Gelecek İçin L'Oréal

2030 Taahhütlerimiz

"İlk sürdürülebilir kalkınma programımızı başlattığımız 2013 yılından bu yana dünya değişti. Karşılaştığımız zorlukların boyutu daha önce görülmemiş düzeyde. Taahhütlerimiz de bu zorluklarla uyumlu olmalı. Daha iyisini değil, gerekeni yapmalıyız."

Alexandra Palt
Dünya Başkan Yardımcısı-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Başkan Yardımcısı ve L’Oréal Vakfı Başkanı

Küresel ısınma ve çevresel değişiklikler, insan ve doğal yaşam alanlarının kalıcı olarak bozulmasına yol açacak. Deniz seviyeleri, eriyen buzullar, okyanusların ısınması ve asitlenmenin yanı sıra en uç noktada yaşanan hava olayları da her geçen gün artıyor. Bu büyük risklere karşılık daha güçlü taahhütlere ihtiyacımız var.

L'Oréal, güçlü sonuçlara dayanarak “Gelecek için L’Oréal” programı aracılığıyla çabalarını hızlandırmaya karar verdi. 2030'a yönelik taahhütlerimiz daha radikal bir dönüşümün başlangıcına işaret ediyor ve bir şirketin dünyadaki sorunlarla başa çıkmak için vizyonunun, amacının ve sorumluluklarının ne olması gerektiği konusundaki görüşümüzü somutlaştırıyor.

SBWA Report 2019

.PDF?REV=6642C33C28CB484AABC7E36A25B94C7E

Gelecek İçin L'Oréal

Gelecek İçin L'Oréal
İndirin

3 temel üzeri̇ne i̇nşaa edi̇len strateji̇

Sürdürülebilir kalkınma stratejimiz, 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek ölçülebilir, zaman sınırı olan etki azaltma hedefleriyle üç temel üzerine inşaa edilmiştir.

    1. Faaliyetlerimizin küresel sınırlara uyması için kendimizi dönüştürüyoruz.

Bilim adamları “küresel sınırları” aşmanın insanlığın güvenli yaşam alanını yok edeceği konusunda hemfikir. Taahhüdümüz, faaliyetlerimizin gezegenin sınırlarına saygılı olmasını garanti etmek ve çevre bilimi tarafından tanımlanan gezegenin direnç seviyesine uyum sağlamaktır. İklim, su, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynaklar üzerindeki etkimizi sınırlamak için ölçülebilir önlemlerle yeni bir iç dönüşüm programı uyguluyoruz.

    2. İş ekosistemimizi güçlendirerek daha sürdürülebilir bir dünyaya geçmelerine yardımcı oluyoruz.

Dönüşüm sürecimize müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve tüketicilerimizi dahil etmenin sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Tedarikçilerimizin sürdürülebilir gelişim politikalarının bizim kadar iddialı olmasını sağlamak için yeni taahhütlerde bulunuyoruz ve 2030 yılı için önemli bir hedef olarak etkileşimde bulunduğumuz toplulukların güçlendirilmesini de dönüşüme dahil ediyoruz. Ayrıca Garnier markamız ile başlayarak, yenilikçi bir çevresel ve sosyal etki görüntüleme sistemini lanse ediyoruz. Bu, tüketicilerimizin satın aldıkları ürünlerin etkisini değerlendirmelerini ve bilinçli, sürdürülebilir satın alma kararları vermelerini sağlayacak.

       3. Acil sosyal ve çevresel ihtiyaçları destekleyerek dünyanın zorluklarına çözüm bulmaya yardımcı oluyoruz.

İş modelimizdeki dönüşümün ötesinde, dünyanın karşılaştığı çevresel ve sosyal sorunlara destek olmak istiyoruz. Güzellik endüstrisinin lideri olarak topluma katkı sağlamalı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bu sebeple L’Oréal, doğal ekosistemlerin yenilenmesine ve döngüsel ekonominin gelişimine adanmış yatırımlara 100 Milyon Euro ve oldukça zor şartlardaki kadınları desteklemek için 50 Milyon Euro’luk bağış fonu ayırıyor.

 

L’Oréal’in sürdürülebilirlik taahhütleri hakkında: sıfırdan başlamıyoruz.

L’Oréal çevresel zorluklara cevap verme ihtiyacının farkına çok erken dönemde vardı. Bir sanayi şirketi olarak, dönüşüm sürecimize başlamak için fabrikalarımızın ve dağıtım merkezlerimizin çevresel etkilerini azaltmanın en belirgin ve gerekli olan ilk adım olduğuna karar verdik. Bu ilk aşama neredeyse tamamlandı.

 

SBWA Report 2019

.PDF?REV=197F26CA32A643C998AA5BDB895DD2AF

GÜZELLİĞİ HERKESLE PAYLAŞMAK

GÜZELLİĞİ HERKESLE PAYLAŞMAK
İndirin

-%78

 

2005 yılından bu yana, Grup 2020 yılına kadar %60 azaltmayı hedeflediği tesis ve dağıtım merkezlerindeki CO2 emisyonlarını mutlak olarak %78 azaltmayı başardı, üstelik aynı dönemde üretim hacmini %37 arttırdı.

35

2019 sonu itibarıyla, L’Oréal’in 14’ü fabrika olmak üzere, 35 tesisi karbon nötr oldu. Bu %100 yenilenebilir enerji kullandıkları anlamına geliyor.

2013 yılında faaliyetlerimizin özüne eğilmeye karar verdik: 2020'ye yönelik somut sürdürülebilirlik hedeflerini açıklayan küresel sürdürülebilirlik programımız “Güzelliği Herkesle Paylaşmak” aracılığıyla güzellik ürünlerinin geliştirilmesi. Bunun kalbinde, tüm markalarımıza ait ürünlerin çevresel ve sosyal performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için geliştirdiğimiz SPOT (Sürdürülebilir Ürün Optimizasyonu Aracı) adını verdiğimiz yenilikçi bir araç bulunuyor. Sürdürülebilirlik, Grubun yeni ürünlerinin tasarım sürecine en erken aşamalardan itibaren tamamen entegre edilmiştir.

%85

2019 yılı sonunda, yeni veya yenilenmiş ürünlerimizin %85'inin çevresel ve sosyal profili geliştirildi.

90.635

L’Oréal, 2019 itibarıyla dezavantajlı topluluklardan 90.635 kişinin dayanışma temelli tedarik ve kapsayıcılık programlarıyla iş bulmalarına yardımcı oldu.

 

Gelecek İçin L’Oréal Programı’nı keşfetmek için

3

L’Oréal CDP’nin iklim değişimi, su yönetimi ve ormanların korunması alanlarında yaptığı derecelendirmelerde 4 yıl üst üst 3A notu alan tek şirkettir.