Za planetu

L’Oréal za budućnost - naši ciljevi za održivost do 2030. godine

Globalno zagrevanje prati promene u životnoj sredini koje prete da potencijalno trajno pogoršaju ljudska i prirodna staništa. Nivo mora, topljenje glečera, zagrevanje i zakiseljavanje okeana, kao i ekstremne vremenske pojave su u porastu. Uz veće rizike, moraju doći i veće obaveze.

Zato je L' Oréal odlučio da pojača svoje napore kroz program nazvan „L'Oréal za budućnost“. Naši ciljevi do 2030. godine označavaju početak radikalnije transformacije i predstavljaju naš pogled na to kakvi bi trebalo da budu vizija, svrha i odgovornosti kompanije kako bi se suočila sa izazovima s kojima se suočava svet.

Preuzmite brošuru „L'Oréal za budućnost“  

Transformacija naših aktivnosti radi poštovanja planetarnih granica

Više nije dovoljno da kompanije smanjuju svoj uticaj na životnu sredinu shodno ciljevima koje su same postavile. U L'Oréalu, obavezali smo se da naše aktivnosti poštuju tzv. „planetarne granice“, odnosno ono što planeta može da izdrži, kako je definisano naukom o životnoj sredini.

Da bismo uskladili svoje potrebe s očuvanjem planete sa ograničenim resursima, podižemo lestvicu primenjujemo novi interni program transformacije. Za razliku od prvog programa, naše nove obaveze nisu usredsređene samo na naš direktni uticaj. One će se takođe baviti našim indirektnim, proširenim uticajem, koji se odnosi i na aktivnosti naših dobavljača i načina na koji potrošači upotrebljavaju naše proizvode. 

Otkrijte Naše ciljevi do 2030. godine

Postavili smo hrabre, merljive ciljeve do 2030. godine koji se odnose na klimu, vodu, biodiverzitet i prirodne resurse, u skladu sa onim što naučnici zahtevaju i onim što je potrebno našoj planeti. 

Doprinos rešavanju izazova sa kojima se svet suočava

Proteklih godina, očekivanja o tome koju bi ulogu kompanije trebalo da imaju drastično se promenila. U L'Oréalu, želimo da preuzmemo veću odgovornost, da odemo korak dalje od puke transformacije našeg poslovnog modela. Sa našim novim programom održivosti, želimo da pokažemo da kompanije mogu da budu deo rešenja za neke od gorućih ekoloških i društvenih izazova današnjice.

Iz tog razloga, namenili smo 100 miliona evra za obnovu ekosistema i razvoj cirkularne ekonomije i 50 miliona evra za dobrotvorni fond za podršku ugroženim ženama.

Ulaganje za prirodu

O L’Oréal -ovim obavezama u pogledu održivosti: ne počinjemo od nule

Veoma rano, L’Oréal je postao svestan potrebe da se odgovori na ekološke izazove. Suočavanje sa uticajem koji na životnu sredinu imaju naša postrojenja i distributivni centari bio je prvi korak, i to neophodan za početak procesa transformacije. 

  • Od 2005. godine, Grupa je smanjila emisiju CO2 iz svojih postrojenja i distributivnih centara za 91 odsto u apsolutnoj vrednosti, i na taj način premašila svoj početni cilj od 65 odsto do 2020. godine, dok je obim proizvodnje u istom periodu povećan za 45 odsto. 
  • Krajem 2022, L’Oréal je imao 110 karbonski neutralnih lokacija (što znači da koriste 100 odsto obnovljivu energiju), uključujući 22 fabrike.

L’Oréal  je 2013. odlučio da se pozabavi svojom osnovnom aktivnošću: razvojem kozmetičkih proizvoda. Svojim globalnim programom održivosti „Delimo lepotu sa svima“ (Sharing Beauty With All), najavio je opipljive ciljeve održivosti do 2020. godine. U osnovi programa je inovativni alat poznat kao SPOT (alat za optimizaciju održivog proizvoda), napravljen da proceni i poboljša ekološki i društveni učinak proizvoda svih brendova. Održivost je u potpunosti integrisana u proces dizajna novih proizvoda Grupe, od najranijih faza. 

  • U 2022. godini, 97 odsto L'Oréalovih novih ili unapređenih proizvoda imalo je poboljšan ekološki i društveni profil.
  • Do kraja 2020. godine, L’Oréal je pomogao da 100.905 osoba iz ugroženih zajednica nađe posao kroz svoje programe solidarne kupovine i inkluzije.
  • L’Oréal je 2022. postigao najbolji rezultat (A) na sve tri CDP rang-liste – borba protiv klimatskih promena, održivo upravljanje vodom, očuvanje šuma. To nas čini jedinom kompanijom na svetu koja dobija ovo priznanje sedmu godinu zaredom.

Publikaciji i resursi