Correct jouw beauty producten sorteren? Ga naar www.mooisorteren.be!

45% van de Belgen sorteert afval van hygiëne- en beautyproducten, vaak uit onwetendheid, niet op de juiste manier! De site www.mooisorteren.be legt uit hoe je verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten correct sorteert.

Brussel, 16 juli – L’Oréal Belgilux en Fost Plus creëren samen www.mooisorteren.be. De nieuwe site moet de Belgische consument warm maken voor het sorteren van verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten. Maar al te vaak ontsnapt dit soort verpakkingen immers aan het circuit van de circulaire economie. Het initiatief kadert in het programma voor duurzame ontwikkeling van de groep “L’Oréal for the Future” dat in juni 2020 gelanceerd werd en de nieuwe ambitieuze doelstellingen tegen 2030 samenvat.

Tot op vandaag sorteert 45% van de Belgen niet systematisch zijn verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten (douchegel, shampoo, haarverzorgingen, huidverzorging, parfum…). De cijfers komen van een onderzoek van L’Oréal dat Listen op vraag van het bedrijf in juni 2020 uitvoerde bij 500 personen.  De ondervraagde mannen en vrouwen – 52% van de niet-sorteerders zijn vrouwen – zeggen dat ze niet sorteren omdat ze niet goed weten welke afvalzak ze moeten gebruiken. Deze onzekerheid is de voornaamste reden om het afval van badkamerproducten niet te sorteren. Een gebruiker die perfect weet in welke zak de lege flacons en potten moeten, zal meer geneigd zijn om correct te sorteren.

“79% van de consumenten die een goede sorteergewoonte hebben, zegt te weten in welke vuilniszak de lege verpakkingen moeten terechtkomen. Bij L’Oréal zijn we al jaren begaan met afvalbeheer. De fabriek van Libramont in België is trouwens afvalvrij: hiervoor hebben we geschaafd aan onze interne processen en samen met onze leveranciers de afvalstromen onder de loep genomen. Nu willen we ook onze consumenten aansporen om het afval uit de badkamer correct te sorteren,” verklaart Brigitte Bekaert, directrice duurzame ontwikkeling van L’Oréal Belgilux.

In juni presenteerde de Groep L’Oréal “L’Oréal for the Future”, zijn nieuwe programma voor duurzame ontwikkeling waarvan de doelstellingen tegen 2030 ronduit ambitieus te noemen zijn. Omdat de ecologische en sociale uitdagingen steeds dringender worden versnelt L’Oréal zijn transformatie op het gebied van duurzame ontwikkeling en inclusie. Een van de initiatieven waarmee L’Oréal Belgilux zijn ambities wil waarmaken is de website mooisorteren.be die het bedrijf ontwikkelde in samenwerking met Fost Plus, de organisatie die verantwoordelijk is voor het inzamelen, sorteren en recycleren van huishoudelijke verpakkingen in België. De richtlijnen op de site stroken dus perfect met wat van de Belgen verwacht wordt om optimale recyclage te kunnen garanderen.

“Hygiëne- en verzorgingsproducten vertegenwoordigen 4% van de verpakkingen die door onze leden op    de Belgische markt gebracht worden, goed voor meer dan 31.000 ton. Een goede sorteerhandeling door de consument zorgt ervoor dat de kostbare grondstoffen in de circulaire keten blijven. Zo worden ze gerecycleerd tot nieuwe producten en verpakkingen.”, voegt Mik Van Gaever, COO bij Fost Plus, toe.

Sorteren is meer dan een automatisme: het is ook een daad van burgerzin.

Een voorbeeld illustreert de impact die het sorteren van lege verpakkingen uit de badkamer kan hebben. Van de verpakkingen van hygiëne- en beautyproducten worden die van haarproducten het meest gesorteerd door de consument. Wanneer we 10 personen aansporen om hun lege shampooflesjes een jaar lang te sorteren, wordt er 1,65 kilo plastic uitgespaard. Wanneer bovendien elk van deze 10 personen op zijn beurt 10 andere personen kan overtuigen om hun lege shampooflesjes ook een jaar lang te sorteren, wordt er 16,5 kilo plastic uitgespaard.

De Groep L’Oréal heeft zich geëngageerd om de ecologische afdruk van de verpakkingen van zijn producten, nieuw of gerenoveerd, te verminderen volgens de 3R-regel.

 • Respect: respect voor het milieu
  In 2019 was 100% van het papier dat gebruikt werd voor de bijsluiters en 99,9% van het karton voor de etuis afkomstig van duurzaam beheerde wouden waar de biodiversiteit zorgvuldig beschermd wordt.
 • Reduction: vermindering van volume en gewicht van de verpakkingen
  Tussen 2008 en 2019 konden op die manier 5.592 ton grondstoffen voor bestaande verpakkingen uitgespaard worden.
 • Replacement: vervanging door gerecycleerd materiaal
  In 2019 werden 13.204 ton gerecycleerd materiaal gebruikt ter vervanging van nieuwe grondstoffen. Het gebruik van PCR-plastic (Post Consumer Recycle) steeg met 60%, dat van PET-plastic met 77%.

De Groep L’Oréal vindt dat het onder zijn verantwoordelijkheid valt om zijn hele businesssysteem (klanten, leveranciers en consumenten) te betrekken bij zijn engagement op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hoewel de laatste fase, het sorteren, volledig voor rekening van de consument is, is de site mooisorteren.be een nuttige tool om lege verpakkingen van schoonheidsproducten beter te sorteren en op die manier te kiezen vooreen duurzamere manier van consumeren.

Hoe sorteer je correct?

De verscheidenheid aan verpakkingen voor hygiëne- en beautyproducten is groot. Enkele tips om correct te sorteren zijn dus welkom.

 • Flesjes nagellak: transparante flesjes zonder dop of applicator kunnen in de glasbak. De flesjes moeten volledig leeg zijn om het recyclageproces niet te verstoren.
 • Shampooflessen en -flacons: lege plastic flessen en flacons kunnen in de blauwe zak. De opgehaalde verpakkingen worden gesorteerd per plasticsoort zodat ze gerecycleerd kunnen worden tot grondstoffen om nieuwe verpakkingen of andere producten te maken. Wanneer de verpakkingen volledig leeg zijn, is het niet nodig de flacon te spoelen.
 • Spuitbussen: volledig lege spuitbussen van bijvoorbeeld scheerschuim en deodorantsprays kunnen in de blauwe zak. Ze kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden. In het sorteercentrum scheidt een machine het aluminium van andere materialen. Dit aluminium wordt vervolgens gesmolten en als grondstof gebruikt voor de productie van verpakkingen.
 • Glazen potten van bijvoorbeeld gezichtscrèmes en oogcontourverzorgingen: transparante glazen potten kunnen in de glasbak, de metalen deksels horen in de blauwe zak.
 • Glazen flacons van onder andere parfum, foundation en serum: de transparante glazen flacons mogen in de glasbak, indien mogelijk, na het verwijderen van het pompje. Voor een optimale recyclage is het belangrijk om gekleurd en niet-gekleurd glas te scheiden en het glasafval in de juiste glasbak te deponeren. Enkel ongekleurd glas kan gerecycleerd worden tot nieuw kleurloos glas.

Over L’Oréal

L’Oréal is al meer dan 100 jaar actief in de beautysector. Met een internationale portefeuille van 36 diverse en complementaire merken behaalde de Groep in 2019 een omzet van 29,87 miljard euro. L’Oréal telt wereldwijd 88.000 medewerkers en is wereldleider in de beautysector.  Het bedrijf is aanwezig in alle distributiecircuits: massmarket, supermarkten, apotheken, parapharmacie, travel retail, merkboetieks en e-commerce. L’Oréal kan een beroep doen op een uitmuntend departement Research & Innovation en 4.100 onderzoekers waarmee het kan voldoen aan alle schoonheidsverwachtingen wereldwijd. Met het programma “Sharing beauty with all” heeft L’Oréal een ambitieus plan om tegen 2020 de duurzame ontwikkeling in de volledige waardeketen te integreren. Meer informatie vindt u op: https://mediaroom.loreal.com/

Over Fost Plus

Fost Plus vzw staat in voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Door promotie, coördinatie en financiering geven wij een concrete invulling aan de circulaire verpakkingseconomie. Zo recycleren we jaarlijks meer dan 90% van de huishoudelijke verpakkingen op de markt dankzij een efficiënte inzameling van glas, papier-karton en PMD. Verpakkingsbeheer is resoluut geëvolueerd naar duurzaam materialenbeheer. We werken daarvoor nauw samen met alle betrokken partijen: bedrijven, federaties, overheden, gemeenten en intercommunales, ophaal-, sorteer- en recyclagebedrijven en de burgers. Fost Plus werd in 1994 opgericht onder impuls van de bedrijven en is actief in de drie gewesten. Via onze missie komen we tegemoet aan de Europese doelstellingen inzake duurzaam afvalbeheer. www.fostplus.be  

Contactpersonen L’ORÉAL 

L’Oréal Belgilux
Brigitte BekaertTel.: +32 476 53 53 58
E-mail: [email protected]
Persattachee

 

Cathy Schoels
Tel.: +32 477 680 280
E-mail: [email protected]