innovating people_FWIS hero

Talentový program L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

V České republice a na Slovensku

O programu L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě

Nadace L’Oréal podporuje ženy po celém světě, dává jim možnost utvářet svou budoucnost a měnit společnost k lepšímu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: vědecký výzkum, inkluzivní krásu a opatření v oblasti klimatu.

Talentový program L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku jejich kariéry. Od svého vzniku se postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 4 100 žen ze 110 zemí. 

Přihlášky do programů Nadace L’Oréal podporující vědkyně jsou umístěny na www.forwomeninscience.com

Nadace LORéal

L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

V České republice byl talentový program realizován poprvé v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané odbornou porotou.

Kritéria pro přijetí přihlášek jsou ke každému ročníku vždy umístěna na webu www.prozenyvevede.cz   

Partneři:

logo AV R lowerwebsiteUNESCO CZ logo

2006

uvedení programu v České republice

47

vědkyň oceněných v České republice

~10 mil.Kč

rozděleno mezi vítězky talentového programu L'ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě v ČR

Podle údajů ČSÚ pracovalo ve vědeckém prostředí v roce 2020 v České republice pouze 27,6 % žen. I když počet realizovaných výzkumů každoročně roste, podíl žen stagnuje. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie se ČR dlouhodobě řadí na jedno z posledních míst.

Epidemie koronaviru nejvíce ovlivnila začínající mladé vědkyně s dětmi, které věnovaly svému bádání až o 17 % méně času. 

Statistika zastoupení žen ve vědě z roku 2020 jasně ukazuje, že nejvíce postgraduálních vědkyň jsou doktorandky, konkrétně 45 %. Počet profesorek ve vědě je ale už násobně nižší, konkrétně jen 15 %. Hůře se prosazují vědkyně také do vedoucích rolí odborných institucí, pouze 7 % žen obsadilo funkci ředitelek vědecko-výzkumných organizací nebo rektorek veřejných a vysokých škol. Pouze čtvrtina zaměstnanců v expertních a hodnotících orgánech vědy a výzkumu jsou ženy, přesněji 26 %.

Nerovnoměrné zastoupení žen ve vědě, speciálně ve vyšších pozicích, je celosvětovým problémem. Ještě více se tato propast prohlubuje s nástupem průmyslové revoluce 4.0 a globální digitalizace. V dnešní době roste poptávka po absolventech technických fakult, a tím vzrůstá i příležitost pro ženy, které technické obory téměř nestudují.

Podpořit ženy vědkyně na počátku kariéry, aby vytrvaly a nevzdaly vědeckou dráhu v případě mateřství či pracovních nezdarů je cílem programu L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě. 

Program L’ORÉAL - UNESCO Pro ženy ve vědě vznikl z jednoduchého přesvědčení: svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy.

L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku

Na Slovensku byl program realizován poprvé v roce 2016 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané odbornou vědeckou porotou.
Kritéria pro přijetí přihlášek jsou ke každému ročníku vždy umístěna na webu www.prezenyvovede.sk

Partneři:

SAV slovDEFUnesco SKSOVVA logo

2016

uvedení talentového programu na Slovensku

16

vědkyň oceněných na Slovensku

70,000 eur
rozděleno mezi vítězky talentového programu L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede v SK

Nadace L'Oréal Pomáháme ženám utvářet svou budoucnost

Nadace L’Oréal se již více než 25 let snaží o rychlejší kariérní růst vědkyň a překonávání překážek, kterým čelí, aby mohly plně přispět k řešení hlavních výzev naší doby a být inspirací pro budoucí generace.