L’Oréal for the Future

Onze Duurzaamheid voor 2030

"In 2013 lanceerden we ons eerste programma voor duurzame ontwikkeling. Sindsdien is de wereld veranderd. De omvang van de uitdagingen waar we voor staan is ongezien. Onze ambities moeten van hetzelfde niveau zijn. We moeten niet beter doen, maar doen wat nodig is."

Alexandra Palt
Executive Vice President - Chief Corporate Responsibility Officer and Executive Vice President of the Fondation L’Oréal

De opwarming van de aarde en de klimaatsverandering kunnen permanente schade veroorzaken aan de natuur en de habitat van mens en dier. Het zeeniveau stijgt, gletsjers smelten, de oceanen worden warmer en zuurder, en het weer wordt steeds extremer. Grotere uitdagingen moeten leiden tot een sterker engagement.

Door de mooie resultaten van eerdere programma's besloot L'Oréal een versnelling hoger te schakelen en zijn inspanningen te bundelen in een programma met de naam "L'Oréal for the Future". Ons engagement tegen 2030 is het startschot van een radicalere transformatie en geeft onze mening weer over wat de visie, het doel en de verantwoordelijkheden van een bedrijf moeten zijn om de uitdagingen waar de wereld voor staat aan te kunnen.

Een Strategie Gebouwd Op Drie Pijlers

Onze strategie voor duurzame ontwikkeling is gebouwd op drie pijlers en streeft naar een meetbare en tijdsgebonden vermindering van onze impact tegen 2030. 

1. We willen zelf veranderen zodat onze activiteiten de planetaire grenzen niet overschrijden.

Wetenschappers zijn het erover eens dat het overschrijden van de zogenaamde planetaire grenzen de ruimte waarin de mens veilig kan leven en werken zal vernietigen. Wij doen er alles aan om de planetaire grenzen te respecteren en stemmen onze activiteiten af op wat de aarde volgens de milieuwetenschappers aankan. We rollen een nieuw intern transformatieprogramma met meetbare parameters uit om onze impact op het klimaat, het water, de biodiversiteit en de natuurlijke voorraden te verminderen. 

2. Wij motiveren ook ons businessecosysteem om de stap naar meer duurzaamheid te zetten.

Wij vinden dat het onze verantwoordelijkheid is om onze klanten, leveranciers en consumenten bij ons transformatieproces te betrekken. Wij verwachten van onze leveranciers dat hun duurzaamheidspolicy even ambitieus is als de onze en beschouwen het vergroten van het welzijn van de gemeenschappen waar we mee werken als een van onze prioriteiten tegen 2030. Wij lanceren een innovatief ecologisch en sociaal evaluatiesysteem, te beginnen voor ons merk Garnier.  Met dit systeem kunnen onze consumenten de impact van de producten die ze kopen meten en aan de hand van deze informatie de juiste keuze op gebied van duurzaamheid doen.

3. Wij willen een oplossing zoeken voor de uitdagingen van de wereld door dringende sociale en ecologische noden te lenigen.

Naast een pure transformatie van ons businessmodel streven we naar oplossingen voor de ecologische en sociale uitdagingen waar de wereld voor staat. Als leider van de schoonheidsindustrie moeten we iets aan de maatschappij teruggeven en onze verantwoordelijkheden nakomen. Daarom heeft L'Oréal 100 miljoen euro vrijgemaakt voor impactinvesteringen in het herstel van de ecosystemen en de ontwikkeling van de circulaire economie. Een bedrag van 50 miljoen euro gaat naar een liefdadigheidsfonds dat kwetsbare vrouwen ondersteunt.

Op het gebied van duurzaamheidsprogramma's is L'Oréal geen 'absolute beginner'!

L'Oréal realiseerde zich al heel vroeg dat de ecologische uitdagingen waar we voor staan enorm zijn. Als industrieel bedrijf weten we dat de ecologische impact van onze fabrieken en distributiecentra de logische en noodzakelijke eerste stap was om ons transformatieproces aan te vatten. Die eerste fase is bijna beëindigd. 

-78%

Sinds 2005 verminderde de Groep de CO2-uitstoot van zijn fabrieken en distributiecentra met 78% in absolute waarde. Hiermee overschrijdt het zijn initiële doelstelling van 2020 met 60% terwijl de productie in dezelfde periode met 37% toenam.

35

Op het einde van 2019 had L'Oréal 35 koolstofneutrale sites (die voor 100% werken op hernieuwbare energie), waarvan 14 fabrieken.

In 2013 besloten we de kern van onze business, de ontwikkeling van schoonheidsproducten, aan te pakken. Met ons globaal duurzaamheidsprogramma Sharing Beauty With All stelden we ons duidelijke en meetbare doelen tegen 2020.

Essentieel in dit programma is de tool SPOT, de zogenaamde Sustainable Product Optimization Tool, die gemaakt is om de ecologische en sociale prestaties van de producten van al onze merken te evalueren en te verbeteren. Duurzaamheid maakt al vanaf de eerste fasen integraal deel uit van het ontwerpproces van nieuwe producten van de Groep.

85%

Eind 2019 had 85% van onze nieuwe of vernieuwde producten een beter ecologisch en sociaal profiel.

90,635

Met zijn faire-aankoopstrategie en inclusieprogramma's heeft L'Oréal eind 2019 al 90.635 mensen uit kansarme gemeenschappen geholpen bij het vinden van werk.

 

Alle informatie over het programma

L'Oréal for the Future (EN)

vindt hier

 

 

3

L'Oréal is het enige bedrijf ter wereld dat al vier jaar op rij een A kreeg voor de drie parameters van CDP - bescherming van het klimaat, waterbeheer en bescherming van de bossen.