L’Oréal je napovedal ustanovitev programa »L’Oréal for the Future«

L'Oréal je z namenom reševanja globalnih posledic, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, na svetovni ravni ustanovil program socialne in okoljske solidarnosti »L’Oréal for the Future«. „V prihodnjih mesecih se bo družba soočila s socialnimi krizami, kjer bo, zlasti v najbolj ranljivih delih družbe, prisotno veliko človeško trpljenje. Hkrati se zavedamo potrebe po varovanju našega okolja. Izjemno pomembno je, da ne odstopimo od trajnostne preobrazbe, ki jo svet nujno potrebuje. Zato želimo znova potrditi svojo zavezanost k ohranjanju okolja in biotske raznovrstnosti ter lajšanju socialne krize pri ženskah. Ta dva izziva odražata vrednote in zgodovinsko zavezanost L'Oréala“, je dejal Jean-Paul Agon, predsednik in izvršni direktor L'Oréala.

50 milijonov evrov za podporo visoko ranljivih skupin žensk

Skupina L'Oréal se je že od svoje ustanovitve zavezala, da bo ženskam nudila močno podporo, še posebej pa je to prišlo do izraza v času pandemije COVID-19. Ženske so v družbi zelo ranljiva skupina, saj najbolj občutijo posledice pri izgubi zaposlitve in zmanjšanju dohodka. Prav tako so strogi izolacijski ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z virusom povzročili povečanje nasilja v družini, kot tudi spolnega nasilja po vsem svetu.

S ciljem neposredne pomoči visoko ranljivim skupinam žensk je L'Oréal ustanovil dobrodelni sklad v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo organizacijam in lokalnim dobrodelnim združenjem v njihovem boju proti revščini, za pomoč ženskam v socialni in poklicni integraciji, zagotavljanju nujne pomoči beguncem in invalidom ter preprečevanju nasilja nad ženskami.

"Kriza, ki jo je povzročila pandemija Covid-19, povečuje že obstoječe neenakosti v družbi in ima še posebej uničujoče vplive na ljudi, ki se že borijo bodisi socialno bodisi ekonomsko ter so, poleg žensk, žrtve zlorab. Prav tako ta kriza ni zasenčila potrebe po še močnejšem varovanju okolja. Če želimo najti trajnostni način premagovanja te krize, se moramo osredotočiti na preprečevanje podnebnih sprememb in na erozijo biotske raznovrsnosti. Oba dejavnika nam grozita, da, z ženskami v prvi vrsti, še bolj globoko pretreseta naša življenja, družbo in gospodarstvo“, je dejala Alexandra Palt, glavna direktorica korporativne odgovornosti Skupine L'Oréal.

100 milijonov evrov namenjenih raziskavam za vpliv na okolje

Poleg dologoročnih prizadevanj za zmanjšanje vplivov na okolje, je skupina L'Oréal, v sklopu lastnega programa za trajnostni razvoj Sharing beauty with all, vložila dodatnih 100 milijonov evrov za reševanje dveh ključnih okoljskih izzivov:

• obnavljanje poškodovanih naravnih ekosistemov: 50 milijonov evrov je bilo porabljenih za financiranje projektov za obnovo morskih in gozdnih ekosistemov, ki odpirajo tudi nove možnosti za družbeni in gospodarski razvoj prebivalstva, ki je od njih odvisno (razvoj trajnostnega kmetijstva in ribištva, ekoturizem itd.). Poleg tega ima njihov sklad L’Oréal Fund for Nature Regeneration cilj obnoviti milijon hektarjev uničenih ekosistemov, zmanjšati od 15 do 20 milijonov ton CO2–ja in ustvariti priložnost za odpiranje novih delovnih mest do leta 2030.

• preprečevanje podnebnih sprememb: 50 milijonov evrov je bilo porabljenih za financiranje projektov, povezanih s krožnim gospodarstvom (the circular economy). S tem skladom je želela skupina L'Oréal prispevati k iskanju rešitev in oblikovanju poslovnih modelov, ki podpirajo razvoj krožnega gospodarstva, zlasti na področju recikliranja in ravnanja s plastičnimi odpadki.

Skupina L'Oréal do konca meseca junija načrtuje predstavitev programa za trajnostni razvoj do leta 2030, ki ga bo izpopolnil program »L’Oréal for the Future« in zagotovil, da se bodo vse dejavnosti L'Oréala spoštovale v planetarnem merilu.