Imageherostage

เราพยายามเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายมากเท่าผู้บริโภคของเรา

เราพลิกโฉมความงามอย่างไร

ความงามมาในแบบหลากหลายเฉดสี บาลันดา เอทิส ได้เล่าเรื่องราวของเธอในการคิดค้นเฉดสีที่เข้ากับแต่ละคนอย่างสมบูรณ์แบบ บาลันดา เอทิส นักเคมีของลอรีอัลทราบดีว่า จะต้องทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้น เธอจึงรวบรวมทีมงานเพื่อช่วยกันตอบคำถามว่า "ทำไมเครื่องสำอางถึงไม่เข้ากับทุกเฉดสีผิว?" สิ่งที่พวกเขาค้นพบช่วยให้ภารกิจ Beauty for All ความงามเพื่อทุกคนนั้นก้าวหน้ามากขึ้น

ชมเบื้องหลังการค้นพบวิทยาศาสตร์ของความงามที่ลอรีอัล รวมไปถึงค้นพบว่าผลิตภัณฑ์ความงามได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างไรใน Multicultural Beauty Lab ที่ลอรีอัล ประเทศสหรัฐอเมริกา

"สีผิวเฉดใหม่นั้นเกิดขึ้นเมื่อมีเด็กถือกำเนิดมา เราจึงรู้ว่างานของเรานั้นจะไม่มีวันสิ้นสุด"

กลยุทธ์ของเราในเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความไม่แบ่งแยก Diversity, Equity & Inclusion

การทำงานของเราครอบคลุม 4 เสาหลัก

เพศสภาพ และ LGBTQIA+

ลอรีอัลต้องการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในทุก ๆ ระดับและแผนกของบริษัท เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแก่กลุ่ม LGBTQIA+ ทุกที่ทั่วโลก และเพื่อมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคุกคามหรือความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุกคามทางเพศและความรุนแรงบนฐานเพศสภาพ 

ภาวะทุพพลภาพ

เราต้องการให้เกิดความไม่แบ่งแยกต่อผู้พิการภายในบริษัท โดยเราได้มีการกำหนดจำนวนผู้ที่เรารับทำงานไว้ในทุก ๆ ประเทศ นอกจากนี้ บริษัทของเรายังปรับใช้แนวทางการไม่แบ่งแยกนี้สำหรับผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกด้วย

 

ช่วงอายุและช่วงวัย 

เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมให้เกิดบทสทนาและความร่วมมือในหมู่เพื่อนพนักงานที่ล้วนมาจากช่วงวัยที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงผู้ที่พึ่งจบการศึกษา 

สถานะทางเศรษฐกิจสังคมและความหลากหลายของชาติพันธุ์ 

เราต้องการที่จะเพิ่มความหลากหลายในด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในทุก ๆ ทีมของบริษัท เรามุ่งความสนใจไปที่ความหลากหลายการรับผู้สมัคร เพื่อให้มั่นใจในโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาด้านอาชีพ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานและผู้บริหารในเรื่องนี้

การประเมินพัฒนาการของเราภารกิจของเราคือการก้าวเป็นผู้นำในด้านความงามที่ครอบคลุมทุกกลุ่มและส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ทุกคนสามารถอยู่อย่างปลอดภัย สงบสันติ และเท่าเทียม

ลอรีอัลสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม เพื่อผู้คนในทุกอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และทุกภูมิหลัง 


ลอรีอัล คิดค้นผลิตภัณฑ์สำหรับทุกอัตลักษณ์ ทุกวัฒนธรรม และทุกภูมิหลัง ทีมที่มีความหลากหลายที่มีทัศนคติที่หลากหลายจะสามารถเข้าใจในความงามในอุดมคติหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและมองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ร่วมกำหนดอนาคตของความงามไปกับเราพบกับ แบรนด์ต่างๆ ของเรามีความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างนั้น ปรากฏอยู่ในแบรนด์ต่างๆ ของเราด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วยสนับสนุนและดำเนินการอยู่ภายในชุมชนกลุ่มต่างๆ และพันธมิตร ด้วยเหตุนี้ความหลากหลายของเราทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น