Poštovanje biodiverziteta

Planeta Zemlja je na putu ka šestom masovnom izumiranju. Uništavanje prirodnih ekosistema, posebno zbog poljoprivrede, smanjuje otpornost naše planete i zajednica na klimatske promene. Većina L’Oréalovih sirovina potiče iz obnovljivih izvora i najvećim delom su biljnog porekla. Grupa, koja koristi približno 1.600 sirovina iz skoro 350 vrsta biljaka, posmatra biodiverzitet kao važan rastući izvor inovacija, i posvećena je tome da svoje sastojke nabavlja na održiv i odgovoran način.

Naša obećanja za 2030. godinu vode nas i pomažu nam u osnaživanju naših napora za zaštitu biodiverziteta duž čitavog lanca vrednosti i, istovremeno, smanjivanje površine zemljišta potrebnog za sve naše aktivnosti. Nauka kaže da je pretvaranje prirodnih staništa u prostore za proširenje poljoprivrede, gradova i infrastrukture primarni uzrok gubitka biodiverziteta. Zato smo odlučili da utičemo na ovaj parametar, kroz inovativno i naučno zasnovano merenje uticaja na biodiverzitet (u smislu eksploatacije ekosistema) naših industrijskih aktivnosti i industrijskih aktivnosti naših dobavljača (nabavka, pakovanje i sastojci).

Naši ciljevi

100%

Do 2030. godine, 100% sastojaka za formule i ambalažne materijale na biološkoj osnovi biće sledivo i iz održivih izvora. Nijedan neće biti povezan sa krčenjem šuma. 

0

Da bismo ograničili naš uticaj na prirodna staništa, obavezujemo se da do 2030. ukupna površina zemljišta koje se koristi kao izvor naših sastojaka ostaje ista kao i 2019. godine.

 

100%

Do 2030. godine, 100% naših industrijskih lokacija i svih naših upravnih zgrada imaće pozitivan uticaj na biodiverzitet, u poređenju sa 2019. godinom.


 

Već smo postigli

96%

U 2020. godini 96% novih ili obnovljenih proizvoda imalo je poboljšani ekološki ili društveni profil.

 

 

100%

100% naših zaliha palminog ulja, derivata palminog ulja i derivata ulja palminog jezgra sertifikovano je kao održivo u skladu sa RSPO kriterijumima od 2012. godine.

 

100%

100% papira koji se koristi za uputstva uz naše proizvode je sertifikovano kao održivo.

 

L'Oréal je posvećen većem poštovanju biodiverziteta

U 2020. godini 59% sirovina korišćenih u proizvodima kompanije L’Oréal bilo je obnovljivo, što znači da su uglavnom biljnog porekla.

Ovo predstavlja približno 1.600 sastojaka iz skoro 350 biljnih vrsta nabavljenih iz više od stotinu zemalja. 87% ovih obnovljivih sastojaka potiče iz izvora koji su sertifikovani kao održivi.