L’Oréal uitgeroepen door het CDP voor het 4de jaar op rij met een Triple A

Brussel, 4 februari 2020 - Van de 8.400 bedrijven die in 2019 geëvalueerd werden, is L'Oréal een van de 6 ondernemingen die drie A-scoresgekregen hebben van het CDP, een organisatie zonder winstgevend doel wier evaluatiesysteem van de milieuprestaties van bedrijven geldt als de referentie in ecologische transparantie. LOréal is de enige die deze drievoudige Avier jaar op een rij heeft behaald.

L'Oréal scoorde een A voor de drie criteria waar het CDP rekening mee houdt: strijd tegen de klimaatsverandering, duurzaam waterbeheer en instandhouding van de bossen. Deze score staaft de initiatieven die L'Oréal al geruime tijd onderneemt om de koolstofuitstoot te beperken, het waterbeheer te verbeteren en in zijn bevoorradingscyclus de ontbossing te bestrijden. Dankzij deze acties groeide het bedrijf dan ook uit tot een boegbeeld van de nieuwe duurzame economie.

Jean-Paul Agon, CEO van L’Oréal, verklaart het volgende: « Wij zijn verheugd om het enige bedrijf te zijn dat er vier jaar op rij in slaagt een A-score te behalen voor de drie criteria waar het CDP rekening mee houdt. Al verschillende jaren zet ons bedrijf zich in voor een diepgaande omschakeling naar een meer verantwoordelijk en duurzamer economisch model. Deze erkenning is het resultaat van de niet-aflatende vastberadenheid van onze teams en van onze ambitieuze doelstellingen die we in 2013 in het kader van ons duurzame-ontwikkelingsprogramma Sharing Beauty With All vastlegden. Hoewel we erg trots zijn op dit uitzonderlijke resultaat zijn we niet van plan op onze lauweren te rusten. We zetten onze inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verminderen voort, om steeds beter te kunnen inspelen op de richtlijnen van de wetenschappelijk experts en de behoeften van onze planeet. We beschouwen dit als een morele plicht en de conditie sine qua non voor het voortbestaan van ons bedrijf."

Jean-Charles Bondy, Managing Director van LOréal Belgilux en L’Oréal Nederland, voegt eraan toe : « Onze medewerkers zijn erg trots op deze erkenning, vernieuwd door de CDP. Al onze beroepen zijn betrokken, en alle werknemers dragen bij aan de transformatie van de Groep. De Libramont-fabriek, die sinds 2009 CO2-neutraal is en sinds 2019 droog, dat wil zeggen dat alleen het water dat voor onze producten en door de medewerkers gebruikt worden uit het distributienetwerk komt, illustreert zeer goed deze langdurige ambitie. »

Paul Simpson, Voorzitter van het CDP, geeft volgend commentaar: « Mijn gelukwensen aan alle bedrijven die dit jaar op de A-lijst staan. Hiermee onderstrepen ze immers hun leiderspositie op het gebied van ecologische transparantie en performantie. De risico's verbonden aan de klimaatsverandering, de ontbossing en een verkeerd waterbeheer zijn groot, maar door de uitdaging aan te gaan komen talrijke opportuniteiten bloot te liggen. De privésector speelt een sleutelrol in deze kritieke periode. De bedrijven die op de A-lijst staan geven het goede voorbeeld door ecologische problemen aan te pakken en hiermee de basis te leggen voor hun succes op lange termijn."

Dit jaar antwoordden meer dan 8400 bedrijven op de vragen die het CDP hun voorlegde. Door hun gegevens door te spelen aan de organisatie werd een onafhankelijke evaluatie mogelijk. Het CDP beoordeelt de bedrijven aan de hand van de volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens, hun besef en aanpak van ecologische risico's, en hun good practice op het gebied van ecologisch leadership - zoals het opstellen van ambitieuze en concrete doelstellingen. De deelnemende bedrijven krijgen een score gaande van A tot D. Ondernemingen die informatie achterhouden of onvoldoende gegevens doorspelen krijgen een F-score.

Meer informatie is te vinden op: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

 

Over L'Oréal

L'Oréal is al meer dan 100 jaar actief in de beautysector. Met een internationale portefeuille van 36 diverse en complementaire merken behaalde de Groep in 2018 een omzet van 26,9 miljard euro. L’Oréal telt wereldwijd 86.000 medewerkers en is wereldleider in de beautysector. Het bedrijf is aanwezig in alle distributiecircuits: massmarket, supermarkten, apotheken, parafarmacie, travel retail, merkboetieks en e-commerce.

L'Oréal kan een beroep doen op een uitmuntend departement Research & Innovation en 4000 onderzoekers waarmee het kan voldoen aan alle schoonheidsverwachtingen wereldwijd. Met het programma “Sharing beauty with all" heeft L’Oréal een ambitieus plan om tegen 2020 de duurzame ontwikkeling in de volledige waardeketen te integreren.

Meer informatie op: http://mediaroom.loreal.com/en/

Over Sharing Beauty with All

Het programma Sharing Beauty with All werd in 2013 gelanceerd en in de waardeketen van de Groep geïntegreerd. Het formaliseert het engagement van L’Oréal op het gebied van duurzame ontwikkeling tegen 2020 waarmee de Groep zijn impact in alle stadia van de productieketen – van ontwerp, via productie tot de distributie van de producten – en van de zoektocht naar grondstoffen wil verbeteren. Elk jaar brengt L'Oréal een transparant en becijferd verslag uit van zijn vooruitgang.

De Groep is momenteel een van de bedrijven waarvan de ambities en de ernst in de aanpak van duurzame ontwikkeling wereldwijd erkend worden.

Over het CDP

CDP is een internationale organisatie zonder winstgevend doel die bedrijven en regeringen helpt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de watervoorraad en bossen te beschermen.

Omdat we door de investeerders beschouwd worden als grootste leverancier van onderzoeksgegevens naar klimaatverandering en werken met institutionele investeerders met activa ter waarde van 96.000 miljard dollar, kunnen we een beroep doen op de invloed van investeerders en kopers om bedrijven aan te sporen hun impact op het milieu openbaar te maken en te beheren.

Meer dan 8400 bedrijven, goed voor 50% van de mondiale beurswaarde, hebben in 2019 hun milieugegevens via het CDP openbaar gemaakt.

Zij komen bij de meer dan 920 steden, staten en regio’s die ook hun milieugegevens bekend maken waardoor het platform van het CDP op wereldniveau een van de rijkste informatiebronnen is over de manier waarop bedrijven en regeringen de transitie naar een duurzame economie bespoedigen.