Parabeny

Složení našich produktů

Co jsou parabeny?

 
 
Parabeny jsou konzervanty používané v některých kosmetických výrobcích, které zabezpečují kvalitu výrobků a jejich bezpečnost pro spotřebitele tím, že zabraňují růstu mikrobů.

Pokud náš přípravek parabeny obsahuje, budou uvedeny ve složení na obalu. Najdete je mimo jiné například pod názvy "ETHYLPARABEN" „METHYLPARABEN“ nebo „PROPYLPARABEN“.

Jak vznikají?

V kosmetice se používají parabeny syntetického původu.

 
 
 
 

Parabeny přírodního původu jsou obsaženy v některých potravinách, například v mateří kašičce.

K čemu se používají?

 
 
Většina hygienických a kosmetických přípravků obsahuje vodu, která je činí náchylnými k růstu škodlivých patogenů (mykotických a bakteriálních), které mohou způsobit mimo jiné vznik plísní nebo zkažení přípravku. Parabeny se v medicíně a v kosmetice používají již téměř sto let. Pomáhají předcházet kontaminaci a zajišťují, že produkt je pro spotřebitele bezpečný.

Antimykotické a antibakteriální vlastnosti

Zabraňují kontaminaci

Proč je zmiňujeme?

Několik neklinických studií naznačovalo, že určitý typ parabenů (parabeny s delším řetězcem) může způsobit endokrinní disrupci a rakovinu prsu.

Fakta:

  • Nejčastěji používaným druhem konzervantů v kosmetice jsou parabeny s krátkým řetězcem. Ty jsou bezpečné, jemné a účinné.
  • Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele EU (VVBS) tyto údaje opakovaně potvrdil.

Proč a jak je používáme?

 

Parabeny s krátkým řetězcem (methylparaben a ethylparaben) používáme v optimální koncentraci, abychom zajistili, že naše přípravky budou dobře chráněny před mikroby a že je naši spotřebitelé budou moci bezpečně používat.

Tak jako všechny naše přípravky i výrobky obsahující parabeny podstupují přísné hodnocení kvality a bezpečnosti prováděné interními i externími odborníky před tím, než jsou kdekoliv ve světě uvedeny na trh.

Zavazujeme se používat jedině parabeny s krátkým řetězcem, které Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele EU považuje za zcela bezpečné.

O parabenech s krátkým řetězcem je známo, že jsou to bezpečné konzervační látky.

Parabeny s krátkým řetězcem jsou biologicky odbouratelné.

Nepředstavují žádnou hrozbu pro životní prostředí.