Kosmetické aplikace

Složení našich produktů

V dnešní době používají spotřebitelé aplikace denně a mnohé jim pomáhají při nákupech činit lépe informovaná rozhodnutí. V poslední době jsou dostupné aplikace, které umožňují prozkoumat kosmetický produkt a získat informace, které spotřebitelům umožňují rozhodnout se na základě toho, co je pro ně v oblasti krásy a hygieny nejvhodnější.

Jak tyto aplikace fungují?

Skener v aplikaci umožňuje rozpoznat a analyzovat daný produkt nebo složku a poskytuje radu, která je podložená dostupnou databází. Některé aplikace spoléhají na sdílené a participativní databáze (například Open Beauty Facts), zatímco jiné mají svou vlastní databázi. Každá aplikace poskytuje algoritmické hodnocení daného produktu nebo jeho složek, které mohou mít podobu známky nebo barevného kódu (například červená je špatná známka a zelená je uspokojivá).

 

Jak tyto aplikace rozpoznají kosmetický produkt?

Aplikace využívají několik komponentů, jako například:

 • Čárový kód

  Čárový kód produktu (také známý jako kód EAN13) není primárně určen k identifikaci kosmetických přípravků. Jeho smyslem je obchodníkům přinášet informace například o velikosti a váze produktu, případně specifické informace pro jeho skladování.
  Je třeba dodat, že složení kosmetických prostředků se může pravidelně měnit, například s ohledem na regulační změny a vývoj. Čárový kód produktu se však nutně nemění. Proto mohou být na trhu současně různá složení stejného kosmetického přípravku se stejným čárovým kódem. Skenování produktu pomocí čárového kódu tedy může vést k analýze produktu odlišného od toho, který má spotřebitel v ruce, a může ukázat ingredience, které teoreticky ve složení být nemusí.

 • Složky

  Někdy je možné zjistit složení pomocí grafického rozpoznávacího systému, který umožňuje jeho identifikaci. Jednotlivé složky mohou být také vloženy přímo do vyhledávače některých aplikací.

 • Název produktu, řady nebo značky

  V některých aplikacích může uživatel hledat podle názvu produktu, řady nebo značky. Je třeba poznamenat, že názvy se mohou lišit v závislosti na zemích, kde jsou výrobky dostupné/v prodeji.

Co když aplikace produkt nerozpozná?

Pokud aplikace produkt nenajde, znamená to, že informace o něm nejsou dostupné v databázi dané aplikace.
V takovém případě může spotřebitel zadat informace ručně (fotografie, seznam složek). Je poté na správci aplikace, zda tyto informace zařadí, nebo ne.

Databáze jsou podporou aplikací

Aby aplikace fungovala, využívá data pocházející z účastnických databází nebo z proprietárních databází.
Open Beauty Facts je nejpoužívanější účastnickou databází v oblasti krásy. Umožňuje každému uživateli přispívat přidáváním nebo úpravou dat různými způsoby: fotografií seznamu složek, ručním zadáváním složek, vlastností produktu atd.

Jak se L'Oréal staví ke kosmetickým aplikacím

Pečlivě jsme prostudovali různé kosmetické aplikace, abychom pochopili jejich metodiky a použité zdroje.
V současné době jsou hodnocení produktů v těchto aplikacích v zásadě založena na přítomnosti nebo nepřítomnosti složek považovaných za „nežádoucí“ a nezohledňují úroveň koncentrace různých použitých složek. Posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku nemůže být založeno pouze na přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek. Je zásadní, aby informace použité k vývoji těchto aplikací byly vědecky podloženy. Kromě toho se hodnocení stejného produktu může u jednotlivých aplikací lišit a protiřečit si.
Společnost L'Oréal je zavázána zajistit, aby její zákazníci dostávali spolehlivé informace z vědeckého a zdravotního hlediska. Proto máme v úmyslu i nadále poskytovat našim zákazníkům kvalitativní a úplné informace o našich výrobcích a jejich složení. Společnost L'Oréal bude i nadále nabízet pouze produkty, které jsou pro spotřebitele naprosto bezpečné. Nikdy nebudeme dělat kompromisy v oblasti kvality a účinnosti produktů a upřímnosti naší komunikace.