CDP 2022 hero

L'Oréal získal od organizace CDP již po sedmé nejvyšší hodnocení "AAA" za environmentální úspěchy při řešení změny klimatu, zajištění ochrany vody a lesů

L’Oréal je jedinou společností na světě, které se toto uznání dostává již sedmým rokem

Clichy, 13. prosince 2022 – Společnost L'Oréal byla oceněna za své vedoucí postavení v oblasti firemní transparentnosti a environmentální výkonnosti, za boj se změnou klimatu, za ochranu lesů a zabezpečení vody, si zajistila místo na každoročním „A - seznamu“ globální ekologické neziskové organizace CDP.

Na základě údajů hlášených prostřednictvím dotazníků CDP 2022 o změně klimatu, ochrany vodních zdrojů a lesů je L’Oréal jednou z pouhých 12 společností, které dosáhly trojího „A“ – z téměř 15 000 hodnocených společností.

Každoroční proces zveřejňování informací o životním prostředí a bodování společnosti od CDP je široce uznáván jako zlatý standard firemní environmentální transparentnosti. V roce 2022 více než 680 investorů s aktivy přes 130 bilionů USD a 280 hlavních kupujících s výdaji na nákup ve výši 6,4 bilionů USD požádalo společnosti, aby zveřejnily údaje o dopadech na životní prostředí, rizicích a příležitostech prostřednictvím platformy CDP. Rekordních 18700 společností odpovědělo.

CDP používá k hodnocení těchto společností podrobnou a nezávislou metodologii, která přiděluje skóre od A do D – na základě komplexnosti zveřejnění, povědomí a řízení environmentálních rizik a předvedení osvědčených postupů spojených s environmentálním vůdcovstvím, jako je nastavení ambiciózních a smysluplných cílů. Ty, které nezveřejní nebo neposkytnou dostatečné informace, jsou ohodnoceny známkou F.

Nicolas Hieronimus, CEO společnosti L'Oréal, k tomu uvedl:Je nám velkou ctí, že jsme jedinou společností, která již sedmý rok v řadě získala hodnocení CDP triple A. Toto je svědectvím dlouhodobého závazku společnosti L'Oréal a naší ambice, že naše aktivity budou do roku 2030 respektovat planetární meze. Jako přední světová kosmetická společnost věřím, že máme povinnost jít příkladem. Chceme využít náš rozsah, abychom se stali katalyzátorem změn a mobilizovali všechny části našeho ekosystému k řešení naléhavých klimatických a ekologických výzev, kterým všichni čelíme. Společnou prací můžeme vytvářet krásu, která hýbe světem.“

Skupina L'Oréal si stanovila ambiciózní cíle do roku 2030 v rámci svého programu L'Oréal pro budoucnost. Tento program pokrývá tři pilíře: transformace sebe sama, posílení našeho obchodního ekosystému a přispění k řešení problémů světa.

Maxfield Wiss, výkonný ředitel CDP Europe, sdělil: “CDP v letošním roce zveřejnilo údaje o životním prostředí téměř 20 000 společností, včetně 70 % evropských společností podle tržní hodnoty. COP27 ukázala, že potřeba transformačních změn je kritičtější než kdy jindy, pokud máme omezit oteplování na 1,5 °C. Jsem proto potěšen, že evropské společnosti tvoří téměř polovinu všech společností na seznamu A po celém světě, včetně 15 se dvěma skóre A a 8 s trojitým hodnocením A za klimatické změny, lesy a vedoucí postavení v oblasti bezpečnosti vody. Musíme snížit emise na polovinu a odstranit odlesňování do roku 2030 a zároveň dosáhnout bezpečnosti vody ve stejném časovém horizontu – bez přírody neexistuje cesta k 1,5 °C.

S převratným novým nařízením EU o podávání zpráv, CSRD, nyní odsouhlaseném, společnosti ze seznamu A organizace CDP ukazují, že jsou napřed – přijímají jasná opatření ke snížení emisí a řešení dopadů na životní prostředí v rámci svých hodnotových řetězců. Toto je typ environmentální transparentnosti a opatření, které potřebujeme v celé ekonomice, abychom zabránili ekologickému kolapsu..“ 

Úplný seznam společností, které se letos dostaly na CDP A seznam, je k dispozici zde: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores