ความงามแห่งอนาคตรังสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้วยพลังและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราสร้างสรรค์ความงามแห่งอนาคตa

beatytechhimage1

ด้วยเทคโนโลยี Beauty Tech เราสร้างสรรค์ความงามที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความปรารถนาด้านความงามที่หลากหลาย

เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องความคาดหวัง พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ของคุณ

เราใช้พลังแห่งเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ความงามสำหรับคุณและทุกๆ คน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่สุดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำให้ความงามมีความยั่งยืนและโปร่งใสมากกว่าที่เคย

ด้วยการปลดล็อคความก้าวหน้าใหม่ๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งการให้ข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับส่วนผสม การจัดหา และผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีได้ช่วยให้คุณได้รับทราบข้อมูลทุกสิ่งที่คุณต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา 

เรียนรู้เรื่องความมุ่งมั่นในด้านต่างๆ ของเรา

beatytechhimage2
beatytechhimage3

บริษัทที่คล่องตัว และมีความคิดสร้างสรรค์

เพื่อคิดค้นความงามแห่งอนาคต เราต้องทำให้ตัวเองเป็นบริษัทแห่งอนาคต เราจะนำเทคโนโลยีและวิธีการทำงานใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้บุคลากรของเรา และพันธมิตรของเราคล่องตัว และสร้างสรรค์ได้มากกว่าที่เคยเป็น


ข้อมูลสำคัญ ความงามในรูปแบบที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น

พบข้อมูลส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ และวิธีการผลิต รับทราบเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร เรียนรู้โมเดลวิธีคิดใหม่ของเรา เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้สูตรที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในวงกว้าง