Milníky v testování bezpečnosti bez zvířat

V oblasti kožního tkáňového inženýrství

1979

1. MODEL REKONSTITUOVANÉ LIDSKÉ EPIDERMIS

Jako první na světě dokázali biologové společnosti L’OREAL rekonstituovat živou epidermis z buňky lidské kůže.

1986

1. MODEL REKONSTITUOVANÉ LIDSKÉ KŮŽE

Jako první na světě dokázali biologové společnosti L’OREAL připravit model rekonstituované lidské kůže s živou epidermis získané buněk lidské kůže.

1989

L’OREAL PŘESTAL TESTOVAT SVÉ PRODUKTY NA ZVÍŘATECH

Nařízení Evropské unie to nebude vyžadovat ještě dalších 14 let (2003).

1994

1. MODEL REKONSTITUOVANÉ LIDSKÉ EPIDERMIS S PIGMENTACÍ

Jako první na světě dokázali biologové společnosti L’OREAL rekonstituovat živou epidermis z buněk lidské kůže, která je schopná změny pigmentace (opálení).

1995

BIOLOGOVÉ SPOLEČNOSTI L’ORÉAL ZÍSKÁVAJÍ CENU PRIX AMAL THÉE OD ASOCIACE OPAL VE FRANCII

Za vývoj a použití rekonstituované kůže.

1997

PRVNÍ REKONSTITUOVANÝ MODEL LIDSKÉ EPIDERMIS S LANGERHANSOVÝMI BUŇKAMI

Jako první na světě dokázali biologové společnosti L’OREAL rekonstituovat živou epidermis z buněk lidské kůže, která ukazuje klíčovou roli těchto buněk se specifickými vlastnostmi.

ZALOŽENÍ DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI EPISKIN V LYONU (FRANCIE)

Světový lídr v tkáňovém inženýrství nabízí lidské rekonstituované tkáně celosvětové vědecké komunitě (akademické a průmyslové) na podporu výzkumných a vývojových aktivit v oblasti bezpečnosti a účinnosti.

1998

ECVAM SCHVÁLIL POUŽITÍ MODELU EPISKIN PRO HODNOCENÍ KOŽNÍ LEPTAVOSTI

Náš model Episkin byl oficiálně uznán pro posuzování kožní leptavosti.

1999

L’ORÉAL SE ROZHODL UPUSTIT OD VŠECH INGREDIENCÍ HOVĚZÍHO PŮVODU

ECVAM SCHVÁLIL VYUŽITÍ MODELU EPISKIN PRO HODNOCENÍ KOŽNÍ ABSORBCE

Náš model Episkin byl oficiálně uznán pro posuzování zda ingredience mohou procházet kůží do krevního řečiště.

2000

VÝSTAVBA CENTRA EPISKIN V LYONU (GERLAND)

2001

ECVAM SCHVÁLIL MODEL EPISKIN PRO HODNOCENÍ KOŽNÍ LEPTAVOSTI CHEMICKÝMI LÁTKAMI

Náš model Episkin byl oficiálně uznán pro posouzení dopadu chemických látek na pokožku

2002

OECD SCHVÁLIL MODEL EPISKIN POSOUZENÍM FOTOTOXICITY

Náš model Episkin byl uznán pro použití na hodnocení dopadu světla (včetně UV) na pokožku.

2003

EVROPSKÝ ZÁKAZ TESTOVÁNÍ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA ZVÍŘATECH

Zákaz prodeje finálních kosmetických přípravků testovaných na zvířatech.

2006

EPISKIN ZÍSKAL SPOLEČNOST SKINETHIC

Episkin, naše dceřiná společnost zabývající se vývojem modelů rekonstituované kůže, získává společnost SkinEthic, odborníka v oblasti tkáňového inženýrství, aby rozšířila naše odborné znalosti.

2007

EKVAM SCHVÁLIL MODEL EPISKIN POSOUZENÍM DRÁŽDIVOSTI KŮŽE

Náš model Episkin byl oficiálně uznán posouzením dráždivosti kůže 

2008

PRVNÍ  "FULL" MODEL REKONSTITUOVANÉ LIDSKÉ KŮŽE S PIGMENTA

Jako první na světě jsou biologové společnosti L’OREAL schopni připravit model rekonstituované kůži s (živá epidermis + dermis) s buňkami lidské kůže, která je schopná pigmentace

2009

EUROPEAN MARKETING BAN ON ANIMAL TESTING

Podle tohoto předpisu je zakázáno uvádět na trh EU finální kosmetické přípravky a ingredience, které byly testovány na zvířatech. Ale testování některých komplexních efektů na zdraví (rakovina, alergeny…) je stále povoleno

2010

PRVNÍ MODEL REKONSTITUOVANÉ KŮŽE VYROBENÝ V NAŠÍ ČÍNSKÉ LABORATOŘI V ŠANGAJI

 

ORGANIZACE OECD SCHVÁLILA MODEL EPISKIN POSOUZENÍM DRÁŽDIVOSTI KŮŽE 

Oficiální uznání našeho modelu Episkin na základě posouzení dráždivosti kůže.  

2011

OTEVŘENÍ CENTRA EPISKIN V LYONU, 1. PREDIKTIVNÍ HODNOTÍCÍ CENTRUM KOSMETICKÉHO PRŮMYSLU

V tomto centru je více než 75 biologů na ploše 3670 m² laboratoří - včetně 1 000 m² čistých prostor, kde se vyrábějí rekonstituované tkáně. Centrum každoročně produkuje přibližně 100 000 jednotek rekonstituovaných tkání a její platformy hodnotí tisíce formulí a kolem stovky různých ingrediencí.

2013

ÚPLNÝ EVROPSKÝ ZÁKAZ TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH

Vstupuje v platnost úplný zákaz. To je konec utrpení zvířat pro účely testování kosmetiky.

2014

L’ORÉAL ZÍSKÁVÁ OBCHODNÍ LICENCI PRO MODELY REKONSTITUOVANÉ KŮŽE EPISKINU V ČÍNĚ

Společnost L´Oréal získala čínskou obchodní licenci pro Shanghai Episkin Biotechnology Ltd.. Čínský model Episkin je model rekonstituované lidské kůže z keratinocytů původem z keratinocytů, vyráběný laboratořemi L’Oréal v Číně podle stejných přísných výrobních standardů a kritérií kontroly kvality jako v Centru prediktivního hodnocení společnosti L’Oréal ve francouzském Lyonu

VÝVOJ TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH V ČÍNĚ

U některých druhů přípravků jako šampony, sprchové gely a mnoho dalších produktů dekorativní kosmetiky vyrobených v Číně již není vyžadováno testování na zvířatech

2017

ORGANIZACE OECD SCHVÁLILA 2 ALTERNATIVY TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH VYVINUTÉ SPOLEČNOSTÍ L’ORÉAL, K POSOUZENÍ ALERGIE KŮŽE A OČNÍ DRÁŽDIVOSTI

Naše alternativní metody byly uznány posouzením kožní alergie a oční dráždivosti.

2019

OTEVŘENÍ CENTRA EPISKIN V RIO DE JANEIRO (BRAZÍLIE)

Od otevření brazilského EPISKIN centra jsou modely rekonstituované lidské kůže a všechny související metody pro hodnocení bezpečnosti k dispozici brazilské a latinskoamerické vědecké komunitě pro účely testování produktů

2020

PARTNERSTVÍ S AFSA, VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE NA HSI PROGRAMU

Po několika letech vědecké spolupráce se L'Oréal stává aktivním členem výkonného výboru AFSA.

Prostřednictvím vědecké spolupráce s AFSA / HSI můžeme spolupracovat na prosazování metod bez použití zvířat, a to prostřednictvím školení a vzdělávání a sdílet osvědčené postupy.

 

2021

DALŠÍ POZITIVNÍ VÝVOJ V TESTOVÁNÍ NA ZVÍŘATECH V ČÍNĚ

Od roku 2014 u některých typů přípravků jako šampony, sprchové gely a mnoho dalších produktů dekorativní kosmetiky vyrobených v Číně již není vyžadováno testování na zvířatech. Od začátku května 2021 také  takzvaných nefunkčních kosmetických přípravků již nebude vyžadováno testování na zvířatech, pokud bude doloženo osvědčení o bezpečnosti ze své země původu.

GLOSÁŘ

Kožní leptavost chemikáliemi: Postupná degradace kůže chemickými látkami
Epidermis: Nejsvrchnější vrstva kůže
Dermis: Nejspodnější vrstva kůže
ECVAM:  Evropské středisko pro validaci alternativních metod k testování na zvířatech
EURL-ECVAM: Referenční laboratoř Evropské unie pro alternativy k testování na zvířatech
Oční dráždivost: Reakce vedoucí k zarudnutí nebo pocitu pálení, které mohou nebo nemusí být reverzibilní(vratné), a které ovlivňují rohovku nebo spojivku oka.
HSI: Jedna z nejvlivnějších nevládních organizací zabývajících se celosvětovými legislativními/regulačními změnami v oblasti alternativních metod testování na zvířatech.
Langerhansovy buňky: buňky spojené s naším imunitním systémem
OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OPAL: Sdružení pro dobré životní podmínky laboratorních zvířat; alternativní metody testování
Perkutánní absorpce: Průchod látek kůží, které se mohou dostat do krevního řečiště/ krevního oběhu. 
Fototoxicita: Chemicky indukované podráždění pokožky vystavené světlu, které na pokožce vyvolá reakci podobnou spálení sluncem.
Kožní alergie: Opožděná imunologická reakce nastává po opakovaném kontaktu se citlivou látkou z prostředí, chemickým nebo kosmetickým přípravkem.