Proximus en L’Oréal sluiten een partnerschap voor leveringen per e-bike!

Your description

Proximus en L’Oréal sluiten een partnerschap voor de levering van telecom- en kappersproducten per e-bike  

Brussel, 30 oktober 2019L’Oréal en Proximus bundelen de krachten om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Sinds vorige week testen de beide ondernemingen in Brussel een zachte mobiliteitsoplossing uit die leveringen per elektrische fiets aan kapsalons en Proximus-verkooppunten mogelijk maakt. Op die manier zullen de twee bedrijven om en bij 15.000 verzendingen per jaar duurzamer kunnen maken. 

Sinds vorige week verzekert een fietskoerier zowel de levering van professionele producten L’Oréal aan 130 kapperszaken in Brussel alsook de verdeling van telecomproducten in de verkooppunten van Proximus in de binnenstad. Hiertoe doen beide ondernemingen een beroep op Cargo Velo, een partner van GO2 (Dioxyde de Gambettes), en kunnen ze rekenen op de steun van Brussel Mobiliteit.

Het pilootproject heeft als doel het potentieel en de operationele levensvatbaarheid van een partnerschap tussen twee grote retailers te evalueren, met het oog op het organiseren van hun distributie in de stad. Concreet zullen alle bestelde artikelen worden verzameld in de opslagplaats van Proximus in Anderlecht alvorens ze per e-bike naar hun eindbestemmingen worden gebracht. Het eerste jaar wordt het aantal verzendingen op die manier op een kleine 15.000 geraamd, gelijk verdeeld tussen de beide ondernemingen.

Na zes maanden zal het initiatief worden geanalyseerd door ‘MOBI’, het onderzoekscentrum van de VUB, dat het effect van deze methode op de CO2-uitstoot en op de files in de stad zal nagaan. Op basis van deze evaluatie kan dan worden beslist om de volumes op te voeren of een beroep te doen op andere logistieke kanalen, zoals e-commerce. Uitbreidingen naar andere steden en naar andere partners binnen de retailsector zullen ook worden onderzocht.

 

Verschillende sectoren, hetzelfde doel: de ecologische voetafdruk verminderen.

Het partnerschap tussen L’Oréal en Proximus kan dan misschien verrassen omdat ze in heel uiteenlopende sectoren actief zijn, de twee bedrijven delen hun engagement om CO2-afdruk verkleinen gevoelig terug te dringen.

Voor Proximus is een lagere koolstofvoetafdruk een absolute prioriteit. De onderneming heeft haar eigen CO2-uitstoot tussen 2007 en 2018 met 75% teruggedrongen en heeft zich tot doel gesteld om haar onrechtstreekse uitstoot vóór 2040 te halveren. Bovendien is de CO2-uitstoot als gevolg van verplaatsingen van onderaannemers in de laatste vier jaar met 54% gedaald. Het gezamenlijke project met L’Oréal zal de impact van zijn distributie op het milieu nog helpen verminderen.

L’Oréal van zijn kant maakt sinds 2013 een ingrijpende transformatie door in het kader van zijn programma Sharing Beauty with All, dat de ecologische en sociale impact op zijn totale waardeketen wil aanpakken. Wat CO2 betreft is de uitstoot van zijn fabrieken en centrales tussen 2005 en 2018  met 77% gedaald. Tegelijk is zijn productie met 38% gestegen. Tegen 2030 heeft L’Oréal zich nieuwe, ambitieuzere doelen gesteld: de rechtstreekse en onrechtstreekse CO2-uitstoot met 25% in absolute termen en met 50% in intensiteit verminderen (t.o.v. 2016).  

 

Hans Schurmans, Director Logistics Operations van Proximus, legt uit: ‘in Gent en Antwerpen levert Cargo Vélo nu al aan onze verkooppunten. Dankzij het project hebben we de verplaatsingen per bestelwagen met 8.000 km kunnen verminderen. Vanuit deze ervaring gaan we nu nog verder en zullen we de leveringen van Proximus en L’Oréal in het centrum van Brussel combineren. We zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken met partners we de vermindering van onze impact op het milieu daadwerkelijk kunnen versnellen.’  

Florian Delagoutte, Director Operations L’Oréal Belgilux, licht toe: “het verminderen van de CO2-uitstoot verbonden aan de levering van producten aan onze klanten, is een prioriteit. Deze samenwerking met Proximus stelt ons in staat om de ‘last mile delivery’ per fiets aan 130 kapperszaken in Brussel in de praktijk te brengen en te testen. Naast het milieu-aspect willen we onze klanten een meer gepersonaliseerde en aangenamere leveringservaring bieden.”  

Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid: Fietsleveringen genereren geen files en hebben een bijkomend voordeel voor het verkeer: door hun kleine omvang zorgen ze ervoor dat er minder dubbel geparkeerd wordt. Ze zijn bovendien zeer veilig voor de zwakke weggebruikers, weinig vervuilend en geruisloos. Zo vormen ze een ​​uiterst positief alternatief ter ondersteuning van het vloeiende en aangename karakter van onze stad, evenals de gezondheid van haar inwoners. Bedrijven spelen een zeer belangrijke rol in de ecologische transitie van ons Gewest. Proximus en L’Oréal spelen hier een voortrekkersrol. Het Gewest staat aan hun zijde en aan de zijde van alle spelers die deze weg willen inslaan.”  

 

Over L’Oréal

L’Oréal is al ruim 100 jaar actief in de schoonheidssector. Met een internationale portefeuille van 36 uiteenlopende en complementaire merken draaide de Groep in 2018 een omzet van 26,9 miljard euro en telt het 86.000 medewerkers wereldwijd. Als wereldleider in cosmetica is L’Oréal aanwezig in alle distributiecircuits: de markt van de consumentenproducten, grootwarenhuizen, apotheken en parafarmacie, travel retail, merkboetieken en e-commerce.

L’Oréal steunt op zijn uitmuntendheid in de domeinen research en innovatie, en zijn 3993 onderzoekers om tegemoet te komen aan alle aspiraties op het vlak van schoonheid overal ter wereld. Via zijn programma ‘Sharing beauty with all’ heeft L’Oréal zich voor 2020 ambitieuze doelen gesteld inzake duurzame ontwikkeling. Meer informatie:  www.loreal.com  en  www.loreal.fr/sharing-beauty-with-all 

Over Proximus

De Proximus Groep is een telecommunicatie- en ICT-bedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt voor residentiële klanten, bedrijven en overheidsinstellingen. Proximus wil een wereld van digitale mogelijkheden openen zodat mensen beter leven en slimmer werken. Het bedrijf bevindt zich in het hart van de digitale revolutie, levert communicatie- en entertainmentervaringen voor residentiële consumenten en faciliteert de digitale transformatie van ondernemingen. Via zijn geïntegreerde vaste en mobiele netwerken van topkwaliteit biedt Proximus digitale diensten en gebruiksvriendelijke oplossingen die altijd en overal beschikbaar zijn, en is het een toegangspoort tot multimedia-inhoud. Proximus is voortrekker op het gebied van ICT-innovatie, met geïntegreerde oplossingen die een positieve impact hebben op maatschappij en milieu, gebaseerd op Internet of Things (IoT), Data analytics, cloudificatie en beveiliging. Met zijn 13.385 medewerkers, die zich allemaal inzetten om een superieure klantenervaring te bieden, realiseerde de Groep eind 2018 een onderliggende groepsomzet van 5.804 miljoen EUR.

Proximus (Euronext Brussel: PROX) is ook in Luxemburg actief via zijn filiaal Proximus Luxembourg en in Nederland via Telindus Netherlands. BICS is een toonaangevende enabler van internationale communicatie, een van de belangrijkste wereldwijde spraakcarriers en de grootste aanbieder van mobiele datadiensten wereldwijd. Meer informatie: www.proximus.com en www.proximus.be

  

Contactpersonen pers:  

Persattaché

Cathy Schoels
Tel : +32 477 680 280
E-mail: [email protected]

L’Oréal Belgilux
Brigitte Bekaert

Tel : +32 476 53 53 58
E-mail: [email protected]

 

Proximus

Fabrice Gansbeke (NL)
Tel : +32 472 05 07 02
E-mail : [email protected]

 

Haroun Fenaux (FR)
Tel : +32 476 60 03 33
E-mail: [email protected]

 

 

Download the press release (PDF)
Download the press release (PDF)