Priznanje za L’Oréal kao za jednu od najetičnijih kompanija u svetu u 2021. godini

Your description

Etisphere je zvanično po dvanaesti put imenovao L’Oréal za jednu od najetičnijih kompanija na svetu.

Značaj etike u kontekstu 2020. godine

Ovo priznanje ističe da je usvajanje naših Etičkih principa integriteta, Poštovanja, Hrabrosti i Transparentnosti u svakodnevnim praksama za planetu, ljude i za naše proizvode inspirisalo, vodilo i osnažilo L’Oréal da se suoči sa izazovima u 2020. godini

Ethisphere Institut

Ethisphere Institut je profitna kompanija koja definiše i meri korporativne etičke standarde, prepoznaje kompanije koje se ističu i promoviše najbolje prakse u korporativnoj etici.

Ove godine, procena je pojednostavljena, a postavljeni kriterijumi za ocenjivanje prošireni su da bi se utvrdilo kako se kandidati prilagođavaju i kako odgovaraju na globalnu zdravstvenu pandemiju, ekološke, društvene i faktore upravljanja, bezbednost, jednakost i inkluziju i socijalnu pravdu.

„Čestitamo svima u kompaniji L’Oréal na zasluženom proglašenju za jednu od najetičnijih kompanija u svetu. Dok smo se borili sa teškim izazovima u 2020. godini, videli smo kako se kompanije trude – više od svih ostalih institucija – da zarade poverenje interesnih strana kroz otpornost  i posvećenost etici i integritetu.“

Generalni direktor Etisphere, Timoti Erblič (Timothy Erblich).

„Ovo dvanaesto priznanje instituta Etisphere predstavlja pravi izvor ponosa. Ono pokazuje da nastojanje da budemo primer u pogledu etike čini našu kompaniju spremnom za izazove sutrašnjice“. 

Žan Pol Agon (Jean-Paul Agon),

Predsedavajući i izvršni direktor kompanije L’Oréal

„Zasnovanost naših aktivnosti na čvrstim vrednostima i zahtevni etički principi su ono što dovelo do toga da kompanija L’Oréal po 12. put bude počasni nosilac titule jedne od Najetičnijih kompanija u svetu“   

Žan Kristof Sautori (Jean-Christophe Sautory),

Direktor za etiku, rizike i usklađenost poslovanja kompanije L’Oréal