L'Oréal For The Future (L'Oréal Cho Tương Lai )

Những Cam Kết Bền Vững Của Chúng Tôi Đến Năm 2030

"Từ năm 2013, khi chúng tôi triển khai chương trình phát triển bền vững đầu tiên đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Mức độ của những thách thức mà chúng ta đang đối mặt trên thế giới là chưa có tiền lệ. Các mục tiêu đầy tham vọng của chúng tôi do vậy cần phù hợp với những thách thức mới này. Chúng tôi không phải là làm tốt hơn, mà chúng tôi phải làm những gì cần phải làm."

Alexandra Palt
Giám đốc Trách nhiệm Xã hội của Tập đoàn

Sự nóng lên toàn cầu và những thay đổi của môi trường sẽ dẫn đến sự suy thoái vĩnh viễn môi trường sống của tự nhiên và con người. Hiện tượng mực nước biển, sông băng tan chảy, đại dương nóng lên và bị axit hóa cũng như thời tiết khắc nghiệt đang ngày càng gia tăng. Đối mặt với những nguy cơ càng cao đòi hỏi chúng tôi càng phải cam kết mạnh mẽ hơn.

Dựa trên những kết quả mạnh mẽ, L'Oréal đã quyết định tăng tốc những nỗ lực của mình thông qua chương trình mang tên "L'Oréal for the Future" ("L'Oréal Cho Tương Lai"). Những cam kết bền vững đến năm 2030 của chúng tôi sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ và thể hiện quan điểm của chúng tôi về việc tầm nhìn, mục đích và trách nhiệm của công ty cần phải đáp ứng được những thách thức mà cả thế giới đang đối mặt.

Một Chiến Lược Được Xây Dựng Trên 3 Tiêu Chí

Chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi được xây dựng trên 3 tiêu chí, với những mục tiêu giảm thiểu các tác động trong giới hạn thời gian và có thể đo lường được mà chúng tôi cần đạt vào năm 2030.

    1. Chúng tôi đang chuyển đổi các hoạt động kinh doanh trên nền tảng tôn trọng các giới hạn của hành tinh.

Các chuyên gia khoa học đều đồng ý rằng việc bước qua cái gọi là "các giới hạn của hành tinh" sẽ hủy diệt không gian hoạt động an toàn cho nhân loại. Cam kết của chúng tôi là đảm bảo các hoạt động kinh doanh tôn trọng các giới hạn của hành tinh, và thích nghi với những gì hành tinh có thể chịu đựng được theo định nghĩa của khoa học môi trường. Chúng tôi đang thực hiện một chương trình chuyển đổi nội bộ mới bằng những biện pháp định lượng nhằm hạn chế các tác động của chúng tôi đối với khí hậu, nguồn nước, đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên.

    2. Chúng tôi đang trao quyền cho hệ sinh thái kinh doanh của L'Oréal, giúp họ chuyển đổi sang một thế giới bền vững hơn.

Chúng tôi tin rằng mình có trách nhiệm thúc đẩy khách hàng, nhà cung cấp và người tiêu dùng cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi. Chúng tôi đang đưa ra các cam kết mới để đảm bảo các chính sách phát triển bền vững của các nhà cung cấp cũng tham vọng như những mục tiêu của chúng tôi, và mục tiêu chính cho đến năm 2030 là thực hiện việc trao quyền cho các cộng đồng mà chúng tôi hợp tác. Chúng tôi cũng ra mắt cơ chế nhãn sản phẩm cải tiến với hồ sơ môi trường và xã hội của từng sản phẩm, sẽ được bắt đầu với thương hiệu Garnier. Điều này cho phép người tiêu dùng đánh giá được tác động của các sản phẩm họ mua, từ đó sẽ đưa ra quyết định mua hàng với đầy đủ thông tin và theo hướng bền vững.

    3. Chúng tôi đang góp phần giải quyết những thách thức trên toàn cầu bằng cách hỗ trợ những nhu cầu cấp bách của xã hội và môi trường.

Không chỉ chuyển đổi mô hình kinh doanh, chúng tôi còn mong muốn đóng góp vào việc giải quyết các thách thức về môi trường và xã hội mà cả thế giới đang đối mặt. Với vị trí dẫn đầu ngành làm đẹp, chúng tôi phải trả lại cho xã hội và thực hiện trách nhiệm của mình. Vì lý do đó, L'Oréal đã dành 100 triệu euro cho tác động đầu tư dành cho các hoạt động tái tạo hệ sinh thái và phát triển kinh tế tuần hoàn; và dành 50 triệu euro cho các quỹ từ thiện giúp đỡ những phụ nữ yếu thế và dễ bị tổn thương.

Giới thiệu về các cam kết bền vững của L'Oréal: chúng tôi không phải chỉ mới bắt đầu

Từ rất sớm, L’Oréal đã nhận thấy nhu cầu phải giải quyết các thách thức từ môi trường. Là một công ty sản xuất, chúng tôi đã quyết định việc xử lý các tác động đến môi trường tại các nhà máy và trung tâm phân phối của mình rõ ràng phải trở thành bước đầu tiên và bước cần thiết để khởi động tiến trình chuyển đổi. Chúng tôi đã gần xong giai đoạn đầu tiên này.

-78%

Từ năm 2005 đến nay, tập đoàn đã giảm được 78% lượng khí thải CO2 theo giá trị tuyệt đối tại các nhà máy và trung tâm phân phối, vượt chỉ tiêu ban đầu đưa ra là 60% đến năm 2020, trong khi khối lượng sản xuất đã tăng lên 37% so với cùng kỳ.

35

Đến cuối năm 2019, L’Oréal đã có 35 cơ sở đạt mức trung hòa cacbon (nghĩa là chúng tôi sử dụng 100% năng lượng tái tạo) trong đó có 14 nhà máy sản xuất.

Vào năm 2013, chúng tôi quyết định đưa ra trọng tâm hoạt động kinh doanh của công ty là phát triển các sản phẩm làm đẹp thông qua chương trình bền vững trên toàn cầu "Chia sẻ cái đẹp với tất cả (Sharing Beauty With All), công bố các mục tiêu phát triển bền vững hữu hình của tập đoàn cho đến năm 2020.

Với trọng tâm đó, công cụ cải tiến mang tên SPOT (công cụ tối ưu hóa tính bền vững của sản phẩm) đã được tạo ra để tiếp cận và cải tiến hiệu quả môi trường và xã hội của tất cả sản phẩm ở các thương hiệu. Tính bền vững được tích hợp vào toàn quy trình thiết kế sản phẩm mới của Tập đoàn ngay từ các bước khởi điểm.

85%

Đến cuối năm 2019, 85% sản phẩm mới hoặc cải tiến của chúng tôi đều có hồ sơ môi trường và xã hội được cải thiện.

90,635

Vào cuối năm 2019, L’Oréal đã giúp đỡ được 90,635 người từ các cộng đồng yếu thế tìm được việc làm thông qua các chương trình hỗ trợ người có thu nhập thấp và chương trình việc làm cho người yếu thế từ các nhà cung cấp.

Tìm hiểu thêm về chương trình "L'Oréal Cho Tương Lai" (tiếng Anh) 

 

3

L’Oréal là công ty duy nhất trên thế giới đạt điểm "A" trong cả 3 tiêu chí đánh giá của tổ chức CDP – bao gồm bảo vệ khí hậu, quản lý nguồn nước, bảo tồn rừng trong 4 năm liên tiếp.