L'Oréal Group

ลอรีอัล ประเทศไทย : เรามุ่งมั่นที่จะมีความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง เหมือนดังเช่นผู้บริโภคของเรา

ในปี 2563 เราติดอันดับบริษัทที่มีความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างมากที่สุด เป็นลำดับที่ 6 ของโลก จากการจัดอันดับของ Refinitiv ผู้ให้บริการข้อมูลอิสระ 

เราเปลี่ยนแปลงความงามอย่างไร

ความงามนั้นมีอยู่ในหลากหลายเฉดสี บาลันดา เอติส แบ่งปันประสบการณ์ของเธอ ในการสร้างสรรค์เฉดสีที่เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคล

บาลันดา เอติส นักเคมีของลอรีอัลรู้ว่า ยังคงต้องมีการทำงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า เธอจึงได้รวบรวมทีมงานเพื่อตอบคำถามที่ว่า "เหตุใดเมคอัพจึงไม่เข้ากับสีผิวทุกสีผิวได้" และสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้น ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในพันธกิจ Beauty for All หรือความงามเพื่อทุกคน

ชมเบื้องหลังการค้นหาวิทยาศาสตร์แห่งความงามของลอรีอัล และค้นพบว่า ผลิตภัณฑ์ความงามได้รับการพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไร ในห้องแล็บ Beauty Lab ที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ ที่ลอรีอัล สหรัฐอเมริกา

video link : L'Oréal Scientist Breaks Beauty Boundaries with Expanded Foundation Range

"เมื่อเด็กแต่ละคนเกิดขึ้นมา สีผิวใหม่ๆ ก็จะเกิดขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงรู้ดีว่า งานของเราไม่มีวันเสร็จสิ้น"

การดำเนินการของเราครอบคลุมหลักการ 4 ข้อ

แผนกลยุทธ์ของเราด้านการสร้างความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

DIVERSITYINCLUSION-image1

เพศสภาพ & LGBTQIA+

ลอรีอัลมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมทางเพศในทุกระดับ และทุกแผนกของบริษัท สนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่าง เพื่อเอื้อให้กับกลุ่ม LGBTQIA+ ทุกที่ทั่วโลก ดำเนินงานในการต่อต้านการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงทุกประเภท โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ และความรุนแรงในเรื่องเพศสภาพ 

DIVERSITYINCLUSION-image1

ทุพพลภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะเร่งลงมือเพื่อบรรจุบุคลากรที่มีภาวะทุพพลภาพในบริษัท โดยมีเป้าหมายการดำเนินการขั้นต่ำในทุกๆ ประเทศ ลอรีอัล กรุ๊ป ยังนำแนวทางการดำเนินงานเพื่อครอบคลุมทุกความแตกต่างกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

DIVERSITYINCLUSION-image1 

อายุและช่วงอายุ 

วัตถุประสงค์ของเรา คือการส่งเสริมการสนทนา และความร่วมมือกันระหว่างพนักงานทุกรุ่น ทุกช่วงอายุ สำหรับทั้งรุ่นอาวุโส และรุ่นเด็กจบใหม่ 

DIVERSITYINCLUSION-image1

รากฐานด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างกันของทีมงานต่างๆ ของลอรีอัล กรุ๊ป ในด้านรากฐานทางเศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในการสร้างความหลากหลายในการสรรหาพนักงาน เพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันในแง่ของการพัฒนาด้านอาชีพ และการเพิ่มการตระหนักรู้ของพนักงาน และฝ่ายบริหารในเรื่องนี้


เป้าหมายของเรา คือการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ความงามที่ครอบคลุมทุกความแตกต่างมากที่สุด และสนับสนุนสังคมให้เป็นที่ๆ ทุกคนยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น และทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สงบสุข และเสมอภาค

ลอรีอัลสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม เพื่อผู้คนในทุกอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และทุกภูมิหลัง 


ทีมงานมีมุมมองที่หลากหลาย และยอมรับความแตกต่างของคนอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้การทำงานนั้นดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีความเข้าใจแนวคิดเรื่องความงามที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้การบริการแก่ผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย และคว้าโอกาสต่างๆ ที่เข้ามาได้มากยิ่งขึ้น

มาร่วมกำหนดอนาคตแห่งความงามกับเราพบกับ แบรนด์ต่างๆ ของเรามีความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างนั้น ปรากฏอยู่ในแบรนด์ต่างๆ ของเราด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วยสนับสนุนและดำเนินการอยู่ภายในชุมชนกลุ่มต่างๆ และพันธมิตร ด้วยเหตุนี้ความหลากหลายของเราทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น