Lanzatech, Total en L’Oréal pakken uit met een wereldprimeur

  

 

LANZATECH, TOTAL EN L’ORÉAL PAKKEN UIT MET WERELDPRIMEUR: DE ALLEREERSTE PRODUCTIE VAN EEN PLASTIC COSMETICAFLACON OP BASIS VAN INDUSTRIËLE KOOLSTOFEMISSIES

 

Clichy, 27 oktober 2020 – LanzaTech, Total en L’Oréal zijn niet weinig trots op hun wereldprimeur: in het kader van een innovatief partnerschap slaagden ze erin de eerste duurzame verpakkingen te produceren waarbij gebruik gemaakt wordt van opgevangen en gerecycleerde koolstofuitstoot. Het proces onderging met succes een reeks tests en bestaat uit drie stappen:

  • LanzaTech vangt de industriële koolstofuitstoot op en zet die door middel van een uniek biologisch proces om in ethanol.
  • Total maakt gebruik van een innovatief dehydratieproces dat ontwikkeld werd met IFP Axens om ethanol om te zetten in ethyleen. Dit laatste wordt gepolymeriseerd tot polyethyleen dat over alle technische specificaties van het fossiele-brandstofequivalent beschikt.
  • L’Oréal gebruikt het geproduceerde polyethyleen voor de productie van verpakkingen waarvan de eigenschappen in alle opzichten gelijkwaardig zijn met die van flacons gemaakt van conventioneel polyethyleen.

Dit technologische en industriële succes toont aan dat kunststofverpakkingen kunnen worden geproduceerd op basis van industriële koolstofemissies. De primeur weerspiegelt het engagement van de drie partners om een circulaire en duurzame kunststofeconomie te ontwikkelen en tegelijkertijd de weg te openen naar nieuwe markten voor de opvang en de verwerking van de koolstofuitstoot van de industrie.

 

De partners willen verdergaan in hun samenwerking en de productie van duurzame kunststoffen op grotere schaal voortzetten. Tegelijk verwelkomen ze iedereen die zich samen met hen wil inzetten voor het gebruik van deze nieuwe duurzame kunststoffen.

Jennifer Holmgren, CEO van LanzaTech, zegt het volgende: “Dit partnerschap is gebaseerd op een gemeenschappelijk doel: een bijdrage leveren om onze planeet voor iedereen schoner te maken. Wij danken L’Oréal en Total voor hun inzet om de koolstofintensiteit van hun activiteiten te verminderen. Samen kunnen we de koolstofvoetafdruk van verpakkingen verminderen door de koolstofuitstoot om te zetten in bruikbare producten, waardoor eenmalige koolstof tot het verleden behoort.”

Valérie Goff, Directrice Polymeren van Total, verklaart: “Dit partnerschap is een uitstekend voorbeeld van industriële en technologische samenwerking om de kunststoffen van de toekomst uit gerecycleerde koolstof te ontwikkelen en te voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten. De ontwikkeling van deze nieuwe manier om de industriële koolstofuitstoot te recupereren draagt bij tot het engagement van de Groep om tegen 2050 een netto nul-emissiebedrijf in Europa te worden.”

Jacques Playe, Directeur Verpakking & Ontwikkeling van L’Oréal, voegt hieraan toe: “L’Oréal verbetert voortdurend de ecologische voetafdruk van zijn verpakkingen. Met deze innovatie, waarbij de uitstoot van koolstof wordt omgezet in polyethyleen, willen we een nieuwe duurzame verpakkingsoplossing ontwikkelen. Het is onze ambitie om tegen 2024 dit duurzame materiaal in onze shampooflessen te gebruiken en we hopen dat andere bedrijven deze revolutionaire innovatie samen met ons zullen gebruiken. »

 

Over LanzaTech

LanzaTech is gespecialiseerd in koolstofrecyclage en is wereldleider op het gebied van gasvergisting. Dit proces maakt het mogelijk om duurzame chemicaliën en brandstoffen te produceren door de biologische omzetting van koolstofemissies, waaronder afvalgassen, syngas afkomstig van alle vormen van biomassa (vast stedelijk afval, organisch industrieel afval, landbouwafval) en hervormd biogas. Dankzij zijn expertise in grootschalige fermentatieontwikkeling, reactorontwerp, machine learning en synthetische biologie heeft LanzaTech zijn recyclageproces kunnen commercialiseren en kunnen aantonen dat het in staat is om meer dan 100 chemische producten te produceren. Met zijn internationale investeerders en partners heeft LanzaTech over de hele wereld commerciële projecten in de pijplijn. Het bedrijf werkt aan innovatieve circulaire economische oplossingen die de uitstoot van koolstof verminderen door de productie van consumptiegoederen zonder nieuwe fossiele grondstoffen mogelijk te maken.

LanzaTech is opgericht in Nieuw-Zeeland en heeft activiteiten in China, India en Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd in Illinois (VS) en stelt meer dan 170 mensen tewerk. Voor meer informatie: www.lanzatech.com 2

 

Over Total

Total is een multi-energiegroep die brandstoffen, aardgas en elektriciteit produceert en commercialiseert. De 100.000 medewerkers zetten zich in om energie voor zoveel mogelijk mensen beter, betaalbaarder, veiliger, schoner en toegankelijker te maken. Met activiteiten in meer dan 130 landen is het de ambitie van het bedrijf om leider te worden op het gebied van verantwoorde energie.

 

Over L’Oréal

L’Oréal is al meer dan 100 jaar actief in de beautysector. Met een internationale portefeuille van 36 diverse en complementaire merken behaalde de Groep in 2019 een omzet van 29,87 miljard euro. L’Oréal telt wereldwijd 88.000 medewerkers en is wereldleider in de beautysector.  Het bedrijf is aanwezig in alle distributiecircuits: massmarket, supermarkten, apotheken, parafarmacie, kapsalons, travel retail, merkboetieks en e-commerce. L’Oréal kan een beroep doen op een uitmuntend departement Research & Innovation en 4100 onderzoekers waarmee het kan voldoen aan alle schoonheidsverwachtingen wereldwijd. Op het gebied van duurzame ontwikkeling heeft L’Oréal het ambitieuze plan om tegen 2030 zijn hele ecosysteem te engageren voor een inclusievere en duurzamere maatschappij. Meer informatie vindt u op: https://mediaroom.loreal.com/

 

Contactpersonen L’ORÉAL 

L’Oréal Belgilux
Brigitte BekaertTel.: +32 476 53 53 58
E-mail: [email protected]
Persattachee

 

Cathy Schoels
Tel.: +32 477 680 280
E-mail: [email protected]

Dit perscommuniqué kan toekomstgerichte statements bevatten. Hoewel het bedrijf van mening is dat deze beweringen gebaseerd zijn op redelijke hypotheses op de datum van publicatie van dit communiqué, zijn ze door hun aard onderhevig aan risico’s en onzekerheden die kunnen maken dat de reële resultaten verschillen van die die in deze beweringen opgenomen of geprojecteerd zijn.