hero biodiversity 1

מכבדים את המגוון הביולוגי

כיום, 87% מהמרכיבים הצמחיים שלנו מופקים באופן בר-קיימא עד שנת 2030, נגיע ל-100%

שמירה על יופיו של כדור הארץ משמעותה גם שמירה על המגוון הביולוגי שלו. הפגיעה במערכות האקולוגיות הטבעיות, במיוחד כתוצאה משימוש בשיטות חקלאיות, משפיעה על יכולתם של אזורים גיאוגרפיים וקהילות לעמוד בפני שינויי האקלים. אנחנו מחויבים להגן ולשמור על המגוון הביולוגי, דהיינו על השפע הייחודי של מינים וזנים.

 

קבוצת לוריאל, אשר עושה שימוש בכ-1,778 חומרי גלם שמקורם בכ-345 זנים של צמחים, רואה במגוון הביולוגי מקור חשוב וצומח לחדשנות, ומחויבת להפיק ולרכוש את המרכיבים שלה באופן בר-קיימא ואחראי.

"כיום, 93% מהמרכיבים הצמחיים שלנו מופקים באופן בר-קיימא.
עד שנת 2030, נגיע ל-100%."

המחויבויות הקונקרטיות שלנו לשנת 2030

המחויבויות שלנו לשנת 2030 תסייענה לחזק את המאמצים שלנו להגן על המגוון הביולוגי לאורך כל שרשרת הערך שלנו תוך צמצום תפוסת הקרקע הדרושה לכל הפעילויות שלנו. הפיכת שטחים טבעיים לאזורים מעובדים היא אחד הגורמים העיקריים לאובדן המגוון הביולוגי. החלטנו, לפיכך, לפעול על פי פרמטר זה, ולמדוד באופן חדשני ומדעי את טביעת הרגל של הפעילות התעשייתית שלנו ושל הפעילות התעשייתית של הספקים שלנו (רכישה, אריזה ומרכיבים) על המגוון הביולוגי (מבחינת השפעת התפוסה על המערכת האקולוגית).היעדים שלנו

100%

עד 2030, 100% מהמרכיבים המבוססים על רכיבים ביולוגיים בפורמולות ובחומרי האריזה יאפשרו עקיבות ויגיעו ממקורות בני קיימא. אף לא אחד מהם יקושר לבירוא יערות.

0

על מנת לצמצם את ההשפעה שלנו על בתי הגידול הטבעיים, אנו מתחייבים עד שנת 2030 לא להגדיל את תפוסת הקרקע הכוללת החיונית להפקת המרכיבים שלנו, בהשוואה ל-2019.

100%

עד שנת 2030, ל-100% מהאתרים התעשייתיים שלנו ולכל הבניינים שבבעלותנו תהיה השפעה חיובית על המגוון הביולוגי, בהשוואה ל-2019.

מה השגנו עד כה

96%

בשנת 2020, שיפרנו את הפרופיל הסביבתי או החברתי של 96% מהמוצרים החדשים או המחודשים.

100%

משנת 2021, ל-100% מהאספקה שלנו של שמן דקל, נגזרות של שמן דקל ונגזרות של שמן גרעיני דקל יש תו תקן קיימות בהתאם לקריטריונים של השולחן העגול לשמן דקלים בר-קיימא RSPO.

100%

100% מהנייר המשמש להוראות השימוש במוצרים יש תו תקן המוכיח שהוא מגיע ממקור בר קיימא.

לוריאל מחויבת לכבד את המגוון הביולוגי

Iבשנת 2023, 63% מחומרי הגלם בהם לוריאל משתמשת במוצרים שלה הגיעו ממקורות מתחדשים, דהיינו בעיקר ממקור צמחי. לוריאל מחויבת לכבד את המגוון הביולוגי.

במילים אחרות, קרוב ל-1,778 מרכיבים שמקורם בכ-345 זנים של צמחים שמופקים ביותר מ-100 מדינות. 68% מהמרכיבים המתחדשים האלה מופקים ממקורות עם תו תקן על ניהול בר-קיימא.  

קריאה נוספת על האופן בו אנו נותנים עדיפות לשימוש בחומרי גלם מתחדשים

תורמים לחידוש והתחדשות הטבע

החל מרכישה ממקורות חוץ תוך גילוי סולידריות וכלה בשיטות חקלאיות בנות קיימא ואחראיות, אנו פועלים מדי יום על מנת לשמור על המגוון הביולוגי ועל יופיו של כדור הארץ.

משקיעים למען הטבע