Představujeme naše „suché továrny“

Skupina L’Oréal má v provozu již šest továren používající technologii, kterou nazýváme "Waterloop factories" tedy továrny s vodní smyčkou. Co to znamená a jaká kritéria musí splňovat?

Dříve používaný výraz „suchá továrna“, nyní "waterloop" tedy "s vodní smyčkou" se používá k označení závodu, kde se pitná voda využívá pouze ve složení produktů (např. jako surovina) nebo pro lidskou spotřebu.

Aby se běžný závod stal „suchou továrnou“, je potřeba splnit dva hlavní předpoklady. Nejprve je potřeba najít způsob, jak snížit spotřebu vody u zavedených postupů (čistění výrobních nádrží, ochlazování…). A dále je nutné vyvinout inovativní systémy, které budou vodu recyklovat a opětovně využívat při výrobních procesech.

Vezměme si například šampon.

Tento produkt vytváříme smícháním různých aktivních látek ve velké nádrži. Poté se šampon dávkuje do jednotlivých nádobek a v nádrži zůstanou zbytky této směsi. Předtím, než nádrž použijeme pro další várku, musíme si být jisti, že je čistá, abychom tak dodrželi naše přísné nároky na kvalitu a bezpečnostní normy. Nádrž tedy vypláchneme a sterilizujeme.

Tento krok představuje první výzvu: snížení celkové spotřeby vody. Zde se můžeme soustředit na optimalizaci našich výrobních zařízení a procesů, při kterých využíváme vodu.

Druhou výzvou je tuto odpadní vodu zpracovat tak, abychom ji mohli znovu do poslední kapky využít při jiných průmyslových procesech.

Opětovné zpracování vody pomocí systému čištění odpadních vod, který je vylepšen nejrůznějšími technologiemi (včetně ultrafiltrace[1], reverzní osmózy[2] a odpařování[3]) nám umožňuje získat vysoce kvalitní vodu, kterou lze využívat stále dokola a tím omezovat environmentální stopu závodu.

Žádný jednotný návod na to, jak vytvořit „suchou továrnu“ však neexistuje, velmi záleží na stávající infrastruktuře. Čištění a recyklace průmyslové vody je v kosmetickém průmyslu poměrně novinka, což znamená, že každý projekt je pro nás klíčovou příležitostí, při které se můžeme mnohému naučit.

Na konci roku 2021 měla skupina šest závodů s technologií "Waterloop Factory" Burgos ve Španělsku, Settimo v Itálii, Vorsino v Rusku, Libramont v Belgii, Mexico City v Mexiku a Yichang v Číně; všechny slouží jako inspirace pro naše ostatní závody po celém světě.

Snažíme se vodu využívat opakovaně kdykoli máme příležitost. Také jsme se zavázali snížit do roku 2020 spotřebu vody na dokončený produkt o 60 % oproti úrovni v roce 2005 díky našemu programu udržitelnosti Sharing Beauty With All. V rámci tohoto závazku se stále větší počet závodů naší společnosti bude proměňovat ve Waterloop factories. 

Hospodárnější nakládání s vodou při stávajících procesech je nezbytným základem pro jakékoli další zlepšení, ale díky tomu, že jsme pozvedli laťku ještě výše a vodu upravujeme pro její opětovné využití, je náš dopad na životní prostředí o to menší.

Suché továrny jsou součástí našich závazků udržitelnosti, a díky nim jsme v roce 2019 získali od organizace CDP skóre AAA.

[1] Typ membránové filtrace, při níž díky působení několika sil dochází k separaci skrze polopropustnou membránu.
[2] Proces, při kterém rozpouštědlo proteče skrz porózní membránu v opačném směru, než jak tomu bývá u přirozené osmózy; je to způsobeno rozdílným tlakem.
[3] Voda se odpařuje a filtruje.