CDP 2020

Your description

Společnost L´Oréal byla po páté v řadě uznána světovým environmentálním lídrem s třemi ‘A’ v CDP Ratingu, za své kroky v boji proti změně klimatu, ochraně lesů a zajištění bezpečnosti vody

Clichy, 8. prosince 2020 – Již pátý rok po sobě je společnost L’Oréal označena organizací CDP za světového lídra v oblasti korporátní udržitelnosti. Tato globální nezisková organizace povzbuzuje podniky, aby zveřejňovaly své údaje o životním prostředí, a hodnotí jejich výkon a úsilí o dosažení transparentnosti.

L’Oréal je jedinou společností, která dokázala po dobu pěti let získat skóre „A“ u všech tří environmentálních témat hodnocených CDP: boj proti změně klimatu, ochrana lesů a zajištění bezpečnosti vody. Letos údaje o dopadech na životní prostředí, rizicích a příležitostech zveřejnilo prostřednictvím dotazníků CDP celkem 9 600 společností.

Jean-Paul Agon, Předseda a CEO skupiny L’Oréal řekl: Toto skóre tří A je uznáním našeho dlouhodobého závazku k udržitelnosti a skvěle odvedené práce našich zaměstnanců po celém světě, společně s našimi dodavateli a partnery. Poprvé v tomto roce se na seznam třech A dostalo deset společností. To stojí za oslavu. Do této silné iniciativy je nyní zapojeno stále více společností. Všichni dělají inspirativní práci pro udržitelný rozvoj a ukazují vůdčí postavení v řešení obrovských hrozeb, kterým náš svět čelí. Udržitelnost není otázkou konkurence: je to kolektivní odpovědnost, kterou musíme brát velmi vážně. Společně to změníme.”

Paul Simpson, CEO organizace CDP, řekl:Gratulujeme společnosti L’Oréal k jejímu vedení a odhodlání k transparentnosti v oblasti životního prostředí a za to, že se jí podařilo dosáhnout skóre tří A na seznamu CDP již pátý rok po sobě. Mnohem více společností přijímá jistá opatření, což je obzvláště působivé v tomto náročném roce, který je poznamenaný COVID-19. Rozsah rizika pro podniky způsobeného změnou klimatu, odlesňováním a nejistotou vodních zdrojů je obrovský a víme, že příležitosti k akci převažují nad riziky nečinnosti. Náš seznam „A“ oslavuje ty společnosti, které vynikají přípravou na ekonomiku budoucnosti tím, že jednají již dnes.

Tento úspěch je výsledkem ambiciózních cílů a dlouhodobých opatření společnosti L’Oréal zaměřených na snížení emisí uhlíku, řešení odlesňování v jeho dodavatelském řetězci a zlepšení správy vody. Na základě hluboce zakořeněného závazku k udržitelnosti a hmatatelných výsledků zahájila skupina v červnu 2020 nový program udržitelného rozvoje L'Oréal for the Future (L'Oréal pro budoucnost), který obsahuje seznam ambiciózních cílů v oblasti klimatu, vody, biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů pro nadcházející desetiletí.

CDP používá k hodnocení společností podrobnou a nezávislou metodiku, která přiděluje skóre od A do D - na základě komplexnosti zveřejňování, povědomí a řízení environmentálních rizik a demonstrace osvědčených postupů souvisejících s vedením v oblasti životního prostředí, jako je stanovení ambiciózního a smysluplného cíle. Ti, kteří nezveřejňují nebo poskytli nedostatečné informace, jsou označeni písmenem F. Další informace: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores.

O organizaci CDP

CDP je nadnárodní nezisková organizace, která vybízí vlády a společnosti, aby snížily své emise skleníkových plynů a chránily vodní zdroje a lesy. Organizace CDP byla investory zvolena lídrem ve výzkumu v oblasti klimatu a ve spolupráci s institucionálními investory s majetkem v hodnotě 106 bilionů dolarů působí na investory a kupní sílu, aby podněcovali společnosti ke zveřejňování a řízení environmentálních dopadů. V roce 2020 zveřejnilo své údaje o životním prostředí prostřednictvím organizace CDP více než 9 600 společností s více než 50% celosvětovou tržní kapitalizací. Následovaly tak stovky měst, států a regionů, které tyto informace zveřejnily, čímž se CDP stala jedním z nejrozsáhlejších mezinárodních zdrojů informací o tom, jak společnosti a vlády postupují při řízení změny přístupu k životnímu prostředí. CDP je zakládajícím členem We Mean Business Coalition. Navštivte https://cdp.net/en nebo nás sledujte @CDP a dozvíte se více.

O společnosti L´Oréal

 

Společnost L’Oréal je oddána kráse již více než 100 let. V rámci jedinečného mezinárodního portfolia skupiny L’Oréal se vzájemně doplňuje 36 různorodých značek, které v roce 2019 zaznamenaly obrat přes 29,87 miliardy eur a zaměstnávají po celém světě 88 000 lidí. Coby přední světová kosmetická společnost je L’Oréal zastoupen ve všech distribučních sítích: na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i značkových prodejnách a internetových prodejnách. V jádru strategie společnosti L’Oréal je výzkum a vývoj a specializovaný tým 4 100 výzkumníků, kteří po celém světě pracují na plnění kosmetických tužeb. L’Oréal si stanovil ambiciózní cíle udržitelného rozvoje napříč skupinou do roku 2030 a usiluje o posílení svého ekosystému pro inkluzivnější a udržitelnější společnost. Více informací: https://mediaroom.loreal.com/

O udržitelném programu L´Oréal pro budoucnost

Nový program udržitelnosti společnosti L'Oréal, L'Oréal pro budoucnost, byl uveden v červnu 2020. Na základě hmatatelných výsledků se skupina zavazuje působit v mezích planety a přizpůsobovat se jejím limitům, jak je definováno vědou pro životní prostředí. Společnost L’Oréal proto zavádí nový interní transformační program s měřitelnými cíli, který má omezit dopad všech jejích činností na klima, vodu, biologickou rozmanitost a přírodní zdroje. Tyto nové cíle se zaměří nejen na přímý dopad skupiny, ale také na řešení jejího rozšířeného dopadu souvisejícího s činností jejích dodavatelů a používáním produktů jejími spotřebiteli.

Pokud jde o klima, hlavním cílem společnosti L’Oréal do roku 2030 je snížit emise skleníkových plynů všech oborů o 50% na hotový produkt. Jako člen iniciativy „Business Ambition for 1.5 ° C“ se skupina rovněž zavázala k nulovým čistým emisím do roku 2050. Do roku 2025 dosáhnou všechny její závody uhlíkové neutrality. Mezi další strategické závazky se společnost L'Oréal také zavázala do roku 2030 recyklovat a opětovně používat 100% vody použité v jejích průmyslových procesech a 100% biologických složek pro složení a materiály pro balení bude sledovatelných a získaných z udržitelných zdrojů do konce tohoto desetiletí, ani jedno z nich nebude spojeno s odlesňováním.

Na řešení některých z nejnaléhavějších environmentálních a sociálních výzev, kterým svět čelí, společnost L'Oréal také rozděluje 100 milionů eur na investice zaměřené na regeneraci a rozvoj oběhového hospodářství a 50 milionů eur charitativnímu nadačnímu fondu na podporu vysoce ohrožených žen. Více o L’Oréal for the Future najdete zde.