Hero

สร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลก

ความปรารถนาซึ่งความงามเกิดขึ้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมนุษยชาติ เป็นความต้องการสากลที่อยู่เหนือกาลเวลา พรมแดน และวัฒนธรรม

ความงาม คือ แรงผลักดันอันทรงพลังที่ขับเคลื่อนพวกเรา

เราตระหนักว่าความงามมิใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีเท่านั้น ความงามยังได้มอบความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเรา รวมถึงสิ่งที่เราต้องการ
จะเป็น และความสัมพันธ์กับผู้อื่น

ตลอดกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เราได้อุทิศการทำงานเพื่อเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว คือ การสร้างสรรค์ความงาม เรายังคงยึดมั่นใน
จิตวิญญาณที่ผู้ก่อตั้งลอรีอัลได้ริเริ่มขึ้น และยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากครอบครัวของเขา ซึ่งอยู่เคียงข้างการพัฒนาของเรามาโดยตลอด

เป้าหมายของเรา คือ การนำเสนอความงามที่ดีที่สุดให้กับทุกคนทั่วโลก ทั้งในแง่ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความจริงใจ
และความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาด้านความงามที่หลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เพราะความงามคือการค้นคว้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราจึงใช้พลังจากนวัตกรรมของเราเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราให้ดีขึ้นต่อไป

เพราะเราให้คุณค่ากับความหลากหลาย เราจึงสนับสนุนให้แต่ละแบรนด์ของเราร่วมฉลองและแสดงออกซึ่งความงามที่หลากหลายเหล่านั้น

เพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรตัวอย่างด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลเราจึงวางรากฐานการปฏิบัติงานของเราบนค่านิยมที่เรายึดถือและ
หลักจริยธรรมที่เข้มงวด

และเพราะเราเป็นผู้นำด้านความงามระดับโลก เราตระหนักดีว่าทุกการดำเนินงานของเราสามารถนำมาซึ่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้

ดังนั้น:

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตของความงาม โดยใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ซึ่งพัฒนามาจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสังคม โ ดยมอบสภาพแวดล้อมการทำงาน การฝึกอบรม และการคุ้มครองทางสังคมที่ดีที่สุดให้แก่เพื่อนพนักงานของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจที่มีความครอบคลุมทุกกลุ่มเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้องค์กรของเรามีความหลากหลายเช่นเดียวกับผู้บริโภคที่เราดูแล

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ของเรา ด้วยความเชื่อใจและความร่วมมือที่เกิดขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมดของเราด้วยการรักษาไว้ซึ่งโครงสร้างทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสตรี  และสนับสนุนชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความงามของโลกใบนี้ โดยการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางธรรมชาติ

ที่ลอรีอัลเรามีเป้าหมายเดียวกัน:

สร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลก

Download PDF

 

พบกับ เราจะสร้างสรรค์ความงามที่ขับเคลื่อนโลกได้อย่างไร

Nicolas Hieronimus
ประธานกรรมการบริหาร

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ศตวรรษ เราทุ่มเทให้กับจุดมุ่งหมายเดียวของเรา นั่นคือการสร้างสรรค์ความงาม เป้าหมายของเรา คือ การนำเสนอความงามที่ดีที่สุดให้กับทุก ๆ คนทั่วโลกทั้งในแง่ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความจริงใจ และความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาด้านความงามที่หลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความสวยงามของโลกของเรา

ในฐานะผู้นำด้านความงามระดับโลก เรามีศักยภาพมหาศาลที่จะเคลื่อนไหวอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลในเรื่องของสภาพภูมิอากาศ 

เราต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรากำลังก้าวเข้าสู่โมเดลธุรกิจคาร์บอนต่ำและลดปริมาณการปล่อย CO2 จากโรงงานผลิตลงถึง 81% ภายในปี 2025 สถานประกอบการของเราทั้งหมดทุกแห่งจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้สำเร็จ.

ดูเพิ่มเติม

เราเชื่อว่า ทุก ๆ คนมีพลังที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ และมนุษย์ก็เป็นกลไกขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างแท้จริง

เราสร้างความงามเพื่อผู้บริโภค และตามผู้บริโภค เพราะเราจะช่วยกันสร้างอนาคตของเราไปด้วยกัน


มาร่วมสร้างอนาคตของความงามไปกับพวกเรา

เรามุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายมากเท่าผู้บริโภคของเรา

เราสนับสนุนความงามโดยไม่คำนึงถึงพรมแดนหรือขีดจำกัด เราเชื่อมั่นในความงามที่ทำให้ทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองที่เพิ่มขึ้น เพราะความแตกต่างหลากหลายนั้นสะท้อนถึงความหลากหลายของโลกของเรา


ดูเพิ่มเติม

เราทำวันนี้เพื่อจินตนาการถึงความงามแห่งอนาคต

ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและการผลักดันขอบเขตทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เรากำลังนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของความงาม

การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อผู้คน: การส่งเสริมและทำให้ทุกความปรารถนาสำหรับความงามนั้นเกิดขึ้นได้                

ความงามมีหลายรูปแบบ ผู้คนบนโลกนี้ก็เช่นกัน และนั่นเป็นภารกิจของเราที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามรูปแบบต่าง ๆ ที่คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นตัวเอง เป้าหมายของลอรีอัล คือ การตอบสนองทุกความต้องการและความปรารถนาของผู้บริโภคของเรา เพื่อให้พวกเขาได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่

ดูเพิ่มเติม