Skupina

Vytvářet krásu, která hýbe světem

Touha po kráse nás doprovází už od počátku lidstva. Je to univerzální touha, která překračuje hranice času, zemí i kultur. Krása je mocná síla, která nás pohání vpřed. Víme, že krása znamená víc než jen vypadat dobře, krása nám dává důvěru v to, kým jsme, kým chceme být a v naše vztahy s ostatními. Už více než jedno století jsme oddáni jedinému poslání: vytváření krásy. Zůstáváme věrni průkopnickému duchu našeho zakladatele a spoléháme se o plnou podporu jeho rodiny, která nás naším vývojem provází.
Skupina

Vizionáři společnosti L’Oréal

Vytvářejí krásu, která hýbe světem.
Skupina | Rozmanitost

Share and Care

Globální program sociálních inovací zakořeněný ve své době
Skupina

L'Oréal se zapojuje: Naše reakce na Covid-19

Během současné bezprecedentní krize je naší zodpovědností přispět ke kolektivnímu úsilí, jak jen to je možné.