Уважаваме биоразнообразието


 

Планетата се движи към шесто масово изчезване. Унищожаването на природни екосистеми, по-специално причинено от земеделието, застрашава устойчивостта на нашата планета и на общностите спрямо климатичните промени. Преобладаващата част от суровините на L’Oréal са получени от възобновяеми източници и са до голяма степен от растителен произход. Групата, която използва приблизително 1600 суровини от около 350 вида растения, счита биоразнообразие за важен и перспективен източник на иновации и се ангажира да набавя своите съставки по устойчив и отговорен начин.

Ангажиментите, които планираме да изпълним до 2030 г., ще помогнат за увеличаване на усилията ни за защита на биоразнообразието по цялата ни производствена верига, като същевременно ще минимизираме площите използвана земя, необходима за всички наши дейности. Науката посочва, че преобразуването на естествените хабитати с цел разширяване на селско-стопанска дейност, на градове и инфраструктури е основната причина за загубата на биологичното разнообразие. Ето защо решихме да действаме по този параметър, като измерваме по иновативен и научно стабилен начин отпечатъка върху биологичното разнообразие (по отношение на заетостта на екосистеми) на нашите индустриални дейности и на индустриалните дейности на нашите доставчици (суровини, опаковки и съставки).

 

Нашите цели


100%

До 2030 г. 100% от биологичните съставки за формулите и опаковъчните ни материали ще бъдат проследими и ще идват от устойчиви източници. Нито един от тях няма да бъде свързан с обезлесяването.

0

За да ограничим въздействието си върху естествените местообитания, ние се ангажираме до 2030 г. да държим на едно и също ниво общата заетост на такива площи, важни за набавянето на нашите съставки, в сравнение с 2019 г.

100%

До 2030 г. 100% от нашите индустриални обекти и всички експлоатирани сгради ще имат положително въздействие върху биологичното разнообразие в сравнение с 2019 г.

 

Какво постигнахме досега

96%

През 2020 г. 96% от всички нови или реновирани продукти имат подобрен екологичен или социален профил.

100%

100% от нашите доставки на палмово масло, на производни на палмовото масло и на производни на палмовите ядки са сертифицирани като устойчиви в съответствие с критериите RSPO от 2012 г.

 

100%

100% от хартията, използвана за инструкциите, включени в продуктите, е сертифицирана като устойчива.

L'Oréal се ангажира да уважава повече биоразнообразието

 

През 2020 г. 59% от суровините, използвани в продуктите на L’Oréal, са възобновяеми, което означава, че са предимно от растителен произход.

Това са 59% от приблизително 1600 съставки от близо 350 растителни вида, произведени в над сто страни. 87% от тези възобновяеми съставки са получени от източници, сертифицирани като устойчиви.