hero biodiversity 1

Biyo-Çeşitliliğe Saygılıyız

Şu anda bitki bazlı içeriklerimizin %87'sini sürdürülebilir kaynaklardan elde ediyoruz.2030'a kadar %100'e ulaşacağız.

Gezegenin güzelliğini korumak aynı zamanda biyolojik çeşitliliği de korumak anlamına geliyor. Doğal eko-sistemler iklim değişikliğine bağlı olarak daha kırılgan hale geldikçe özellikle tarımsal faaliyetler tüm bölge ve topluluklar için olumsuz bir şekilde etkileniyor. Biyo-çeşitliliği korumak ve güvence altına almak konusunda kararlıyız, bunun hepimiz için eşsiz bir ödül olduğuna inanıyoruz. 328'ye yakın bitki türünden yaklaşık 1704 hammadde kullanan Grubumuz'da, biyo-çeşitliliği çok önemli ve giderek büyüyen bir inovasyon kaynağı olarak görüyoruz. Ürünlerimizin içeriklerini sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde tedarik etmeye her zaman devam edeceğiz.

“Şu anda bitki bazlı içeriklerimizin %94'sini sürdürülebilir kaynaklardan elde ediyoruz. 2030'a kadar %100'e ulaşacağız.”

2030 için somut taahhütlerimiz

2030 için taahhütlerimiz; faaliyetlerimiz için ihtiyaç duyulan arazi kullanımını en aza indirerek tüm değer zincirimiz boyunca biyolojik çeşitliliği koruma çabalarımızı güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Arazilerin yoğun bir şekilde ekili alanlara dönüştürülmesi, biyolojik çeşitlilik kaybının ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle hem kendimizin hem de tedarikçilerimizin endüstriyel faaliyetlerini (tedarik, paketleme ve içerik maddeleri) ayak izi (eko-sistem işgali) açısından yenilikçi ve bilimsel olarak sağlam bir şekilde ölçmeye ve bu parametreye göre hareket etmeye karar verdik.Hedeflerimiz

%100

2030 yılına kadar biyolojik bazlı içeriklerimizin %100'ü, formüller ve ambalaj malzemeleri açısından izlenebilir olacak ve sürdürülebilir kaynaklardan gelecek. Ürünlerimizin hiçbiri, ormansızlaşma ile bağlantılı olmayacak.

0

Doğal yaşam alanları üzerindeki etkimizi sınırlamak adına ürünlerimizin içeriklerini yetiştirmek için kullandığımız arazi miktarını, 2030 yılına kadar arttırmayacak ve 2019 yılında kullandığımız arazi miktarını koruyacağız.

%100

2019 ile kıyaslandığında, 2030 yılına kadar üretim tesislerimizin %100'ünün ve tüm işlettiğimiz binaların biyo-çeşitlilik üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır.

Şimdiye kadar neler başardık?

%97

2022'de yeni veya yenilenmiş ürünlerimizin %97'sı geliştirilmiş çevresel veya sosyal profile sahip hale gelmiştir.

%100

Palm yağı, palm yağı türevleri, hurma yağı ve hurma çekirdeği yağı türevlerinini tedariğinin %100'ü sürdürülebilir olarak sertifikalandırılmıştır. 2021'den beri RSPO kriterlerine uygun olarak üretilmektedir.

%98

Ürünlerimizin kullanım talimatları da dahil olmak üzere kullandığımız kağıdın %98ü sürdürülebilir olarak onaylanmıştır.

Biyo-Çeşitliliğe Saygılı Olmaya Kararlıyız

2022 yılında L'Oréal olarak ürünlerimizde kullanılan hammaddelerin %63'unu yenilenebilir yani çoğunlukla bitki kökenli hale getirdik ve biyolojik çeşitliliğe saygı göstermeyi taahhüt ettik. Bu, kaynağı 100'den fazla ülkede bulunan, yaklaşık 328 bitki türünden, 1704 içeriği temsil ediyor. Tüm bu yenilenebilir içeriklerimizin %94'i, sürdürülebilir olarak sertifikalandırılmış kaynaklardan elde ediliyor.

Doğanın Yenilenmesine Katkıda Bulunuyoruz.

Etkimizi azaltmanın gerekliliğine ve halihazırda oluşan hasarın onarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olmak için biyolojik çeşitliliğin değer zincirimiz üzerindeki etkisini azaltma çabalarımızın ötesine geçmek ve doğal eko-sistemlerin onarılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle L'Oréal Doğa Yenileme Fonu'nu oluşturuyoruz.

Doğaya Yatırım

Keşfedin Dünyayı harekete geçiren güzelliği nasıl yaratıyoruz.

Nicolas Hieronimus
L'Oréal Grup Dünya Başkanı

Yüz yılı aşkın bir süredir kendimizi tek bir mesleğe adadık: Güzellik Yaratmak. Amacımız; kalite, etkinlik, güvenlik, samimiyet ve sorumluluk açısından dünyadaki her insana en iyi güzelliği sunmak ve tüm güzellik ihtiyaç ve beklentilerini sonsuz çeşitliliği içinde karşılamaktır.