Zásady Ochrany Soukromí

L'Oréal Česká republika

 

L´Oréal Česká republika s.r.o.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Ambicí koncernu L’Oréal je být příkladným subjektem se společenskou odpovědností, díky kterému bude svět o něco lepší. Velký důraz klademe na poctivost a srozumitelnost a naším cílem je vytvořit si se zákazníkem silný a trvalý vztah založený na důvěře a vzájemném prospěchu. Část tohoto cíle spočívá v ochraně a respektování vašeho soukromí a vaší volby. Respektování vašeho soukromí je pro nás klíčové. Proto jsme vypracovali níže uvedené dokumenty „Slib ochrany soukromí“ a úplné znění „Zásad ochrany soukromí“.

SLIB OCHRANY SOUKROMÍ

 • Respektujeme vaše soukromí a vaše volby.
 • Zajišťujeme, aby ochrana soukromí a bezpečnost byly zakořeněny v každé naší činnosti.
 • Marketingová sdělení vám zasíláme, pouze pokud o to požádáte. Svůj názor můžete kdykoli změnit.
 • Vaše údaje nikdy nenabízíme ani neprodáváme.
 • Naším cílem je uchovávat vaše údaje zabezpečené a chráněné. To znamená, že spolupracujeme pouze s důvěryhodnými partnery.
 • Usilujeme o otevřenost a transparentnost, pokud jde o způsob, jakým používáme vaše údaje.
 • Vaše údaje nepoužíváme způsobem, o kterém bychom vás předem neinformovali.
 • Respektujeme vaše práva a vždy se snažíme co nejvíce vyhovět vaším požadavkům, v souladu s naší vlastní právní a provozní odpovědností.

Více informací o naší praxi v oblasti ochrany osobních údajů naleznete níže: uvádíme, které druhy osobních údajů můžeme obdržet přímo od vás nebo prostřednictvím vaší interakce s námi, jak je můžeme použít, s kým je můžeme sdílet, jak je chráníme a uchováváme zabezpečené a jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů. Samozřejmě se na vás nemusí vztahovat všechny situace. Tyto Zásady ochrany soukromí vám poskytují přehled veškerých možných situací, kdy bychom spolu mohli komunikovat.

Čím více s námi komunikujete, tím lépe vás můžeme poznat a jsme schopni nabídnout vám služby na míru.

Jestliže s námi sdílíte své osobní údaje nebo jestliže shromažďujeme vaše osobní údaje, používáme je v souladu s těmito Zásadami. Pozorně si přečtěte tyto informace a případně stránku s často kladenými otázkami a odpověďmi. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na [email protected]

JAKÉ INFORMACE NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ?

Kdo jsme?

Co jsou to osobní údaje?

Jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme?

            Jakým způsobem vaše údaje shromažďujeme nebo získáváme?

Automatizované rozhodování

Profilování

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Kde vaše osobní údaje uchováváme?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Jsou mé osobní údaje zabezpečené?

Odkazy na stránky třetích osob a přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login)

Sociální média a obsah generovaný uživatelem

Vaše práva a možnosti

Kontaktní údaje

 

KDO JSME

 

Subjekt L’ORÉAL Česká republika s.r.o. odpovídá za osobní údaje, jež s námi sdílíte. Použijeme-li v textu „L’Oréal“, „nám“, „naše“ nebo „my“, odkazujeme na výše uvedený subjekt. L’Oréal je „správcem osobních údajů“ pro účely platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 

L'ORÉAL Česká republika s.r.o., Plzeňská 213/11, 150 00 Praha 5

Brigitte Streller, jednatel

http://www.loreal.cz/

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

 

„Osobními údaji” se rozumí jakékoli informace nebo údaje, díky nimž vás lze identifikovat buď přímo (např. vaše jméno), nebo nepřímo (např. prostřednictvím údajů v pseudonymizované podobě, jako je jedinečné identifikační číslo). To znamená, že osobní údaje zahrnují údaje jako e-mail/soukromé adresy/mobilní telefon, uživatelská jména, profilové fotky, osobní preference a nakupovací zvyky, obsah generovaný uživatelem, finanční údaje a informace týkající se tělesné charakteristiky. Mohou rovněž zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu vašeho počítače nebo MAC adresu vašeho mobilního zařízení a také soubory cookies.

 

JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE POUŽÍVÁME?

 

L'Oréal věří, že vy, tedy zákazník, jste hnacím motorem naší činnosti. Oceňujeme vaši zpětnou vazbu, rádi se o vás dozvídáme nové věci a vytváříme a dodáváme vám výrobky, které vám přinášejí potěšení. Víme, že mnozí z vás s námi rádi komunikují. Proto existuje mnoho způsobů, jak s námi můžete sdílet své osobní údaje a jak je můžeme shromažďovat.

Jakým způsobem vaše údaje shromažďujeme nebo získáváme?

 

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek, formulářů, aplikací, zařízení, výrobků L’Oréal nebo stránek na sociálních sítích či jinak. Někdy nám je poskytnete přímo vy (např. při vytvoření účtu, když nás kontaktujete, když provedete nákup na našich internetových stránkách/v aplikacích či v obchodech/salonech), někdy je shromažďujeme my (např. použitím souborů cookies, abychom pochopili, jak používáte naše stránky/aplikace) nebo je získáváme od jiných třetích osob, včetně subjektů koncernu L’Oréal.

Při shromažďování údajů označíme povinná pole hvězdičkou, pokud jsou pro nás tyto údaje důležité, abychom:

 • plnili s vámi uzavřenou smlouvu (např. dodali výrobky, které jste zakoupili na našich internetových stránkách/v aplikacích),
 • vám poskytli službu, o kterou jste požádali (např. zaslat vám newsletter), nebo
 • splnili právní požadavky (např. fakturace).

Jestliže údaje opatřené hvězdičkou neposkytnete, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat výrobky a služby.

Podrobnější vysvětlení uvádíme v níže uvedené tabulce:

 • Během jaké interakce mohou být vaše údaje poskytnuty nebo shromážděny? V tomto sloupci jsou uvedeny činnosti nebo situace, které se vás týkají, během nichž používáme nebo shromažďujeme vaše údaje. Například pokud provedete nákup, přihlásíte se k odběru newsletteru nebo si prohlížíte internetové stránky/aplikaci.
 • Jaké osobní údaje od vás můžeme získat přímo nebo v důsledku vaší interakce s námi? V tomto sloupci jsou uvedeny druhy údajů, které o vás podle dané situace můžeme shromažďovat.
 • Jakým způsobem a proč je můžeme použít? V tomto sloupci je vysvětleno, jak můžeme s vašimi údaji nakládat, a účely jejich shromažďování.
 • Jaký je právní základ pro používání vašich osobních údajů? V tomto sloupci je vysvětleno, z jakého důvodu můžeme vaše údaje použít.

Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním základem:

 • váš souhlas,
 • náš oprávněný zájem, kterým může být:
  • zlepšení našich výrobků a služeb: konkrétněji naše obchodní zájmy, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a očekáváním a zlepšili tak naše služby, internetové stránky / aplikace / zařízení, výrobky a značky ve prospěch spotřebitele.
  • Prevence podvodů: abychom zajistili, že platba byla dokončena a není předmětem podvodu či zpronevěry.
  • Ochrana našich nástrojů: abychom nástroje, které používáte (naše stránky/aplikace/zařízení), uchovávali zabezpečené a chráněné a zajistili jejich řádné fungování a neustálé zdokonalování.
 • Plnění smlouvy: konkrétněji abychom plnili služby, které od nás požadujete.
 • Právní důvody: pokud je zpracování vyžadováno zákonem.

 

 

 

Přehled informací týkajících se vaší interakce s námi a jejích důsledků pro vaše údaje

 

V průběhu kterých interakcí můžete poskytnout své údaje a my je můžeme shromažďovat?

Jaké osobní údaje od vás můžeme získat přímo nebo v důsledku vaší interakce s námi?

 

Jakým způsobem a proč můžeme vaše údaje použít?

Jaký je právní základ pro používání vašich osobních údajů?

 

 

Vytvoření a správa účtu

 

Informace shromážděné při vytvoření účtu na internetových stránkách/v aplikacích L’Oréal, při přihlášení k účtu na sociálních sítích nebo v prodejně.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

·         jméno a příjmení,

·         pohlaví,

·         e-mailovou adresu,

·         adresu,

·         telefonní číslo,

·         fotografii,

·         datum narození nebo věkovou kategorii,

·         identifikační číslo, uživatelské jméno a heslo,

·         osobní popis nebo preference,

·         podrobnosti objednávky,

·         profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte).

Abychom:

·       spravovali vaše objednávky,

·       spravovali jakékoli akce, ankety nebo soutěže, kterých se rozhodnete zúčastnit,

·       odpověděli na vaše dotazy a jinak s vámi komunikovali,

·       vám nabídli věrnostní program,

·       vám umožnili spravovat své preference,

·       Plnění smlouvy

Poskytnout vám službu, o kterou jste požádali (např. vytvoření účtu, vyplnění ankety nebo nákup výrobku).

·       vám mohli zasílat marketingová sdělení (pokud jste nás o to požádali), která mohou být přizpůsobena vašemu „profilu“ (např. na základě osobních údajů, které o vás máme, a vašich preferencí),

 

·       Souhlas

se zasíláním přímých marketingových sdělení.

 

·       mohli nabízet personalizované služby podle charakteristiky kosmetických výrobků, které používáte,

·       sledovat a zlepšovat naše internetové stránky/aplikace,

·       provádět analýzy a sbírat statistická data,

·       zabezpečit naše internetové stránky/aplikace a chránit obě strany před podvody.

 

·       Oprávněný zájem

Zajistit, aby byly naše internetové stránky/aplikace zabezpečené, chránit je proti podvodům a lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním a zlepšit tak naše služby, výrobky a značky.

 

Newsletter a přihlášení k odběru reklamních sdělení

 

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

·         e-mailovou adresu,

·         jméno a příjmení,

·         osobní popis nebo preference,

·         profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte).

 

Abychom:

·       vám mohli zasílat marketingová sdělení (pokud jste nás o to požádali), která mohou být přizpůsobena vašemu „profilu“ na základě osobních údajů, které o vás máme, a vašich preferencí (vč. polohy vaší oblíbené prodejny),

 

·       Souhlas

se zasíláním přímých marketingových sdělení.

 

 

 

·       provádět analýzy a sbírat statistická data,

 

·       Oprávněný zájem

Přizpůsobit naše marketingová sdělení, zjistit jejich účinnost a zajistit, abyste dostávali co nejrelevantnější hodnocení, a dále lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním a zlepšit tak naše služby, výrobky a značky.

 

·       uchovávat aktualizovaný seznam s odhlášenými odběry, pokud jste nás požádali, abychom vás již nekontaktovali.

 

·       Právní důvody

Uchovávat vaše údaje na seznamu s odhlášenými odběry, pokud jste nás požádali, abychom vám již nezasílali žádná přímá marketingová sdělení.

 

Správa nákupů a objednávek

 

Informace shromážděné během nákupního procesu na internetových stránkách/v aplikacích/na stránkách sociálních sítí L’Oréal nebo v prodejně.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

·         jméno a příjmení,

·         e-mailovou adresu,

·         adresu (dodací a fakturační),

·         telefonní číslo,

·         osobní popis nebo preference,

·         profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte),

·         informace o transakci, včetně zakoupených výrobků a polohy prodejny,

·         platební údaje, nebo

·         historii nákupů.

 

Abychom

·       vás kontaktovali s cílem dokončit vaši objednávku, pokud jste si ji uložili v nákupním košíku nebo jste vložili výrobky do nákupního košíku a stále jste přihlášeni,

·       vás informovali, jakmile bude výrobek, který jste si chtěli zakoupit, dostupný,

·       zpracovali a sledovali vaši objednávku, včetně dodání výrobku na vámi uvedenou adresu,

·       spravovali platbu vaší objednávky. Upozorňujeme, že platební údaje (číslo kreditní karty / informace o účtu PayPal / údaje o bankovním účtu) neshromažďujeme přímo, ale prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb.

·       Spravovali jakoukoli komunikaci týkající se vaší objednávky.

 

 

·       Plnění smlouvy:

Poskytnout vám službu, o kterou jste požádali (nákup).

 

·       Zabezpečili transakce pro případ podvodu. Upozorňujeme, že pro detekci podvodu a zajištění, aby platba byla dokončena a provedena vámi či osobou, kterou jste k tomu oprávnili, používáme řešení nezávislého poskytovatele.

·       Mohli upravit váš profil, pokud provedete nákup pomocí údajů o účtu,

·       měřit spokojenost,

·       spravovat jakýkoli spor týkající se nákupu,

·       pro statistické účely.

 

·       Oprávněný zájem

Ochránit vás a rovněž nás před podvodnými transakcemi a zajistit, aby byla platba dokončena a nebyla předmětem podvodu či zpronevěry.

 

Prohlížení internetových stránek

 

Informace shromážděné pomocí souborů cookies či pomocí obdobných technologií („soubory Cookies“*) v rámci vašeho prohlížení internetových stránek/aplikací L’Oréal a/nebo internetových stránek/aplikací třetích osob.

 

 

Informace týkající se souborů Cookies umístěných prostřednictvím dané stránky/aplikace naleznete v tabulce s příslušnými soubory cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem zařízení (počítači, tabletu nebo telefonu) při prohlížení internetových stránek, včetně stránek koncernu L’Oréal.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

·       Údaje týkající se vašeho použití našich internetových stránek/aplikací:

·       odkud pocházíte,

·       přihlašovací údaje,

·       stránky, které jste si prohlíželi,

·       videa, která jste zhlédli,

·       inzeráty, na které kliknete nebo které využijete,

·       výrobky, které vyhledáváte,

·       vaše poloha,

·       trvání návštěvy,

·       výrobky, které vložíte do košíku.

 

Technické informace:

·       IP adresa,

·       informace o prohlížeči,

·       informace o zařízení.

 

Jedinečné identifikační číslo přidělené každému návštěvníkovi a datum konce platnosti takového čísla.

 

 

 

 

Je-li to relevantní, používáme soubory Cookies u jiných osobních údajů, které jste s námi již sdíleli (například předchozí nákupy, nebo pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru e-mailem), či pro níže uvedené účely:

 

 

 

·       umožnění řádného fungování našich internetových stránek/aplikací:

o    řádné zobrazení obsahu,

o    vytvoření a zapamatování košíku,

o    vytvoření a zapamatování vašich přihlašovacích údajů,

o    personalizace rozhraní, např. jazyk,

o    parametry vašeho zařízení, včetně rozlišení displeje/obrazovky apod.,

o    zlepšení našich internetových stránek/aplikací, například testováním nových nápadů.

 

·       Abychom zajistili, že internetové stránky/aplikace budou zabezpečené a chráněné, a ochránili vás před podvodem nebo zneužitím vašich internetových stránek či služeb, například prostřednictvím odstraňování poruch.

 

·        Mohli provádět statistiky s cílem:

o    předcházet tomu, aby návštěvníci byli zaznamenáni dvakrát,

o    zjišťovat reakce uživatelů na naše reklamní kampaně,

o    zlepšovat naše nabídky,

o    zjišťovat, jak jste se o našich internetových stránkách/aplikacích dozvěděli.

 

·     Oprávněný zájem:

Zajistit, abychom vám poskytovali internetové stránky/aplikace, reklamu a sdělení, které řádně fungují a jsou neustále zdokonalovány díky souborům cookies, které i) jsou pro fungování našich stránek/aplikací nezbytné, ii) používáme s cílem uchovávat naše stránky/aplikace zabezpečené a chráněné.

 

 

·       Mohli dodávat behaviorálně cílenou internetovou reklamu:

o    zobrazit vám internetovou reklamu na výrobky, které by vás mohly zajímat, na základě vašeho předchozího chování,

o    zobrazit vám inzeráty a obsah na platformách sociálních médií.

 

·       Vám mohli přizpůsobit služby:

o    zasílat vám doporučení, marketingová sdělení či obsah na základě vašeho profilu a zájmů,

o    zobrazit naše internetové stránky/aplikace vám na míru, například si zapamatovat obsah vašeho košíku nebo přihlašovací údaje, váš jazyk, soubory cookies pro úpravu uživatelského rozhraní (např. parametry vašeho zařízení, včetně rozlišení obrazovky/displeje, preference písma apod.).

 

·       Mohli umožnit sdílení našeho obsahu na sociálních sítích (tlačítka pro sdílení ke zobrazení stránky).

 

·     Souhlas

s veškerými dalšími soubory cookies.

 

Propagační akce

 

Informace shromážděné při hrách, soutěžích, propagačních nabídkách, žádostech o vzorky a anketách.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

·         jméno a příjmení,

·         e-mailovou adresu,

·         telefonní číslo,

·         datum narození,

·         pohlaví,

·         adresu,

·         osobní popis nebo preference,

·         profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte),

·         ostatní informace, které jste s námi o sobě sdíleli (např. prostřednictvím stránky „Můj účet“, dále pokud jste nás kontaktovali nebo nám poskytli svůj obsah, jako jsou fotky nebo recenze, nebo formou dotazu prostřednictvím chatu na některých stránkách/v některých aplikacích, nebo své účasti v soutěži, hře nebo anketě).

 

·       Dokončili úkoly, o které jste nás požádali, například správa vaší účasti v soutěžích, hrách a anketách, včetně zohlednění vaší zpětné vazby a návrhů,

 

·       Plnění smlouvy

Poskytnout vám službu, o kterou jste požádali.

 

·       pro statistické účely.

 

·       Oprávněný zájem

Lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním a zlepšit tak naše služby, výrobky a značky.

 

·       Vám mohli zasílat marketingová sdělení (pokud jste nás o to požádali).

·       Souhlas

se zasíláním přímých marketingových sdělení.

 

Obsah generovaný uživatelem

 

Informace shromážděné v případech, kdy přidáte obsah na jednu z našich sociálních platforem nebo přijmete, že můžeme opětovně použít obsah, který jste sdíleli na sociálních sítích.

 

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

·         jméno a příjmení nebo přezdívka,

·         e-mailovou adresu,

·         fotografii,

·         osobní popis nebo preference,

·         profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte),

·         ostatní informace, které jste s námi o sobě sdíleli (např. prostřednictvím stránky „Můj účet“, dále pokud jste nás kontaktovali nebo nám poskytli svůj obsah, jako jsou fotky nebo recenze, nebo formou dotazu prostřednictvím chatu na některých stránkách/v některých aplikacích).

 

·       V souladu se zvláštními podmínkami, které jste přijali:

o    sdíleli vaši recenzi či obsah,

o    propagovali naše výrobky.

·       Souhlas

se znovu použitím obsahu, který jste zveřejnili na internetu.

·       Pro statistické účely.

 

·       Oprávněný zájem

Lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním, a propagovat a zlepšovat tak naše služby, výrobky a značky.

 

Použití aplikací a zařízení

 

Informace shromážděné v rámci vašeho použití našich aplikací a/nebo zařízení.

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

·         jméno a příjmení,

·         e-mailovou adresu,

·         polohu,

·         datum narození,

·         osobní popis nebo preference,

·         fotografii,

·         tělesnou charakteristiku, odstín pleti, typ pleti/vlasů,

·         zeměpisnou polohu.

 

Abychom

·       vám poskytli službu, o kterou jste požádali (např. testování našich výrobků po internetu, nákup našich výrobků prostřednictvím aplikace nebo internetových stránek, poradenství a informace týkající se vaší expozice slunci a péče o váš typ vlasů),

·       mohli analyzovat vaší tělesnou charakteristiku a doporučit vhodné výrobky (včetně výrobků na zakázku) a postupy péče,

·       vám poskytli doporučení týkající se výrobků a postupů péče,

·  Plnění smlouvy

Poskytnout vám službu, o kterou jste požádali (včetně případné analýzy algoritmu nezbytného pro poskytnutí dané služby týmem pro výzkum a inovace).

·       pro výzkum a inovace vědců v rámci koncernu L’Oréal,

·       pro sledování a zlepšení našich aplikací a zařízení,

·       pro statistické účely.

 

·  Oprávněný zájem

Vždy zlepšovat naše výrobky a služby, abychom vyhověli vašim potřebám a očekáváním a dále pro účely výzkumu a inovací.

 

Dotazy

 

Informace shromážděné při položení dotazu (např. prostřednictvím naší péče o zákazníky) týkající se našich značek, výrobků a jejich použití.

 

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

·         jméno a příjmení,

·         telefonní číslo,

·         e-mailovou adresu,

·         ostatní informace, jež jste s námi o sobě sdíleli v souvislosti s dotazem (které mohou zahrnovat údaje o tělesné charakteristice a zdravotním stavu).

 

·             Abychom mohli odpovědět na vaše dotazy,

v případě potřeby vás spojili s příslušným oddělením.

·  Souhlas

se zpracováním vašeho dotazu.

 

·             Pro statistické účely.

 

·  Oprávněný zájem

Lépe porozumět potřebám a očekáváním našich zákazníků a zlepšit tak naše služby, výrobky a značky.

 

 

 

 

 

·             Pro účely kosmetovigilance:

o   abychom mohli sledovat a předcházet jakýmkoli nežádoucím účinkům spojeným s používáním našich výrobků,

o   provádět studie týkající se bezpečného použití našich výrobků,

o   v případě potřeby provádět a sledovat přijatá nápravná opatření.

·  Právní důvody

Dodržet zákonnou povinnost sledovat nežádoucí účinky našich výrobků.

 

Sponzorské dary

Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:

·         jméno a příjmení,

·         telefonní číslo,

·         e-mailovou adresu.

·             Abychom mohli zasílat informace týkající se našich výrobků a/nebo informace uvedené na „seznamu přání“ jedné osobě na žádost jiné osoby.

·  Plnění smlouvy

Zpracování požadavku

 

a

 

·  oprávněný zájem

Kontaktovat jednu osobu na žádost jiné osoby.

 

 

Automatizované rozhodování

 

Pro účely zabezpečení transakcí provedených prostřednictvím našich internetových stránek/aplikací/zařízení před podvodem a zpronevěrou používáme řešení nezávislého poskytovatele. Způsob detekce podvodu je založen například na jednoduchých srovnáních, asociacích, seskupování, odhadech a zjištění mimořádných hodnot pomocí inteligentních agentů, metod syntézy dat a různých metod získávání dat.

 

Tento proces detekce podvodu může být zcela automatizovaný nebo může vyžadovat lidský zásah, kdy konečné rozhodnutí učiní člověk. V každém případě učiníme veškerá přiměřená bezpečnostní a ochranná opatření, abychom omezili přístup k vašim údajům.

 

V důsledku automatické detekce podvodu můžete i) zaznamenat prodlení se zpracováním vaší objednávky/vašeho požadavku po dobu, kdy ověřujeme vaši transakci, a ii) dojde-li ke zjištění rizika podvodu, nebudete moci využít určitou službu nebo vám služba bude umožněna pouze omezeně. Máte právo na přístup k informacím, z nichž naše rozhodnutí vycházejí. Viz část „Vaše práva a možnosti” níže.

 

Profilování

Při zaslání či zobrazení personalizovaných sdělení či obsahu můžeme použít specifické metody, které se označují jako „profilování“ (např. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejích osobních preferencí, zájmů, ekonomické situace, chování, místa, kde se nachází, zdravotního stavu, spolehlivosti, nebo pohybu). To znamená, že vaše osobní údaje můžeme shromažďovat v různých situacích uvedených v tabulce níže. Tyto údaje centralizujeme a analyzujeme, abychom posoudili a odhadli vaše osobní preference a/nebo zájmy.

Na základě našeho rozboru zasíláme či zobrazujeme sdělení a/nebo obsah přizpůsobené vašim zájmům/potřebám.

 

Za určitých okolností máte právo vznést námitky proti použití vašich osobních údajů pro účely „profilování“. Viz část „Vaše práva a možnosti” níže.

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci koncernu L’Oréal, abychom splnili své právní povinnosti, předešli podvodu a/nebo zabezpečili své nástroje, zlepšili své výrobky a služby, nebo jakmile obdržíme váš souhlas s tímto sdílením.

Podle účelů, pro které byly shromážděny, mohou být některé vaše osobní údaje zpřístupněny subjektům koncernu L’Oréal v ostatních zemích světa, je-li to možné, v pseudonymizované podobě (nebude umožněna přímá identifikace), avšak pouze v rozsahu, v jakém je potřebují znát, a je-li to nezbytné, aby vám byly poskytnuty požadované služby.

 

Pro účely výzkumu a inovací můžeme rovněž sdílet vaše osobní údaje v pseudonymizované podobě (nebude umožněna přímá identifikace) s vědci z týmu pro výzkum a inovace L’Oréal, včetně těch, kteří se nachází mimo váš stát.

 

Je-li to přípustné, můžeme rovněž sdílet některé z vašich osobních údajů, včetně údajů shromážděných prostřednictvím souborů Cookies, mezi našimi značkami, abychom sladili a aktualizovali informace, které s námi sdílíte, mohli provádět statistiky na základě vaší charakteristiky a přizpůsobili naše sdělení.

 

Navštivte internetové stránky koncernu L’Oréal, kde naleznete podrobnější informace o koncernu L’Oréal, jeho značkách a provozovnách.

 

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro marketingové účely s třetí osobou či subjekty koncernu L’Oréal.

 

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími osobami pro přímé marketingové účely pouze s vaším souhlasem. V této souvislosti vaše údaje zpracovává tato třetí osoba jakožto správce osobních údajů a použijí se její vlastní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů. Před udělením souhlasu se sdělením vašich informací dané třetí osobě byste si měli pečlivě přečíst její dokumentaci.

 

Vaše osobní údaje mohou zpracovávat naším jménem rovněž naši důvěryhodní externí poskytovatelé.

 

Spoléháme na důvěryhodné třetí osoby, které naším jménem provádí řadu obchodních činností. Poskytujeme jim pouze informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vyžadujeme, aby vaše osobní údaje nepoužívaly pro žádný jiný účel. Vždy vynakládáme veškeré naše úsilí, abychom zajistili, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracujeme, budou vaše osobní údaje uchovávat zabezpečené. Služby, které vyžadují zpracování vašich osobních údajů, můžeme svěřit například:

 

 • třetím osobám, které nám pomáhají při poskytování digitálních služeb a služeb internetového prodeje, jako jsou monitoring sociálních médií, vyhledávač obchodů, věrnostní programy, správa identity, hodnocení a recenze, řízení vztahů se zákazníky, webové analýzy a vyhledávače, nástroje zpracování obsahu generovaného uživatelem,
 • reklamním, marketingovým a digitálním agenturám a agenturám pro sociální média, aby nám pomáhaly dodávat reklamu, marketingové služby a kampaně, analyzovat jejich účinnost a spravovat kontakt s vámi a vaše dotazy,
 • třetím osobám, které mají povinnost dodat vám výrobek, např. poskytovatelé poštovních/doručovacích služeb,
 • třetím osobám, které nám pomáhají při poskytování služeb IT, jako jsou poskytovatelé platforem, s hostingovými službami, správou a podporou našich databází a rovněž našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat vaše údaje (tyto služby by někdy mohly obnášet přístup k vašim údajům s cílem provést požadované úkoly),
 • poskytovatelům platebních služeb a agenturám poskytujícím bankovní informace pro účely vašeho úvěrového hodnocení a ověření vašich údajů, je-li to podmínkou k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu,
 • třetím osobám, které nám pomáhají v oblasti péče o zákazníky a kosmetovigilance.

 

 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím osobám rovněž:

 

 • pokud budeme prodávat jakýkoli závod nebo aktiva; v takovém případě můžeme vaše osobní údaje sdělit potenciálnímu kupujícímu tohoto závodu či aktiv. Pokud bude subjekt L’Oréal či nějaká část jeho aktiv odkoupena třetí osobou, jsou osobní údaje jeho zákazníků týkající se těchto aktiv, které má v držbě, jedním z těchto aktiv. V takovém případě zpracovává vaše údaje v případě potřeby kupující, který jedná jako nový správce osobních údajů, a zpracování vašich osobních údajů se řídí jeho zásadami ochrany soukromí.
 • Máme-li povinnost sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo za účelem prosazování nebo uplatňování našich podmínek užívání/prodeje či jiných podmínek, s nimiž jste souhlasili, nebo na ochranu práv, majetku či bezpečnosti subjektu L’Oréal, našich zákazníků či zaměstnanců.
 • Máme-li k tomu váš souhlas
 • nebo pokud nám to povoluje zákon.

 

 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit našim partnerům:

 

 • pokud byla služba, kterou odebíráte, spoluvytvořena subjektem L’Oréal a jeho partnerem (například aplikace nese společnou značku). V takovém případě budou subjekt L’Oréal a daný partner zpracovávat vaše osobní údaje každý pro své vlastní účely a jako takové je:
  • L’Oréal zpracovává v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí,
  • partner, jednající rovněž jako správce osobních údajů, podle svých vlastních podmínek a v souladu se svými vlastními zásadami ochrany soukromí.
 • V případě, že jste souhlasili s odběrem marketingových a reklamních sdělení od partnera subjektu L’Oréal prostřednictvím jednoúčelového souhlasu (například prostřednictvím aplikace opatřené značkou subjektu L’Oréal a zpřístupněné jeho partnerům). V takovém případě vaše údaje zpracovává partner, jednající jako správce osobních údajů, podle svých vlastních podmínek a v souladu se svými zásadami ochrany soukromí.
 • Můžeme zveřejnit na našich prostředcích obsah ze sociálních sítí. V případě, že si na našich internetových stránkách/v našich aplikacích prohlížíte obsah ze sociálních sítí, může se na vašem zařízení uložit soubor Cookie z těchto sociálních sítí. Přečtěte si zásady vztahující se na soubory Cookies z těchto sociálních sítí.
 • Používáme-li propagační služby společnosti Google na našich webových stránkách či v našich aplikacích, společnost Google získává přístup k vašim osobním údajům a může je používat. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak společnost Google v této souvislosti vaše osobní údaje používá,  přečtěte si Zásady ochrany soukromí a smluvní podmínky společnosti Google, které tyto služby a zpracování dat upravují.

 

Údaje, které shromažďuje společnost Facebook a které s námi sdílí

Všechny funkce a služby dostupné na našich webových stránkách či v naší aplikaci se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook, ve kterých můžete najít další informace ohledně nastavení možností a vašich práv na ochranu soukromí.

 Při používání těchto webových stránek/aplikace máte možnost:

 • Přihlásit se pomocí Facebooku. Pokud tak učiníte, dáváte svůj souhlas ke sdílení některých údajů z vašeho veřejného profilu.
 • Používat zásuvné modely sociální sítě Facebook, např. funkce „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“ náš obsah na platformě Facebook.
 • Přijímat z těchto webových stránek/aplikace soubory cookies (také nazývané „Facebook Pixel“), které nám pomáhají porozumět vašim činnostem, včetně informací o vašem zařízení, způsobům, jak používáte naše služby, informací o vašich nákupech a jaké reklamy jsou vám zobrazovány, zda máte facebookový účet a jste přihlášeni na Facebooku. Používáte-li tyto facebookové funkce, shromažďujeme údaje, které nám pomáhají:
 • Zobrazovat vám na Facebooku (či Instagramu, Messengeru nebo jakékoli jiné službě společnosti Facebook) reklamy, které by vás mohly zajímat.
 • Měřit a analyzovat efektivitu našich webových stránek/aplikace a reklam.

Osobní údaje, které jste nám prostřednictvím těchto webových stránkách/aplikace poskytli (například vaše jméno a příjmení, e-mail, adresu, pohlaví a telefonní číslo), můžeme také použít k identifikaci vaší osoby na Facebooku (Instagramu, Messengeru či jakékoli jiné službě společnosti Facebook), což nám umožní zobrazovat vám reklamy, které jsou pro vás relevantní. Facebook však nebude vaše osobní údaje sdílet a odstraní je ihned po tom, co bude identifikace dokončena.

 

Vaše osobní údaje nenabízíme ani neprodáváme.

 

 

Kde vaše osobní údaje uchováváme

 

Údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být předávány na místo mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), mohou být přístupné z takového místa a na takovém místě uchovávané. Tyto údaje mohou rovněž zpracovávat pracovníci působící mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich poskytovatelů služeb.

 

Subjekt L’Oréal předává osobní údaje mimo EHP pouze bezpečným a zákonným způsobem. Protože některé státy nemusí mít právní předpisy upravující použití a předávání osobních údajů, přijímáme opatření s cílem zajistit, že třetí osoby dodržují závazky stanovené v těchto Zásadách. Tato opatření mohou zahrnovat přezkum bezpečnostních standardů a standardů v oblasti ochrany soukromí třetích osob a/nebo uzavírání příslušných smluv (podle vzoru přijatého Komisí EU, který je zde dostupný).

Pro více informací nás kontaktujete pomocí údajů v části „Kontakt” níže.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je potřebujeme pro účel, za kterým jsme je obdrželi, abychom vyhověli vašim potřebám nebo splnili své právní povinnosti.

Pro určení doby uchovávání vašich údajů používáme níže uvedená kritéria:

 • pokud si zakoupíte výrobky a služby, uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu,
 • pokud se účastníte propagační nabídky, uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání propagační nabídky,
 • pokud nás kontaktujete s dotazem, uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro zpracování vašeho dotazu,
 • pokud si vytvoříte účet, uchováváme vaše osobní údaje, dokud nás nepožádáte, abychom je smazali, nebo po určitou dobu nečinnosti (chybí aktivní interakce se značkami) stanovenou v souladu s místními právními předpisy a pokyny,
 • pokud jste souhlasili se zasíláním přímých marketingových sdělení, uchováváme vaše osobní údaje, dokud neodhlásíte jejich odběr nebo nás nepožádáte, abychom je smazali, nebo po určitou dobu nečinnosti (chybí aktivní interakce se značkami) stanovenou v souladu s místními právními předpisy a pokyny,
 • pokud jsou na vašem počítači umístěny soubory cookies, uchováváme vaše údaje po dobu nezbytnou k dosažení jejich účelu (např. po dobu trvání relace v případě souborů cookies v nákupním košíku nebo souborů cookies pro identifikátory relace) a po dobu stanovenou v souladu s místními právními předpisy a pokyny.

Některé osobní údaje můžeme uchovávat, abychom splnili své právní nebo správní povinnosti a rovněž mohli spravovat naše práva (například domáhat se svých nároků u soudů), nebo pro statistické účely či účely uchovávání historie.

 

Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme použít, jsou z našich systémů a záznamů vymazány nebo anonymizovány, aby vás již nebylo možné identifikovat.

 

 

 

Jsou vaše osobní údaje zabezpečené?

 

Naším cílem je uchovávat vaše osobní údaje zabezpečené a učinit pro to veškerá přiměřená bezpečnostní opatření. Smluvně vyžadujeme, aby důvěryhodné třetí osoby, které nakládají s vašimi osobními údaji, postupovaly stejně.

 

Vždy vynakládáme veškeré úsilí, abychom vaše osobní údaje ochránili, a jakmile vaše osobní údaje získáme, budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí přísně nastavených procesů a bezpečnostních prvků. Protože přenos informací po internetu není zcela bezpečný, nemůžeme zajistit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše stránky. Proto jsou jakékoli informace přenášeny na vaše riziko.

 

 

Odkazy na stránky třetích osob a přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login)

 

Naše internetové stránky a aplikace mohou průběžně obsahovat odkazy na internetové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a spřízněných osob a odkazy z těchto stránek. Pokud kliknete na kterýkoli odkaz na kteroukoli z těchto stránek, upozorňujeme, že tyto internetové stránky používají vlastní zásady ochrany soukromí a že za tyto zásady neneseme žádnou odpovědnost. Tyto zásady si přečtěte před tím, než na těchto internetových stránkách vyplníte jakékoli osobní údaje.

 

Můžeme vám rovněž nabídnout možnost přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login). Pokud tomu tak bude, upozorňujeme, že s námi sdílíte informace o profilu podle vašeho nastavení na platformě sociálních médií. Navštivte příslušnou platformu sociálních médií a ověřte si její zásady ochrany soukromí, abyste pochopili, jak jsou v této souvislosti sdíleny a používány vaše osobní údaje.

 

 

Sociální média a obsah generovaný uživatelem

 

Některé naše internetové stránky a aplikace umožní uživatelům přidat jejich vlastní obsah. Mějte na paměti, že jakýkoli obsah přidaný na některou z našich platforem sociálních médií je veřejně dostupný, a proto byste měli být opatrní s poskytnutím určitých osobních údajů, např. finančních údajů nebo adresy. Neneseme odpovědnost za žádné jednání učiněné jinými osobami, pokud zveřejníte osobní údaje na některé z našich platforem, a doporučujeme, abyste takové informace nesdíleli.

 

 

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

 

Subjekt L’Oréal respektuje vaše právo na ochranu soukromí: je důležité, abyste měli nad svými osobními údaji kontrolu. Máte tato práva:

 

Vaše práva

Co to znamená?

Právo být informován

Máte právo získat jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme a jaká jsou vaše práva. Proto vám tyto informace poskytujeme v těchto Zásadách.

 

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, jež o vás máme k dispozici (s výhradou určitých omezení).

Můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Zjevně neopodstatněné, zbytečné nebo opakující se požadavky nemusí být zodpovězeny.

Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

 

Právo na opravu

Máte právo, aby byly vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nesprávné nebo zastaralé, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné.

Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Máte-li vytvořený účet, může být jednodušší, opravíte-li si své údaje pomocí funkce „Můj účet“.

 

Právo na výmaz/právo být zapomenut

V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje smazány. Upozorňujeme, že toto právo není absolutní, neboť pro uchovávání vašich osobních údajů můžeme mít právní nebo oprávněné důvody.

Pokud byste chtěli, abychom vaše osobní údaje smazali, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Máte právo odmítnout přímý marketing, včetně profilování

Odběr přímých marketingových sdělení můžete kdykoli odhlásit.

Nejjednodušším způsobem je kliknout na odkaz „odhlásit odběr“ v kterémkoli e-mailu nebo sdělení, které vám zašleme. Dále nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Pokud byste chtěli odmítnout jakékoli profilování, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů s předchozím souhlasem

 

Je-li zpracování založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Pro stanovení, kde je zpracování založeno na souhlasu, odkazujeme na tabulku uvedenou v části „Jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme“, zejména na sloupec „Jaký je náš právní základ pro používání vašich údajů?“.

Pokud byste chtěli odmítnout (přebývající slovo? – pozn. překl.)odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás pomocí k níže uvedených kontaktních údajů.

 

 

Právo odmítnout zpracování na základě oprávněných zájmů

Je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu, můžete naše zpracování vašich údajů kdykoli odmítnout. Pro stanovení, kde je zpracování založeno na oprávněných zájmech, odkazujeme na tabulku uvedenou v části „Jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme“, zejména na sloupec „Jaký je náš právní základ pro používání vašich údajů?“.

Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 

Máte právo kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů ve svém státě a podat stížnost proti postupům subjektu L’Oréal týkajícím se ochrany údajů a soukromí.

Neváhejte nás před podáním jakékoli stížnosti u úřadu pro ochranu osobních údajů kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo údaje přesunout, zkopírovat je nebo předat z naší databáze do jiné. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli v případě zpracování založeného na smlouvě či na vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky. Pro stanovení, kde je zpracování založeno na plnění určité smlouvy nebo na souhlasu, odkazujeme na tabulku uvedenou v části „Jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme“, zejména na sloupec „Jaký je náš právní základ pro používání vašich údajů?“.

Pro více informací nás kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení našeho zpracování vašich údajů. Tímto právem se rozumí, že naše zpracování vašich údajů je omezeno, takže je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat.

Použije se v omezených případech uvedených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž těmito případy jsou:

·       subjekt údajů (tj. vy) popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

 

·       je zpracování protiprávní a subjekt údajů (tj. vy) odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

 

 

·       správce (tj. subjekt L’Oréal) již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

 

 

·       subjekt údajů (tj. vy) vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

 

Pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Právo deaktivovat soubory Cookies

Máte právo deaktivovat soubory Cookies. Nastavení internetových prohlížečů je zpravidla automaticky programováno tak, že soubory Cookies jsou povoleny, můžete to však jednoduše změnit v nastavení svého prohlížeče.

 

Řada souborů cookies se používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti internetových stránek/aplikací; jejich deaktivace vám proto může bránit v používání určitých částí našich internetových stránek/aplikací dle příslušné tabulky se soubory cookies. 

 

Pokud si přejete omezit nebo blokovat veškeré soubory cookies, které se spouští na našich internetových stránkách/v našich aplikacích (což vám může bránit v používání určitých částí našich stránek) či na jakýchkoli jiných internetových stránkách/aplikacích, můžete to provést v nastavení svého prohlížeče. Pomocí funkce Nápověda byste měli zjistit jak. Více informací naleznete po kliknutí na tento odkaz:

http://www.aboutcookies.org/

 

Pro zpracování vašeho požadavku můžeme požadovat doklad totožnosti.

 

 

 

KONTAKT

 

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se způsobu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jak tyto údaje používáme, nebo byste chtěli uplatnit kterékoli z vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás na tel. č. 844 16 16 16 pro ČR, 0850 666 333 pro SR nebo nám napište [email protected].

 

&

Back on Top