้แต่ละแบรนด์ของเราเชิดชูต่อการแสดงออก ซึ่งความงามที่หลากหลายเหล่านั้น

เพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรตัวอย่างด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลเราจึงวางรากฐานการปฏิบัติงานของเราบนค่านิยม ที่แข็งแกร่งและหลักจริยธรรมที่เข้มงวดเพราะเราเป็นผู้นำด้านความงามระดับโลก เราตระหนักดีว่าการดำเนินงานของเราทุกสิ่งสามารถนำมาซึ่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้

เราจึงมุ่งมั่น

กำหนดแนวทางสำหรับความงามแห่งอนาคตโดยใช้ประโยชน์จากความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่เพิ่มพูนขึ้น

เรามุ่งมั่นส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยจัดสรรสภาพแวดล้อมการทำงาน การอบรม และการคุ้มครองทางสังคมที่ดีที่สุด ให้แก่พนักงานของเรา

เรามุ่งมั่นสร้างธุรกิจที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมอย่างแท้จริงโดยส่งเสริมให้องค์กรของเรามีหลากหลาย เฉกเช่นเดียวกับกลุ่มผู้บริโภคของเรา

เรามุ่งมั่นรักษาความเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืน กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเราบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมมือร่วมใจกัน

เรามุ่งมั่นสร้างคุณค่าสำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทั้งหมดด้วยการรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

เรามุ่งมั่นในการทำงานด้านสนับสนุนสตรีและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

เรามุ่งมั่นปกป้องความงามของโลกใบนี้โดยต่อสู้เพื่อช่วยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติ

ที่ลอรีอัล เรามีเป้าหมายร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว

 

เราสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปด้วยกัน   

พบกับ ลอรีอัลสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้อย่างไร

นับเป็นเวลากว่า 1 ศตวรรษ ที่เราได้ทุ่มเทให้กับงานหนึ่งเดียวของเรา นั่นคือการสร้างสรรค์ความงาม เป้าหมายของลอรีอัลคือการมอบความงามที่ดีที่สุด โดยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความงามให้มีทั้งในแง่คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ด้วยความจริงใจ และมีความรับผิดชอบ ให้กับผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาด้านความงามที่หลากหลายไร้ข้อจำกัดของทุกคน 

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสวยงามของโลกเรา ในฐานะผู้นำด้านความงามระดับโลก เรามีศักยภาพมหาศาลที่จะเคลื่อนไหวอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ 

ให้ความเคารพในความหลากหลายทางชีวภาพ

เราดำเนินการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 

นับตั้งแต่ปี 2548 เราทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากโรงงานผลิตและศูนย์กระจายสินค้าของเราลดลง 81%.


ดูเพิ่มเติม

เราเชื่อว่า ทุกๆ คนมีพลังที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ และมนุษย์ก็เป็นกลไกขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างแท้จริงมาร่วมกำหนดอนาคตของความงามไปกับพวกเรา

เกี่ยวกับความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีความงามให้มีความหลากหลายเหมือนดังผู้บริโภคของเรา                                                                       

เราสนับสนุนความงามที่ไร้ซึ่งพรมแดน หรือขีดจำกัด เราเชื่อมั่นในความงามที่ทำให้ทุกคนมีพื้นที่เพื่อการแสดงออก ให้คุณค่ากับความแตกต่าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของโลกใบนี้ของเรา


ดูเพิ่มเติม

วันนี้ เป้าหมายของลอรีอัลในการสร้างสรรค์ความงามนั้นมาจากการใช้พลังของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความงามที่ทันสมัย

เกี่ยวกับเทคโนโลยีความงาม

การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อผู้คน: คือการสร้างพลัง ทำให้ทุกๆ ความปรารถนาซึ่งความงามเป็นสิ่งที่เป็นไปได้  
                
ความงามมีหลายรูปแบบเหมือนกับผู้คนบนโลกใบนี้ และเป็นภารกิจของเราที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่คำนึงการยอมรับในความหลากหลายและความเป็นตัวของตัวเอง เป้าหมายของลอรีอัลคือการตอบสนองทุกความต้องการและความปรารถนาของผู้บริโภคของเรา เพื่อให้พวกเขาได้แสดงความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่    
ดูเพิ่มเติม

พบกับ