Loreal Men Expert

Společnost L´Oréal byla již čtvrtý rok v řadě oceněna organizací CDP jako globální lídr

Clichy, 3. února 2020 – Společnost L’Oréal byla již čtyři roky po sobě označena za světového lídra v korporátní udržitelnosti mezinárodní neziskovou organizací CDP, jejíž roční zpráva a systém hodnocení jsou označovány za světovou špičku v oblasti korporátní environmentální transparentnosti.

 

Skupina získala známku A ve všech třech tématech týkajících se životního prostředí, na něž se hodnocení CDP vztahuje: změna klimatu, ochrana vody a záchrana lesů. Organizace CDP letos hodnotila 8 400 firem a L’Oréal je jednou z pouhých 6 společností, které získaly známku A u všech tří témat, a vůbec jedinou společností, která trojité A získala čtyřikrát za sebou.

Jedná se o projev uznání za dlouhodobou ambiciózní snahu společnosti L’Oréal snižovat emise uhlíku, bojovat s odlesňováním v rámci svého dodavatelského řetězce, zlepšovat ochranu vodních zdrojů a jít příkladem v rámci nové udržitelné ekonomiky.

 

Jean-Paul Agon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti L’Oréal, uvedl: „Jsme opravdu nadšení, že jsme první společností, která byla čtyři roky po sobě ohodnocena trojitým A, tedy hodnocením A ve všech třech kategoriích, kterými se organizace CDP zabývá. Již mnoho let tvrdě pracujeme na celkové přeměně naší společnosti a neustále inovujeme svůj obchodní model směrem ke stále odpovědnějším a udržitelnějším postupům. Toto úžasné skóre je výsledkem pevného odhodlání našich týmů dosáhnout velmi ambiciózních cílů, které jsme si předsevzali v roce 2013 v rámci programu udržitelného rozvoje ‚Sharing Beauty With All‘. A i když na sebe za tento výjimečný úspěch můžeme být náležitě pyšní, víme, že nesmíme usnout na vavřínech. Půjdeme si za svými cíli a omezíme svůj vliv na životní prostředí podle toho, co požadují vědečtí odborníci a co potřebuje naše planeta. Je to naší mravní povinností a také podmínkou k dlouhodobému úspěchu naší společnosti.“

 

Paul Simpson, generální ředitel organizace CDP, ocenění okomentoval následovně: „Chtěl bych poblahopřát společnostem, které letos dosáhly na hodnocení A, a děkuji jim za to, že jsou inspirací v oblasti ochrany životního prostředí a environmentální transparentnosti. Rozsah environmentálních rizik pro podnikání je vzhledem k environmentální nouzi, odlesňování a nedostatku vody obrovský, stejně tak je ale obrovské i množství příležitostí, které plynou z boje proti nim. Je tedy jasné, že soukromý sektor bude v tuto kritickou dobu hrát významnou roli. Společnosti oceněné známkou A jsou lídry korporátní udržitelnosti, bojují s environmentálními riziky a usilují o to, aby prosperovaly v ekonomice budoucnosti.“

 

Více než 8 400 společností letos vyplnilo dotazník a poskytlo organizaci CDP své údaje pro nezávislé ohodnocení dle její metodologie. Společnosti jsou hodnoceny známkami A až D podle toho, jak komplexní informace společnosti CDP poskytnou, jaké mají povědomí o environmentálních rizicích, jak je zvládají řídit a zda využívají osvědčené postupy spojené s ochranou životního prostředí, jako je například určování ambiciózních, ale smysluplných cílů. Ty, které údaje nezveřejní nebo poskytnou nedostatečné informace, jsou označeny písmenem F.

 

Více informací: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

 

Top CDP

 

 

O společnosti L’Oréal

 

Společnost L’Oréal je oddána kráse již více než 100 let. V rámci jedinečného mezinárodního portfolia skupiny L’Oréal se vzájemně doplňuje 36 různorodých značek, které v roce 2018 zaznamenaly obrat přes 26,9 miliardy eur a zaměstnávají po celém světě více než 86 000 lidí.Coby přední světová kosmetická společnost je L’Oréal zastoupen ve všech distribučních sítích: na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i značkových prodejnách a internetových prodejnách.

V jádru strategie společnosti L’Oréal je výzkum a vývoj a specializovaný tým 4 000 výzkumníků, kteří po celém světě pracují na plnění kosmetických tužeb. Závazek udržitelnosti pro rok 2020 „Sharing Beauty With All“ vytyčil ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým systémem celé skupiny.

 

O závazku Sharing Beauty With All

 

Program udržitelnosti „Sharing Beauty With All“ byl představen v roce 2013. Je začleněn do celého hodnotového systému skupiny a ztělesňuje závazek společnosti L’Oréal dosáhnout udržitelnosti do konce roku 2020. Zaměřuje se na všechny aspekty environmentálního dopadu – od návrhu produktů po jejich distribuci, a to včetně výrobního procesu a zajišťování kosmetických přísad. L’Oréal o svém pokroku každý rok informuje tak, aby byly údaje měřitelné a transparentní. Dnes je celá skupina jednou z celosvětově nejuznávanějších společností, pokud jde o silné ambice a závazek k dosažení udržitelnosti. Více informací naleznete na: https://www.loreal.com/en/articles/sharing-beauty-with-all/

 

O organizaci CDP

 

CDP je nadnárodní nezisková organizace, která vybízí společnosti a vlády, aby snížily své emise skleníkových plynů a chránily vodní zdroje a lesy. Organizace CDP byla investory zvolena lídrem ve výzkumu v oblasti klimatu a ve spolupráci s institucionálními investory s majetkem v hodnotě 96 bilionů dolarů působí na investory a kupní sílu, aby podněcovali společnosti ke zveřejňování a řízení environmentálních dopadů. V roce 2019 zveřejnilo své údaje o životním prostředí prostřednictvím organizace CDP více než 8 400 společností s více než 50% celosvětovou tržní kapitalizací. Následovaly tak více než 920 měst, států a regionů, které tyto informace zveřejnily, čímž se CDP stala jedním z nejrozsáhlejších mezinárodních zdrojů informací o tom, jak společnosti a vlády postupují při řízení změny přístupu k životnímu prostředí.